Proceduri juridice externe ale familiei Agache
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache
Plângerea 2712/02 de la CEDO
Hotărârea CEDO în cauza Agache şi alţii contra României a devenit definitivă la data de 20 ianuarie 2010
Hotărârea CEDO, în limba română, în dosarul 2712/02, Agache şi alţii c. România
CEDO a pronunţat pe data de 20 octombrie 2009 sentinţa în dosarul 2712/02 care priveşte lipsa unei anchete efective în moartea ofiţerului de miliţie Agache Aurel şi a dat câştig de cauză membrilor familiei Agache, condamnând statul român.
Hotărârea CEDO, în limba franceză, în dosarul 2712/02, Agache şi alţii c. România
Observaţiile în limba franceză, din data de 20 octombrie 2008 ale Guvernului României referitoare la solicitările de daune morale-conform art. 41 din Convenţie
Răspunsul în limba română al familiei Agache la punctul de vedere al guvernului în cauza 2712/02
Răspunsul în limba franceză al familiei Agache la punctul de vedere al guvernului în cauza 2712/02
Plângerea 2712/02 la CEDO: Principiul "Ratione Temporis"
Avocata Mariana Ştefan
Partea a 2 a punctului de vedere al guvernului -limba română
Punctul de vedere al guvernului României în plângerea 2712/02 de la CEDO
Plângerea CEDO nr. 2712/02: Expunerea faptelor şi întrebări puse părţilor (în limba română)
Plângerea CEDO nr. 2712/02: Expunerea faptelor şi întrebări puse părţilor (în limba franceză)
Plângerea CEDO nr. 2712/02: Expunerea faptelor şi întrebări puse părţilor (în limba engleză)
Completarea din data de 08 noiembrie 2007 a plângerii nr. 2712/02 de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Cronologia procedurii juridice desfăşurate la CEDO în cererea nr. 2712 "Agache şi alţii contra României"
Documentele anexate la cererea 2712/02 Agache şi Depner contra României
Plângerea de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a familiei Agache împotriva statului român (cererea 2712/02) înregistrată la 13 septembrie 2001
Corespondenţa purtată cu CEDO în plângerea 2712/02
Motivaţia procedurii juridice de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg
"Vorbe de duh" - CEDO
Plângerea nr. 34145/03 de la CEDO
CEDO a declarat inadmisibilă plângerea 34145 din 2003
Completarea din data de 13 noiembrie 2007 a plângerii nr. 34145/03 de la CEDO
Corespondenţa cu CEDO în cererea nr. 34145/03
Cererea nr. 34145/03 - AGACHE c/România
Plângerea nr. 35032/09 de la CEDO
Hotărârea CEDO, în limba română, în dosarul 35032/09, Agache împotriva României
Marţi 04 octombrie 2011 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat statul român în cauza Agache c. România (nr. 35032/09) la plata unor daune morale de 4800 de euro și 650 de euro daune materiale, constatând încălcarea art.6 alin 1 din Convenție.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi notificată în scris, marţi 04 octombrie 2011 cu privire la hotărârea judecătorească privitoare la cauza Agache c. România (nr. 35032/09)
Observaţiile Guvernului României din data de 12 mai 2010 în ceea ce priveşte observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi cererea de satisfacere echitabilă a acestuia, în franceză și română
CEDO a decis ca Guvernul României să răspundă până la data de 12 mai 2010 la observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi la cererea de satisfacere echitabilă a acestuia. Totodată a dispus crearea unui nou dosar în plângerea împotriva Republicii Ungaria.
Observaţiile lui Agache Aurel Dionisie din 07 aprilie 2010 referitoare la punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba română precum şi cererea de satisfacere echitabilă
Punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba franceză
Punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba română
CEDO a trimis guvernului României expunerea faptelor în dosarul nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache - versiunea în limba franceză.
CEDO a trimis guvernului României expunerea faptelor în dosarul nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache - versiunea în limba română.
Versiunea în limba română a plângerii oficiale depusă pe data de 04 septembrie 2009 în cadrul dosarului 35032/09 aflat pe rolul CEDO
Plângerea oficială în limba franceză depusă pe data de 04 septembrie 2009 în cadrul dosarului 35032/09 aflat pe rolul CEDO
CEDO a hotărât crearea dosarului nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache.
Plângerea nr. 25493/10 de la CEDO
Corespondenţa cu CEDO în cauza Agache contra Ungaria
Plângerea nr. 54492/12 de la CEDO

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel