Declasificarea dosarului personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel, aflat în custodia IPJ Covasna
Procedura de declasificare şi acces la informaţiile conţinute în dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel aflat în custodia Inspectoratului Poliţiei Judeţului Covasna, precum și procedura în contencios administrativ privind informațiile referitoare la persoanele care au produs o pagubă urmare unei sentințe a Curții de Apel Brașov
1 Ghid comportamental cu privire la felul în care trebuie să vorbești și să te comporți într-o discuție cu un șef de Inspectorat de Poliție al județului Covasna
2 Procedura în contencios administrativ în baza legii 554/2004 cu IPJ Covasna - declasificare documente cercetare administrativă.
3 Procedură de acces la informație conform legii 544/2001 (solicitare documente de la IPJ Covasna: perioada mai-octombrie 2011).
4 Procedura de recurs la Curtea de Apel Brașov împotriva sentinței nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov
5 Sentința nr. 2429/CA din 16 mai 2011 a tribunalului Brașov pentru comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001)
6 Procedură de acces la informație conform legii 544/2001 (solicitare documente de la IPJ Covasna: perioada ianuarie-mai 2011).
7 Solicitare de declasificare a actelor efectuate în procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna - din 22 februarie 2011
8 Ghid comportamental cu privire la felul în care trebuie să vorbești și să te comporți într-o discuție cu un șef de Inspectorat de Poliție al județului Covasna
9 Răspuns din 05 ianuarie 2011 la solicitarea adresată IGP de verificare a simulacrului de cercetare administrativă făcută la IPJ Covasna
10 Solicitare adresată IGP de verificare a simulacrului de cercetare administrativă făcută la IPJ Covasna
11 Prin adresa din 04 noiembrie 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
12 Adresă a lui Agache Aurel Dionisie către IPJ Covasna, din 04 octombrie 2010
13 Prin adresa din 22 septembrie 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
14 Plângerea prealabilă a lui AAD în ceea ce privește refuzul IPJ Covasna de a pune la dispoziție concluziile și documentele cercetării administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ - 01 septembrie 2010
15 Prin adresa din 26 august 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie concluziile și documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
16 Adresa lui AAD de declanșare a procedurii prealabile în ceea ce privește refuzul IPJ Covasna de a comunica rezultatele cercetării administrative privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză-din 06 august 2010
17 Printr-o adresă agramată, datată 02 august 2010, IPJ Covasna refuză să comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză
18 Adresa lui Agache Aurel Dionisie către IPJ Covasna pentru a se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză -din 27 iulie 2010.
19 La nivelul I.P.J. Covasna, se află în desfăşurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009
20 Solicitare adresată Inspectoratului General al Poliţiei în vederea efectuării unei cercetări administrative pentru identificarea persoanelor vinovate de prejudiciul creat instituţiei IPJ Covasna
21 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu e IPJ destul dacă nu e şi fudul
22 Decizia nr. 837/R a Curţii de Apel Braşov din data de 02 decembrie 2009 în procedura privind accesul la informaţiile din dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
23 Curtea de Apel Braşov a dispus obligarea IPJ Covasna la plata unor daune morale în sumă de 3.000 lei în procedura care priveşte accesul la informaţie prin xerocopiere a documentelor din dosarul personal al tatălui meu.
24 Recurs la Curtea de Apel Braşov în cadrul dosarului 5963/62/2009
25 Cum am fost „șmenuit” de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
26 Procedura privind obţinerea unei xerocopii după dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
27 Chemare în judecată a IPJ Covasna-legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
28 Atitudinea neprincipială a inspectorului şef al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Covasna, Corneliu Cîmpeanu.
29 Sentinţa civilă nr. 99/CA în dosarul 2840/62/2008 - declasificare dosar personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
30 Dosarul 2840/62/2008 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, secţia Contencios Administrativ
31 Drept la Replică IPJ Covasna şi contra replică Agache Aurel Dionisie
32 Chemare în instanţă la Tribunalul Braşov, secţia contencios, a IPJ Covasna din data de 17 apr. 2008
33 Procedura prealabilă desfăşurată la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel