Proceduri juridice interne ale familiei Agache
Proceduri juridice interne iniţiate de Agache
Procedura juridică a strămutarii dosarului 4/98
Cerere de strămutare a dosarului 4/98 către Curtea Supremă de Justiţie formulată de către cei 6 membri ai familiei Agache
Certificat de strămutare nr. 1097/1998 din 10 iunie 1998 al Curţii Supreme de Justiţie
Plângerile penale împotriva procurorilor
PROCEDURA NR.1: PLÂNGEREA PENALĂ NR. 34041 (plângere penală depusă la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie pe data de 29 noiembrie 1999)
PROCEDURA NR.1: CERERE DE REEXAMINARE A PLÂNGERII PENALE. ( Depusă la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie pe data de 05 noiembrie 2000)
PROCEDURA NR.1: DOSARUL NR.495/P/F/2001 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV. (cerere de control juridic al ordonanţei procurorului din plângerea penală şi cererea de reexaminare)
PROCEDURA NR.1: RECURSUL LA CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 4996/2001. (recurs la încheierea Curţii de Apel din dosarul 495/P/F2001)
PROCEDURA NR.1: DECIZIA NR. 789 DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2002 A CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 4996/2001
PROCEDURA NR.2: PLÂNGEREA PENALĂ depusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov pe data de 15 februarie 2002 (Dosarul 107/P/2002)
PROCEDURA NR.2: DOSARUL 107/P/2002 AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV (DECLARAŢII, ACTE INTERNE, ETC.)
PROCEDURA NR.2: REZOLUŢIA DE NEÎNCEPERE A URMĂRIRII PENALE împotriva celor doi procurori în dosarul 107/P/2002
PROCEDURA NR.2: DOSARUL NR.436/P/F 2002 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV. (cerere de control juridic al ordonanţei procurorului privind neînceperea urmăririi penale împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna).
PROCEDURA NR.2: CERERE DE REEXAMINARE A PLÂNGERII PENALE (privind plângerea penală împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. (cererea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie)
PROCEDURA NR.2: REZOLUŢIA Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov (privind cererea de reexaminare depusă la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie în dosarul privind plângerea penală împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lâng
PROCEDURA NR.2: DOSARUL NR.730/P/F 2002 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV. Cerere de control juridic al ordonanţei procurorului privind neînceperea urmăririi penale împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.
PROCEDURA NR.2: CONCLUZII SCRISE depuse de către Agache Aurel Dionisie în dosarul 730/P/F/2002 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov
PROCEDURA NR.2: SENTINŢA CURŢII DE APEL BRAŞOV ÎN DOSARUL 730/P/F/2002 AL CURŢII DE APEL BRAŞOV.
PROCEDURA NR.2: RECURSUL DEPUS LA CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 4658/2002 ÎMPOTRIVA SENTINŢEI CURŢII DE APEL BRAŞOV DIN DOSARUL 730/P/F/2002
PROCEDURA NR.2: DECIZIA NR.235 DIN DATA DE 17 IANUARIE 2003 A CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 4658/2002
PROCEDURA NR.3: CERERE DE REEXAMINARE A PLÂNGERII PENALE. Cererea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov dar răspunsul l-am primit de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie)
PROCEDURA NR.3: REZOLUŢIA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE DIN DATA DE 10 IUNIE 2003
PROCEDURA NR.3: DOSARUL NR. 809/P/F 2003 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV. (cerere de control juridic al ordonanţei procurorului privind neînceperea urmăririi penale împotriva celor doi procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna)
PROCEDURA NR.3: ETAPELE DOSARULUI 809/P/F 2003 AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BRAŞOV.
PROCEDURA NR.3: SENTINŢA CURŢII DE APEL BRAŞOV ÎN DOSARUL 809/P/F/2003 AL CURŢII DE APEL BRAŞOV
PROCEDURA NR.3: RECURSUL DEPUS LA CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 5145/2003 ÎMPOTRIVA SENTINŢEI CURŢII DE APEL BRAŞOV DIN DOSARUL 809/P/F/2003
PROCEDURA NR.3: DECIZIA NR. 831 DIN DATA DE 11 FEBRUARIE 2004 A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ÎN DOSARUL 5145/2003
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ
Ghid comportamental cu privire la felul în care trebuie să vorbești și să te comporți într-o discuție cu un șef de Inspectorat de Poliție al județului Covasna
Procedura în contencios administrativ în baza legii 554/2004 cu IPJ Covasna - declasificare documente cercetare administrativă.
Procedură de acces la informație conform legii 544/2001 (solicitare documente de la IPJ Covasna: perioada mai-octombrie 2011).
Procedura de recurs la Curtea de Apel Brașov împotriva sentinței nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov
Sentința nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov pentru comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001)
Procedură de acces la informație conform legii 544/2001 (solicitare documente de la IPJ Covasna: perioada ianuarie-mai 2011).
Solicitare de declasificare a actelor efectuate în procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna - din 22 februarie 2011
Ghid comportamental cu privire la felul în care trebuie să vorbești și să te comporți într-o discuție cu un șef de Inspectorat de Poliție al județului Covasna
Răspuns din 05 ianuarie 2011 la solicitarea adresată IGP de verificare a simulacrului de cercetare administrativă făcută la IPJ Covasna
Solicitare adresată IGP de verificare a simulacrului de cercetare administrativă făcută la IPJ Covasna
Prin adresa din 04 noiembrie 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
Adresă a lui Agache Aurel Dionisie către IPJ Covasna, din 04 octombrie 2010
Prin adresa din 22 septembrie 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
Plângerea prealabilă a lui AAD în ceea ce privește refuzul IPJ Covasna de a pune la dispoziție concluziile și documentele cercetării administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ - 01 septembrie 2010
Prin adresa din 26 august 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie concluziile și documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
Adresa lui AAD de declanșare a procedurii prealabile în ceea ce privește refuzul IPJ Covasna de a comunica rezultatele cercetării administrative privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză-din 06 august 2010
Printr-o adresă agramată, datată 02 august 2010, IPJ Covasna refuză să comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză
Adresa lui Agache Aurel Dionisie către IPJ Covasna pentru a se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză -din 27 iulie 2010.
La nivelul I.P.J. Covasna, se află în desfăşurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009
Solicitare adresată Inspectoratului General al Poliţiei în vederea efectuării unei cercetări administrative pentru identificarea persoanelor vinovate de prejudiciul creat instituţiei IPJ Covasna
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu e IPJ destul dacă nu e şi fudul
Decizia nr. 837/R a Curţii de Apel Braşov din data de 02 decembrie 2009 în procedura privind accesul la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Curtea de Apel Braşov a dispus obligarea IPJ Covasna la plata unor daune morale în sumă de 3.000 lei în procedura care priveşte accesul la informaţie prin xerocopiere a documentelor din dosarul personal al tatălui meu.
Recurs la Curtea de Apel Braşov în cadrul dosarului 5963/62/2009
Cum am fost „șmenuit” de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
Procedura privind obţinerea unei xerocopii după dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Chemare în judecată a IPJ Covasna-legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
Atitudinea neprincipială a inspectorului şef al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Covasna, Corneliu Cîmpeanu.
Sentinţa civilă nr. 99/CA în dosarul 2840/62/2008 - declasificare dosar personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Dosarul 2840/62/2008 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, secţia Contencios Administrativ
Drept la Replică IPJ Covasna şi contra replică Agache Aurel Dionisie
Chemare în instanţă la Tribunalul Braşov, secţia contencios, a IPJ Covasna din data de 17 apr. 2008
Procedura prealabilă desfăşurată la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel