Cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel
Proceduri juridice externe iniţiate de Agache - Contents
Plângerea 2712/02 de la CEDO top
Nr. Article Title Author Hits
1 Hotărârea CEDO în cauza Agache şi alţii contra României a devenit definitivă la data de 20 ianuarie 2010
Updated: 07 Apr 2014
Agache Aurel Dionisie 4439
2 Hotărârea CEDO, în limba română, în dosarul 2712/02, Agache şi alţii c. România
Updated: 21 Mar 2012
Agache Aurel Dionisie 14126
3 CEDO a pronunţat pe data de 20 octombrie 2009 sentinţa în dosarul 2712/02 care priveşte lipsa unei anchete efective în moartea ofiţerului de miliţie Agache Aurel şi a dat câştig de cauză membrilor familiei Agache, condamnând statul român.
Updated: 27 Oct 2009
Agache Aurel Dionisie 6326
4 Hotărârea CEDO, în limba franceză, în dosarul 2712/02, Agache şi alţii c. România
Updated: 21 Mar 2012
Agache Aurel Dionisie 11863
5 Observaţiile în limba franceză, din data de 20 octombrie 2008 ale Guvernului României referitoare la solicitările de daune morale-conform art. 41 din Convenţie
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 5207
6 Răspunsul în limba română al familiei Agache la punctul de vedere al guvernului în cauza 2712/02
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 5673
7 Răspunsul în limba franceză al familiei Agache la punctul de vedere al guvernului în cauza 2712/02
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4589
8 Plângerea 2712/02 la CEDO: Principiul "Ratione Temporis"
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 6126
9 Avocata Mariana Ştefan
Updated: 28 Feb 2013
Agache Aurel Dionisie 8087
10 Partea a 2 a punctului de vedere al guvernului -limba română
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4979
11 Punctul de vedere al guvernului României în plângerea 2712/02 de la CEDO
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4667
12 Plângerea CEDO nr. 2712/02: Expunerea faptelor şi întrebări puse părţilor (în limba română)
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 6044
13 Plângerea CEDO nr. 2712/02: Expunerea faptelor şi întrebări puse părţilor (în limba franceză)
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4423
14 Plângerea CEDO nr. 2712/02: Expunerea faptelor şi întrebări puse părţilor (în limba engleză)
Updated: 07 Apr 2014
Agache Aurel Dionisie 4139
15 Completarea din data de 08 noiembrie 2007 a plângerii nr. 2712/02 de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4906
16 Cronologia procedurii juridice desfăşurate la CEDO în cererea nr. 2712 "Agache şi alţii contra României"
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 5229
17 Documentele anexate la cererea 2712/02 Agache şi Depner contra României
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4085
18 Plângerea de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a familiei Agache împotriva statului român (cererea 2712/02) înregistrată la 13 septembrie 2001
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 3655
19 Corespondenţa purtată cu CEDO în plângerea 2712/02
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 5790
20 Motivaţia procedurii juridice de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4463
21 "Vorbe de duh" - CEDO
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 3584
Plângerea nr. 34145/03 de la CEDO top
Nr. Article Title Author Hits
1 CEDO a declarat inadmisibilă plângerea 34145 din 2003
Updated: 31 Mai 2010
Agache Aurel Dionisie 4089
2 Completarea din data de 13 noiembrie 2007 a plângerii nr. 34145/03 de la CEDO
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4099
3 Corespondenţa cu CEDO în cererea nr. 34145/03
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 3534
4 Cererea nr. 34145/03 - AGACHE c/România
Updated: 06 Dec 2009
Agache Aurel Dionisie 4944
Plângerea nr. 35032/09 de la CEDO top
Nr. Article Title Author Hits
1 Hotărârea CEDO, în limba română, în dosarul 35032/09, Agache împotriva României
Updated: 22 Mar 2012
Agache Aurel Dionisie 4801
2 Marţi 04 octombrie 2011 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat statul român în cauza Agache c. România (nr. 35032/09) la plata unor daune morale de 4800 de euro și 650 de euro daune materiale, constatând încălcarea art.6 alin 1 din Convenție.
Updated: 21 Mar 2012
Agache Aurel Dionisie 5017
3 Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi notificată în scris, marţi 04 octombrie 2011 cu privire la hotărârea judecătorească privitoare la cauza Agache c. România (nr. 35032/09)
Updated: 30 Sep 2011
Agache Aurel Dionisie 3836
4 Observaţiile Guvernului României din data de 12 mai 2010 în ceea ce priveşte observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi cererea de satisfacere echitabilă a acestuia, în franceză și română
Updated: 30 Sep 2011
Agache Aurel Dionisie 3770
5 CEDO a decis ca Guvernul României să răspundă până la data de 12 mai 2010 la observaţiile lui Agache Aurel Dionisie şi la cererea de satisfacere echitabilă a acestuia. Totodată a dispus crearea unui nou dosar în plângerea împotriva Republicii Ungaria.
Updated: 19 Mai 2010
Agache Aurel Dionisie 4105
6 Observaţiile lui Agache Aurel Dionisie din 07 aprilie 2010 referitoare la punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba română precum şi cererea de satisfacere echitabilă
Updated: 30 Sep 2011
Agache Aurel Dionisie 3158
7 Punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba franceză
Updated: 05 Mar 2010
Agache Aurel Dionisie 4237
8 Punctul de vedere al Guvernului României din 11 februarie 2010 în cauza 35032/09 - Agache c. România-în limba română
Updated: 05 Mar 2010
Agache Aurel Dionisie 3826
9 CEDO a trimis guvernului României expunerea faptelor în dosarul nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache - versiunea în limba franceză.
Updated: 22 Nov 2009
Agache Aurel Dionisie 3241
10 CEDO a trimis guvernului României expunerea faptelor în dosarul nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache - versiunea în limba română.
Updated: 22 Nov 2009
Agache Aurel Dionisie 5219
11 Versiunea în limba română a plângerii oficiale depusă pe data de 04 septembrie 2009 în cadrul dosarului 35032/09 aflat pe rolul CEDO
Updated: 06 Oct 2009
Agache Aurel Dionisie 3545
12 Plângerea oficială în limba franceză depusă pe data de 04 septembrie 2009 în cadrul dosarului 35032/09 aflat pe rolul CEDO
Updated: 29 Sep 2009
Agache Aurel Dionisie 3530
13 CEDO a hotărât crearea dosarului nr. 35032/09, plângere în ceea ce priveşte deficienţele procedurii de executare silită a laturii civile în cazul Agache.
Updated: 01 Nov 2009
Agache Aurel Dionisie 4408
Plângerea nr. 25493/10 de la CEDO top
Nr. Article Title Author Hits
1 Corespondenţa cu CEDO în cauza Agache contra Ungaria
Updated: 19 Mai 2010
Agache Aurel Dionisie 3416

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel