Procedurile juridice interne grup Târgu Secuiesc - Revizuire-apel la Curtea de Apel București

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de parte vătămată și parte civilă în dosarul penal nr. 37089/3/2009 (1142/2011), aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a II Penală, prin prezenta formulez plângere penală împotriva numitei Várdó (fostă Kozma) Gizella, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzută și pedepsită de art. 260 alin. (1) C.pen.

Latura obiectivă a infracţiunii de mărturie mincinoasă săvârşită de martoră constă în acţiunea martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella de a face declaraţii mincinoase în faţa completului de judecată cu ocazia audierii în ședință publică la data de 08 noiembrie 2011, în dosarul penal nr.37089/3/2009 (1142/2011) aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a II Penală, aceasta fiind o cauză în care se ascultă martori, potrivit art. 260 alin. (1) C. pen.

În fapt.

La data de 08 noiembrie 2011, martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a dat o declarație de martor în dosarul penal nr.37089/3/2009 (1142/2011), aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a II Penală.

În cadrul acestei declarații, aceasta a depus jurământul pe onoare şi conştiinţă și i s-a pus în vedere martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella că dacă nu spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă. Completul de judecată i-a făcut cunoscut martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella obiectul cauzei şi i s-a arătat care sunt faptele sau împrejurările pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, cerându-i-se să declare tot ce ştie cu privire la aceasta.

Ascultarea martorului a început la ora 11.54.

Declarația martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella, consemnată la fila nr. 163 din dosarul penal nr.37089/3/2009 (1142/2011), aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a II Penală, este următoarea:

« În data de 22.12.1989 am fost în centrul oraşului Tg. Secuiesc pentru 3-5 minute, l-am văzut pe Agache Aurel fiind lovit de mai multe persoane, dar nu pot identifica pe nimeni. ÎI recunosc pe Paizs Octavian din filele aflate la fila 65 bis dosar urmărire penală, îl cunoşteam din vedere şi ştiam că era frizer. Nu l-am văzut în centrul oraşului în data de 22.12.1989. Menţionez că la data respectivă soţul meu, martorul Várdó Vilmos, nu se afla împreună cu mine. Nu mi-a spus dacă a fost de faţă atunci când Agache Aurel a fost lovit, nu știu ca Paizs Octavian să îi fi influenţat, în vreun fel declaraţia de martor. Nu eram acolo când a venit Salvarea.

După ce mi s-a citit declaraţia de la urmărirea penală arăt că am dat-o fiindu-mi frică de comunişti, dar de fapt nu l-am văzut pe Paizs Octavian trăgându-l din salvare, nici nu eram acolo când a venit salvarea. Îmi recunosc semnăturile de pe declaraţia dată în cursul urmăririi penale, dar nu am spus ceea ce este consemnat în ea.

Am văzut o femeie lovindu-l pe Agache Aurel cu tocul de la cizmă.

Nu îmi amintesc dacă în cursul urmăririi penale mi s-au prezentat fotografii din care am recunoscut persoanele care le-au tras pe Agache afară din Salvare.

Revin şi arăt că mi s-au arătat fotografii inclusiv cu Paizs Octavian.

Îmi aduc aminte că l-am recunoscut pe Paizs din fotografii, dar nu am spus că l-a dat jos pe Agache jos din salvare, Nu îmi aduc aminte dacă au fost exercitate ameninţări asupra mea la momentul recunoaşterii.

Nu mi s-a permis să citesc declaraţia din cursul urmăririi penale înainte să o semnez. »

Ascultarea a încetat la ora 12.12.

În cadrul urmăririi penale care s-a aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. 129/P/1990, având ca obiect elucidarea circumstanțelor în care a fost omorâtă victima Agache Aurel, la data de 04 noiembrie 1991 martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a dat următoarea declarație de martor:

« Procuratura României

Procuratura Judeţeană Covasna

Dos nr.129/P/1990

Declaraţie

Subsemnata Kozma Gizella, fiica lui Lajos şi Iuliana, născută la data de 25.06.1950, în oraşul Târgu Secuiesc, cu acelaşi domiciliu, Curtea 47, nr.7, judeţul Covasna, după ce am luat la cunoştinţă consecinţele legale asupra mărturiei mincinoase şi am depus jurământul în legătură cu împrejurările decesului maiorului Agache Aurel survenit la data de 22.12.1989, declar următoarele:

Locuiesc în centrul oraşului Tg. Secuiesc, în apropierea magazinului metalo-tehnica determinată de evenimentele ce au avut loc în cursul zilei de 22.12 1989 şi eu am ieşit în centrul oraşului. Am fost împreună cu Várdó Vilmos (concubinul meu), Várdó Árpád, soţia acestuia Várdó Gizella, Váncsa Olga, soţul acesteia Váncsa Gyula. Am urmărit discursurile unor personalităţi din oraş de pe balconul Casei de Cultură. La un moment dat am devenit atenţi că pe partea opusă a centrului, respectiv unde sunt farmaciile lumea s-a adunat brusc. Şi grupul nostru fiind curios ce s-a întâmplat acolo, ne-am apropriat şi atunci am văzut că pe uşa farmaciei a fost îmbrâncit un cetăţean îmbrăcat în uniformă de miliţian pe trotuar. Eu nu am cunoscut pe aceea persoană dar lumea din jurul meu spunea că este vorba de maiorul Agache. Mulţimea care era în faţa farmaciei s-a năpustit asupra miliţianului şi l-a doborât în aproprierea rondelurilor de flori din faţa farmaciei. Majoritatea erau femei care loveau cu cozi de steag. Dintre aceste femei am recunoscut-o pe fiica avocatului Orbán care lovea cu piciorul încălţat în cel căzut. La un moment dat am văzut că s-a descălţat de una din cisme scurte de culoare maro, cu tocuri înalte, cu flecuri metalice şi cu care a aplicat lovituri în capul victimei. Eu nu am cunoscut-o pe aceea femeie până la acea dată, dar când am văzut modul cum a acţionat am întrebat cine este şi atunci mi s-a spus că este fiica avocatului Orbán. Am auzit personal când aceasta în timp ce lovea în Agache Aurel, în limba maghiară s-a exprimat în sensul „nemernic murdar l-ai închis pe tata”. Tot atunci am zărit şi pe avocatul Orbán pe care îl cunosc de mai mult timp întrucât concubinul meu i-a reparat maşina. Acesta nu era lângă grupul agresiv, stătea mai la distanţă lângă un copac. Chiar am auzit când a încercat verbal să o calmeze pe fiica sa. La un moment dat am observat că a venit o salvare având conducătorul auto chiar persoana care l-a transportat pe soţul meu cu salvarea de la Târgu Secuiesc la Sfântu Gheorghe în urmă cu 4-5 ani, când a fost internat la spital. Îmi aduc aminte că acesta se numeşte Száva István. Maiorul Agache a fost pus în aceea salvare fără să pot preciza cine au fost persoanele care l-au ridicat. Atuncea alte persoane au intervenit, au luat cheia de contact de la şofer şi nu au lăsat să plece, acesta a şi fugit de acolo abandonând în acest loc salvarea. Maiorul Agache din nou a fost scos din salvare de către numiţii Héjja şi Paizs dar a căror prenume nu îl cunosc. Aşa reţin că în momentul în care Maiorul Agache a fost scos din salvare pe fiica avocatului Orbán nu am mai văzut în acel loc.

Întrucât eu nu prea cunosc locuitorii din oraş după nume, dar din vedere destul de bine în cazul în care mi se prezintă fotografii de la evidenţa populaţiei aşi mai putea indica şi alte persoane care au comis acte de violenţă asupra victimei sau cel puţin au fost la locul conflictului.

Atât declar, susţin şi semnez după ce am luat cunoştinţă de traducerea în limba maghiară. »

Procuror Martor

Fabian Carol Kozma

4 noiembrie 1991

*************

În completarea declaraţiei mele mai arăt că mi-am adus aminte că în ajutorul victimei a încercat să intervină numita Lengyel Erzsébet, care a încercat să o ridice mai înainte ca să apară salvarea.

Procuror Martor

Fabian Carol Kozma

*************

Tot la data de 04 noiembrie 1991 procurorul Fabian Carol a arătat martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella un set de fotografii în vederea identificării persoanelor care apar în declarația acesteia și ulterior s-a încheiat și un proces verbal semnat de martoră.

4 noiembrie 1991

Subsemnata Kozma Gizella după ce mi-au fost prezentate fotografiile de la evidenţa populaţiei, arăt că aceea persoană pe care am indicat că a fost prezent la locul conflictului şi după ce s-a stabilit că se numeşte Reiner Anton, împreună cu numiţii Héjja şi Paizs l-au tras din maşină/ salvare/ pe victima Agache Aurel

Procuror Martor

Fabian Carol Kozma

**************

Procuratura României

Procuratura Judeţeană Covasna

Dos nr.129/P/1990

Proces verbal

Anul 1991 luna noiembrie ziua 4

Procuror Fabian Carol de la Procuratura Judeţului Covasna.

Azi data de mai sus, la sediul Procuraturii Judeţene Covasna am procedat la prezentarea unui set de fotografii (29 buc.) mărite 6X4 cm de pe fotografii de la evidenţa populaţiei numitei Kozma Gizella din Tg Secuiesc, Curtea 17 nr. 7 jud. Covasna pentru recunoaşterea acelor persoane care la data de 22 decembrie 1989 au fost la locul unde a fost agresionată victima Agache Aurel.

Cu prilejul prezentării fotografiilor, susnumita a indicat patru fotografii care au fost identificato ca reprezentând pe

1.) Orban Andrei Alexandru, 2.) Reiner Anton, 3.) Paizs Octavian, 4.) Orban Daniela Kamilla. Dintre aceste persoane martora nu a cunoscut după nume pe numitul Reiner Anton.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal

Procuror Martor

Fabian Kozma

**************

Pe data de 07 noiembrie 1997, la 6 ani după declarațiile inițiale, procurorul Kiss Alexandru de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a audiat-o pe martora Várdó (fostă Kozma) Gizella, care după ce i s-a citit declarația și-a menținut în totalitate declarația dată.

07 11 1997

În continuarea declaraţiei mele arăt următoarele:

După citirea declaraţiei mele dată în faţa procurorului de la Parchetul Judeţean Covasna arăt că menţin acea declaraţie în totalitate. Cele arătate în faţa procurorului corespund adevărului.

Atât declar, susţin şi semnez

Procuror Martor

Kiss Alexandru Kozma Gizella

În prezent Várdó Gizella

Minciunile pe care le-a comis sub jurământ martora Várdó (fostă Kozma) Gizella sunt următoarele (catalogate și raportate în funcție de desfășurarea cronologică a evenimentelor din 22 decembrie 1989 și ulterior):

1. « În data de 22.12.1989 am fost în centrul oraşului Tg. Secuiesc pentru 3-5 minute ».

Așa cum reiese din declarația dată de martora Várdó (fostă Kozma) Gizella la data de 04 noiembrie 1991 și menținută în fața procurorului de caz, după citirea acesteia la data de 07 noiembrie 1997, aceasta a redat cu acuratețe desfășurarea unor evenimente (confirmate și de alți martori) în centrul orașului Târgu Secuiesc la data de 22 decembrie 1989, cum ar fi: „ Am urmărit discursurile unor personalităţi din oraş de pe balconul Casei de Cultură ” ” (Acest fapt este confirmat și de martorul Cszesznék Olivér în declarația din data de 29 noiembrie 1991 - Fila 27 - Dos.129/P/1990), ….”am văzut că pe uşa farmaciei a fost îmbrâncit un cetăţean îmbrăcat în uniformă de miliţian pe trotuar” (Acest fapt este confirmat și de martorul Várdó Vilmos în declarația din data de 03 decembrie 1991 - Fila 53 - Dos.129/P/1990),…. „am recunoscut-o pe fiica avocatului Orbán care lovea cu piciorul încălţat în cel căzut”, …. „Am auzit personal când aceasta în timp ce lovea în Agache Aurel, în limba maghiară s-a exprimat în sensul „nemernic murdar l-ai închis pe tata”, (Acest fapt este confirmat și de martorul Várdó Vilmos în declarațiile din data de 03 decembrie 1991 - Fila 54 - Dos.129/P/1990 și Fila 56 - Dos.129/P/1990 - declaraţia lui Várdó Vilmos din data de 24 martie 1992). …. am zărit şi pe avocatul Orbán pe care îl cunosc de mai mult timp întrucât concubinul meu i-a reparat maşina. Acesta nu era lângă grupul agresiv, stătea mai la distanţă lângă un copac. ….”La un moment dat am observat că a venit o salvare având conducătorul auto chiar persoana care l-a transportat pe soţul meu cu salvarea de la Târgu Secuiesc la Sfântu Gheorghe în urmă cu 4-5 ani, când a fost internat la spital. Îmi aduc aminte că acesta se numeşte Száva István.”(Confirmarea prezenței șoferului Száva István: declarațiile martorilor Száva Otto Ștefan - fila 34- Dos.129/P/1990, Orban Andrei Alexandru - fila 37 - Dos.129/P/1990 , …. „Maiorul Agache a fost pus în aceea salvare, ….. „Maiorul Agache din nou a fost scos din salvare de către numiţii Héjja şi Paizs”, „mi-am adus aminte că în ajutorul victimei a încercat să intervină numita Lengyel Erzsébet, care a încercat să o ridice mai înainte ca să apară salvarea.” ( Martora Lengyel Erzsébet ulterior căsătorită sub numele de Măgurean a confirmat prezența ei la locul agresiunii victimei Agache Aurel și ajutorarea acestuia – fila 35).

Toate aceste evenimente au fost confirmate în mod independent și de alți martori, fapt ce duce inevitabil la concluzia că acestea au avut loc și în realitate. Din punct de vedere cronologic era imposibil ca martora Várdó (fostă Kozma) Gizella să fi stat în centrul orașului Târgu Secuiesc doar pentru 3-5 minute, întrucât aceste evenimente s-au derulat pe parcursul a aproximativ 2 ore. Deci martora Várdó (fostă Kozma) Gizella minte cu privire la acest aspect, încercând de fapt să acrediteze ideea că nu a fost prezentă decât pentru o perioadă infimă de timp ceea ce nu i-ar fi permis să vadă derularea evenimentelor. Descrierea cu acuratețe a evenimentelor: momentul împingerii victimei Agache Aurel din ușa farmaciei, la ajutarea victimei înaintea sosirii salvării de către Lengyel Erzsébet, la sosirea salvării conduse de Száva István, la agresarea victimei de către Filip Orban Daniella asistată de tatăl acesteia avocatul Orban, la agresarea victimei de către ceilalți inculpați după sosirea salvării este certă.

2. « Menţionez că la data respectivă (22 decembrie 1989 - conform paragrafului precedent din declarația dată la 08 noiembrie 2011) soţul meu, martorul Várdó Vilmos, nu se afla împreună cu mine”.» Martora Várdó (fostă Kozma) Gizella minte și cu privire la acest aspect al problemei, fiind infirmată de declarația dată la data de 24 martie 1992 de către concubinul său Várdó Vilmos (ulterior soț după ce s-a căsătorit cu acesta la 23 mai 1994). Martorul Várdó Vilmos a declarat, la fila nr. 56 din dosarul 129/P/1990 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, citez textual: „Împreună cu Váncsa Gyorgy, Kozma Lajos, Kozma Gizela, Váncsa Olga, Várdó Gizela, ne-am îndreptat spre aceea direcție. (după cum reiese din declarație este vorba de locul unde era agresată victima Agache Aurel). De altfel chiar martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a declarat la data de 04 noiembrie 1991 că: „Am fost împreună cu Várdó Vilmos (concubinul meu), Várdó Árpád, soţia acestuia Várdó Gizella, Váncsa Olga, soţul acesteia Váncsa Gyula”. Fac precizarea, pentru a nu exista confuzii, că la momentul declarației din 1991 martora se chema Kozma Gizella iar cealaltă persoană la care se face referire sub numele de Várdó Gizela este soția lui Várdó Árpád fratele lui Várdó Vilmos, concubinul și ulterior soțul martorei Kozma Gizela, care după căsătorie a purtat același nume ca și cumnata sa. Martorul Várdó Vilmos a indicat prezența la locul agresiunii victimei Agache Aurel atât a concubinei sale cât și a cumnatei sale, care vor avea după 1994 același nume. Cert este că martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a mințit cu privire la faptul că martorul Várdó Vilmos nu s-a aflat cu ea la locul desfășurării evenimentelor din 22 decembrie 1989 din centrul orașului Târgu Secuiesc. De vreme ce s-a aflat alături de martorul Várdó Vilmos, despre care martorul Orban Andrei Alexandru a declarat la fila 37: „ că rețin bine minte și frații Várdó Bela și Várdó Vilmos în imediata apropiere a maiorului „ este evident că și martora Várdó (fostă Kozma) Gizella care era și ea în grupul constituit din cei 2 frați și încă 2 vecini de stradă (soții Váncsa) s-a aflat în imediata apropiere a victimei Agache Aurel. Acest lucru mai este dovedit și de declarația martorei Vantsa Olga care deși este nesinceră în ceea ce privește faptul că a fost împreună cu martora Várdó (fostă Kozma) Gizella de la început la locul agresiunii declară imediat după aceea: ”Este adevărat că m-am întâlnit cu ea la locul unde era căzută victima, dar numai când aceasta era deja decedată. Știu că Kozma Gizella împreună cu concubinul ei Vardo Vilmos au fost de la început la centrul orașului și astfel este posibil ca ei să fi văzut mai multe din cele întâmplate în acel loc.” (declarația din data de 11 iunie 1992 - Fila 44 - Dos.129/P/1990-dosarul de casă al parchetului). Prezența martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella alături de Vardo Vilmos la locul agresiunii este confirmat și de Vardo Arpad (fratele martorului Vardo Vilmos) care declară următoarele: ”La data de 22 decembrie 1989 și eu am fost în centru orașului Târgu Secuiesc împreună cu fratele meu Vardo Vilmos, cu concubina acestuia Kozma Gizella și soția mea Vardo Gizella. La un moment dat am devenit atenți că în fața farmaceiei din centru orașului s-a iscat un conflict și când ne-am dus în acel loc de la lumea adunată am aflat că este bătut mai. Agache Aurel.” (declarația din data de 11 iunie 1992 - Fila 46 - Dos.129/P/1990-dosarul de casă al parchetului).

3. ÎI recunosc pe Paizs Octavian din filele aflate la fila 65 bis dosar urmărire penală, îl cunoşteam din vedere şi ştiam că era frizer. Nu l-am văzut în centrul oraşului în data de 22.12.1989…. În declarația din 04 noiembrie 1991 martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a dat detalii referitoare la implicarea inculpatului Paizs Octavian confirmate și de martorul Várdó Vilmos (filele 54 și 56 din dosar), pe care altfel nu avea cum să le știe. Prezența inculpatului Paizs Octavian la locul agresiunii este certificată de declarațiile mai multor martori, chiar și inculpatul a confirmat că s-a aflat lângă salvare.

Fila 36 - Dos.129/P/1990. Declaraţia lui Orban Alexandru din data de 03 decembrie 1991.: „Am văzut că cheia mașinii a fost scos de frizerul Paizs Öcsi ca mașina să nu poată porni. Se agita și el în jurul lui d-nu. Agache” .

* Fila 38 - Dos.129/P/1990. (Declaraţia lui Orban Alexandru din data de 24 martie 1992): „ … Am văzut pe Paizs Octavian, că s-a apropiat de cabina salvării, pe partea unde se află conducătorul auto, opus locului unde m-am aflat eu. La un moment dat lumea a afirmat că Paizs Öcsi a scos cheia de contact a salvării, ca mașina să nu poate pleca.”

* Fila 53 - Dos.129/P/1990( declaraţia lui Várdó Vilmos din data de 03 decembrie 1991):”…Am reușit să-l urc pe Agache în Salvare, însă numiții Hejja Dezideriu și Paizs Octavian l-au tras jos din salvare și lumea a continuat să-l lovească. Dintre agresori, i-am remarcat pe cei doi care l-au tras jos din Salvare și i-au aplicat mai multe lovituri cu mâinile și picioarele…

* Fila 76 - Dos.129/P/1990 ( declaraţia lui Filip Orban Daniela din data de 28 noiembrie 1991): „Pe lângă grupul de persoane din jurul fostului maior, am remarcat şi pe frizerul Paizs Öcsi”.

* Fila 80 - Dos.129/P/1990 (declaraţia lui Filip Orban Daniela din data de 29 noiembrie 1991): „am recunoscut….pe numitul Paizs Öcsi, frizer de meserie, care instiga lumea să dea în cel căzut…”

* Fila 83 - Dos.129/P/1990( declaraţia lui Filip Orban Daniela din data de 29 noiembrie 1991): „De asemenea am recunoscut pe numitul Paizs Öcsi, care cât timp am fost eu acolo prezentă nu l-am văzut să-l lovească pe maiorul Agache Aurel, dar incita pe cei prezenţi să lovească pe maiorul Agache.”

* Fila 99 - Dos.129/P/1990 (Declaraţia lui Héjja Dezideriu dată pe 26 noiembrie 1991): „În fața salvării şi lângă uşa şoferului se aflau cca. 10 persoane, majoritatea bărbaţi care discutau cu şoferul. Printre aceştia l-am recunoscut pe frizerul Paizs Otto zis Öcsi....În afară de frizerul Paizs Öcsi pe care l-am văzut la faţa locului….”

* Fila 105 - Dos.129/P/1990 (Declaraţie lui Héjja Dezideriu, dată pe 27 noiembrie 1991): „….reţin prezenta în acest loc a conflictului a frizerului Paizs Otto”.

4: «Nu eram acolo când a venit Salvarea. După ce mi s-a citit declaraţia de la urmărirea penală arăt că am dat-o fiindu-mi frică de comunişti, dar de fapt nu l-am văzut pe Paizs Octavian trăgându-l din salvare, nici nu eram acolo când a venit salvarea. »….În declarația din 04 noiembrie 1991 martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a declarat: „La un moment dat am observat că a venit o salvare având conducătorul auto chiar persoana care l-a transportat pe soţul meu cu salvarea de la Târgu Secuiesc la Sfântu Gheorghe în urmă cu 4-5 ani, când a fost internat la spital. Îmi aduc aminte că acesta se numeşte Száva István.”(Confirmarea prezenței șoferului Száva István: declarațiile martorilor Száva Otto Ștefan - fila 34, Orban Andrei Alexandru - fila 37). Martora Várdó (fostă Kozma) Gizella minte când spune că nu a fost prezentă la venirea salvării deoarece dacă nu ar fi fost prezentă la sosirea salvării martora nu ar fi putut nominaliza pe șoferul Salvării(Száva István – în română Ștefan) aducându-și aminte chiar și de faptul că, mai demult, acesta i-a transportat fostul soț la spital.

5. « După ce mi s-a citit declaraţia de la urmărirea penală arăt că am dat-o fiindu-mi frică de comunişti. ». Martora Várdó (fostă Kozma) Gizella face o afirmație mincinoasă încercând să inducă în eroare instanța de judecată cu privire la existența unui grup de presiune „comunist” care a influențat-o și ar fi determinat-o să spună neadevăruri despre inculpați. Această afirmație este pur speculativă și nu are nici un element probatoriu la baza ei.

6. « Nu mi-a spus (Várdó Vilmos ) dacă a fost de faţă atunci când Agache Aurel a fost lovit, nu știu ca Paizs Octavian să îi fi influenţat, în vreun fel declaraţia de martor. Martora Várdó (fostă Kozma) Gizella minte deoarece are la cunoștință faptul că Várdó Vilmos a fost de față atunci când victima Agache Aurel a fost lovită ( a se vedea argumentația de la a doua minciună a martorei.

Cât privește dacă martora a știut de influențarea martorului Várdó Vilmos de către inculpatul Paizs Octavian, și în acest caz martora minte deoarece a fost prezentă alături de mine și de încă 2 persoane când însuși martorul Várdó Vilmos a recunoscut că a fost influențat de către inculpatul Paizs Octavian

În sprijinul afirmaţiei mele vă prezint ca dovadă o înregistrare audio şi o traducere autorizată a acesteia.

Este vorba de o convorbire din data de 14 aprilie 2003 între partea intimată vătămată Agache Aurel Dionisie şi martorul Várdó Vilmos (unul din martorii cheie ai procuraturii în dosarul uciderii victimei Agache Aurel). Este probabil ultima mărturie pe care a dat-o acest martor înainte de a muri (17 iunie 2005). La această mărturie a lui Várdó Vilmos, au fost prezenţi soţia acestuia, Várdó Gizzela, şi ziariştii Iochom István de la Háromszék şi Bartos Loránt de la Kronika.

Din această mărturie reiese cu claritate faptul că revizuentul Paizs Octavian, atât de a lungul urmării penale cât şi în timpul desfăşurării procesului la instanţa de fond a acţionat cu consecvenţă în ceea ce priveşte obstrucţionarea actului de justiţie. Pe lângă faptul că a reuşit să obţină ca martorul Várdó Vilmos să-şi schimbe depoziţiile iniţiale, este evident faptul că a reuşit să obţină ca soţia lui Várdó Vilmos, care este şi ea martoră principală la actele de agresiune comise de revizuent să nu se prezinte la termenele din proces în care acesta a fost citată, ea ascultând orbeşte de soţul său, celălalt martor care îl acuză pe revizuent.

Voi prezenta, în paralel paragrafe din decizia CEDO nr. 1505/02 şi din această convorbire pentru a putea evidenţia aspectele menţionate mai sus.

***

CEDO 1505/02 - paragraful 9: „În luna octombrie 1990 şi în decursul anului 1991, mai mulţi martori, printre care Orban Andrei Alexandru şi VÁRDÓ VILMOS, au fost interogaţi de poliţie cu privire la faptele din 22 decembrie 1989. La data de 4 noiembrie 1991, martorul KOZMA GIZELLA a fost interogat de poliţie şi a declarat că a văzut un grup de persoane lovindu-l pe AGACHE AUREL. Procurorul a întocmit un proces-verbal care atesta faptul că martorul KOZMA GIZELLA îi identificase, în fotografiile prezentate de poliţie, pe domnii Reiner (primul reclamant) şi Paizs ca făcând parte din persoanele care l-au agresat pe AGACHE AUREL.

 

CEDO 1505/02 - paragraful 14.: „La data de 3 decembrie 1991, martorul VÁRDÓ VILMOS a fost interogat de poliţie şi a afirmat că i-a văzut pe domnii Hejja, Paizs şi Reiner agresând victima. .......”

Traducere după înregistrarea audio paragraful 47. AGACHE AUREL DIONISIE: Bine, e totuna, să mergem mai departe… Da. Însă numiţii Héjja Dezideriu şi Paizs Öcsi, frizerul, l-au tras jos din Salvare.

48. VÁRDÓ VILMOS: Asta este adevărat.

49. AGACHE AUREL DIONISIE: Lumea a continuat să-l lovească. Dintre agresori, i-am recunoscut pe cei doi care l-au tras jos din Salvare şi i-au aplicat mai multe lovituri cu mâinile şi picioarele. O femeie bine …

50. VÁRDÓ VILMOS: Ce e adevărat e adevărat!

***

CEDO 1505/02 - paragraful 14. .....La data de 24 martie 1992, VÁRDÓ VILMOS a fost interogat de Parchet şi a declarat că i-a văzut pe domnii Hejja şi Reiner agresând victima. În ceea ce îl priveşte pe domnul Paizs, VÁRDÓ VILMOS a revenit asupra declaraţiei sale din data de 3 decembrie 1991 şi a precizat că îl confundase cu altcineva.

Traducere după înregistrarea audio - paragraful 122. AGACHE AUREL DIONISIE: Aici mai este un lucru interesant!... în ceea ce priveşte declaraţia mea dată organelor de poliţie cât şi cea înregistrată pe bandă de casetofon la procuratură la acea dată în care am declarat că Héjja Dezideriu împreună cu frizerul Paizs Octavian zis Öcsi l-au tras jos din Salvare pe Agache Aurel

123. VÁRDÓ VILMOS: Asta este adevărat!

124. AGACHE AUREL DIONISIE: …arăt că la acea dată am fost în eroare cu privire la persoana lui Paizs Octavian deoarece l-am confundat cu o altă persoană.

125. VÁRDÓ VILMOS: Da! Atunci m-a întrebat acest Kiss …dacă nu cumva l-am confundat cu altcineva…

130. AGACHE AUREL DIONISIE: Aceasta a fost făcută în faţa lui Fabian în 1992. Eu cunosc aceasta situaţie că mi-aţi povestit data trecută… 24 iunie 1992…

131. VÁRDÓ VILMOS: E adevărat!...staţi un pic!….Când m-au luat pe mine a doua oară şi pe tine te-am trimis acasă (Kozma Gizellá …notă AAD), ţi-am spus să pleci şi să nu vii cu mine …cu noi, venise Pista Száva, Terebesi

139. VÁRDÓ VILMOS: atunci ne-a chemat Fabian în birou, şi Paizs şi soţia erau acolo deja de dinainte, atunci m-a întrebat: Vili, nu cumva l-ai confundat cu doctorul...

140. AGACHE AUREL DIONISIE: Fabian a întrebat?

141. VÁRDÓ VILMOS: Fabian!….cu doctorul, spunea…. pentru că şi el avea halatul la fel ca şi Paizs.

142. AGACHE AUREL DIONISIE: Şi ce aţi spus dumneavoastră?

143. VÁRDÓ VILMOS: Păi eu nu cred să-l fi confundat, dar cine ştie, spuneam… acolo stătea soţia lui Paizs şi acolo era şi Paizs înăuntru …atunci când m-au dus şi pe mine înăuntru.

144. AGACHE AUREL DIONISIE: Ei când v-au adus dumneavoastră pălinca? …înainte sau după?

145. VÁRDÓ VILMOS: Pălinca? ....după!…înainte!…

146. AGACHE AUREL DIONISIE: …înainte?

147. VÁRDÓ VILMOS:  …înainte…

148. AGACHE AUREL DIONISIE: ...înainte?

149. VÁRDÓ VILMOS: ...Înainte!.

150. AGACHE AUREL DIONISIE: Atunci (cu referire la discuţia avută înainte cu o lună-notă AAD) am făcut o confuzie, nu era soia, ci linte.

151. VÁRDÓ VILMOS: Păi eu nu ştiu cum se spune la „lencse” (linte) în română.

152. AGACHE AUREL DIONISIE Linte.

153. IOCHOM ISTVÁN: Asta este.

154. AGACHE AUREL DIONISIE: un… un…

155. VÁRDÓ VILMOS: …un kilogram de linte mi-a dat mie şi un kilogram de pălincă, să spun aceste lucruri, …ca totul să fie bine…

156. AGACHE AUREL DIONISIE: Paizs?

157. VÁRDÓ VILMOS: Da! ...şi după aceea m-au dat la ziar că pentru o jumătate de kilogram de pălincă am spus ce au vrut ei (cu referire la anchetatori-notă AAD)…căcatul!

***

În paragraful 27, sentinţa CEDO nr. 1505/02 prezintă succint cele întâmplate la termenul din data de 18 ianuarie 1999 specificând următoarele: „La data de 18 ianuarie 1999, instanţa a respins cererea de amânare a şedinţei formulată de reclamanţi din cauza lipsei avocatului lor, care a fost substituit de unul dintre colaboratorii săi. (avocata Fazakas Forro Csilla – notă Agache Aurel Dionisie). După ce l-a audiat pe domnul Paizs, instanţa a audiat 3 martori, Várdó Vilmos, Duka Eugen şi Lote Ludovic, care au depus mărturie în cursul urmăririi penale. Martorul Várdó Vilmos a declarat că nu cunoaşte niciuna dintre persoanele pe care le-a văzut agresându-l pe Agache Aurel în anul 1989. Martorul Duka Eugen a declarat că îi cunoştea de mult timp pe domnii Paizs şi Hejja şi că nu îi văzuse pe niciunul dintre reclamanţi agresând victima. La rândul său, Lote Ludovic a declarat că nu a recunoscut-o decât pe Filip Orban Daniela Kamilla în mulţimea de 300-400 de persoane care agresau victima. El a adăugat că îl cunoştea de mult timp pe domnul Paizs, pe care nu l-a văzut lovindu-l pe Agache Aurel, şi că pe ceilalţi reclamanţi nu îi cunoaşte.”

Traducere după înregistrarea audio - paragraful 192. AGACHE AUREL DIONISIE: Eu credeam că v-au dus la Sfântu Gheorghe, ca nimeni să nu ştie nimic, pentru că nu e voie să mergeţi împreună cu acuzaţii, cum s-a întâmplat şi la Bucureşti!

193. VÁRDÓ VILMOS: Păi nu! …şi atunci ei m-au dus acolo,… alde Paizs.

194. AGACHE AUREL DIONISIE: alde Paizs

195. VÁRDÓ VILMOS: …ei făceau….

196. AGACHE AUREL DIONISIE: Ştiu, pentru că v-am văzut cum vă vorbeaţi.

197. VÁRDÓ VILMOS: Nu ne-au dat nimic de mâncare! ...domnule, …toată ziua am stat acolo…a început pe la 12.00.

198. AGACHE AUREL DIONISIE: Oare de ce? Nici acum nu ştiu de ce v-au lăsat acolo?

199. VÁRDÓ VILMOS: Eu ştiu de ce! Pentru că Csilla a întrebat atunci când am venit pe la orele 7.00 la Bucureşti. Pentru că atunci când mergeam spre Bucureşti este restaurantul acela…

200. AGACHE AUREL DIONISIE: da.

201. VÁRDÓ VILMOS: Acolo Paizs zice: să mergem să bem un „deci” (o sută de grame - în maghiară)

202. AGACHE AUREL DIONISIE: 100 de…

203. VÁRDÓ VILMOS: da, spun eu, oricum trebuie să vă opriţi, pentru că eu trebuie să mă duc să mă piş, că nu mai pot.

204. AGACHE AUREL DIONISIE: …spuneau ei.

205. VÁRDÓ VILMOS: nu! Spuneam eu…atunci am intrat…Csilla îmi spune: păi trebuie să spuneţi aşa şi aşa, Vili, că de nu, şi dumneata „te vei lovi la călcâie”, vei fi implicat şi dumneata, că şi dumneata l-ai lovit pe el (cu referire la colonelul Agache Aurel - notă AAD)…. Spun eu: doamnă avocat, ascultă aici, dacă începem în felul acesta, …eu nici măcar nu mă duc acolo! Eu pe el nu l-am lovit! Să depună cineva mărturie că l-am lovit eu!

206. AGACHE AUREL DIONISIE: Cu asta vă ameninţa ?

207. VÁRDÓ VILMOS: da! ...

208. AGACHE AUREL DIONISIE: Avocata

209. VÁRDÓ VILMOS: da! Csilla .

210. AGACHE AUREL DIONISIE: Fazakas Forro Csilla.

211. VÁRDÓ VILMOS: Da! ...pe mine …păi aţi fost acolo..!

Cu toate că revizuentul Paizs a reuşit să obţină schimbarea declaraţiilor martorilor, acesta îi ceartă şi îi abandonează pe martorii Lote Ludovic şi Várdó Vilmos, spunându-le că: „...amândoi sunteţi nişte căcaţi! Amândoi aţi vorbit prost!” (paragraful 235 din traducerea după înregistrarea audio a convorbirii lui Agache Aurel cu martorul Várdó Vilmos).

Motivația pentru care martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a mințit sub jurământ este dată de enorma presiune exercitată asupra ei de a lungul anilor, dar acest lucru nu o absolvă de implicațiile penale ale săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă.

În aceeași convorbire din 14 aprilie 2003 la care au fost prezenți și ziariștii Iochom István de la Háromszék şi Bartos Loránt de la Kronika, martorii Várdó Vilmo și Várdó Gizzela reliefează şi presiunea mediatică şi a opiniei publice în ceea ce priveşte pe martorii care au avut curajul să depună mărturie în cazul uciderii maiorului de miliţie Agache Aurel.

Traducere după înregistrarea audio - paragraful 259. VÁRDÓ VILMOS: Mie îmi e frică de domnul Iochom că mă dă la ziar.

261. KOZMA GIZELLÁ: Am fost dată destul şi pe cuvântul meu că va începe din nou! (cu referire la coşmarul pe care cei doi l-au suferit din cauza cazului Agache - notă AAD).

577. KOZMA GIZELLÁ: Mai bine nu spun nimic! Tac.

578. VÁRDÓ VILMOS: Noi atât am fost hărţuiţi!

579. IOCHOM ISTVÁN: Cu siguranţă!

580. VÁRDÓ VILMOS: Atât...Dénes! ... îşi băteau joc de noi, încât multă vreme nu aveam curaj să ies în oraş....Toţi prietenii... dacă intram într-un restaurant să bem ceva... toţi se uitau la mine, îi auzeam cum spuneau: uite-i, vin martorii lui Agache!

Deoarece revizuentul Paizs Octavian a încercat şi a reuşit să influenţeze martorii cheie ai acuzării în aşa fel ca aceştia să declare că nu l-au văzut pe revizuent lovind pe victima Agache Aurel ar fi fost imperios necesar ca tuturor martorilor care vor fi audiaţi în acest proces să li se asigure protecţia şi să fie sprijiniţi pentru a se putea prezenta şi depune mărturie fără ca ei să fie influenţaţi de către condamnaţii revizuenţi şi grupul de interese care stă în spatele acestuia.

Dar și de această dată cel care a adus martorii la ședințele de la Curtea de Apel București a fost fiul inculpatului Paizs Octavian, adică revizuentul Paizs Ferenc, un influent om de afaceri în orașul Târgu Secuiesc.

Cum ar fi putut declara martora Várdó (fostă Kozma) Gizella că își menține declarațiile date în 1991, reconfirmate în 1997, când ea este o femeie simplă obligată să muncească prin Ungaria și care este căutată sistematic acasă de fiul inculpatului condamnat la ani de închisoare și pe baza declarațiilor sale?

Cum ar fi putut declara martora Várdó (fostă Kozma) Gizella că își menține declarațiile date în 1991, reconfirmate în 1997, când după ce de a lungul anilor a fost supusă presiunii opiniei publice manipulată de liderii politici locali maghiari și de presiunea mediatică înfiorătoare? S-au scris cărţi despre activitatea şi moartea ofiţerului de miliţie Agache Aurel, s-au publicat sute de articole de ziar atât în presa din România cât şi în presa din Ungaria şi Statele Unite ale Americii.

1252 de oameni şi-au depus semnătura pe un act în care s-a reiterat faptul că „ofiţerul de miliţie Agache Aurel a căzut victimă furiei populare din ziua de 22 decembrie 1989 pentru fărădelegile sale nenumărate şi însemnate, comise în funcţia şi în legătură cu aceasta pe care le deţinuse pe timpul dictaturii.”

Cum ar fi putut declara martora Várdó (fostă Kozma) Gizella că își menține declarațiile date în 1991, reconfirmate în 1997, când revizuentul Paizs Ferenc, o supune oprobiului opiniei publice locale declarând în săptămânalul local Székely Hírmondó: ”Am hotărât să încep greva pentru că eu simt că sentinţa este nedreaptă. Mi-ar plăcea dacă s-ar rejudeca din nou acest caz. Ce au făcut până acuma nu a fost decât un proces contrafăcut. Au scos patru oameni din mulţime, şi acest lucru este de neînţeles. După părerea mea cei care au depus mărturie sunt martori falşi care au fost angajaţi din diferite motive. Doi martori au susţinut că tatăl meu a fost acolo şi în contrapartidă 10 martori au susţinut că nici măcar nu l-au văzut la locul faptei, necum ca el să fi făcut ceva. Eu îl cred pe tatăl meu şi el mi-a spus cu sinceritate că nu a fost acolo. Trebuie văzut şi cine sunt cei doi martori care l-au văzut pe tatăl meu, cine e Várdó Vilmos şi cine e soţia acestuia. Astfel de oameni pot fi mituiţi cu o jumătate de sticlă de votcă să spună una sau alta. Aceşti martori şi-au retras mărturiile, au recunoscut că l-au confundat cu un doctor. (fiul inculpatului Paizs Octavian ştie cel mai bine cum pot fi mituiţi şi cumpăraţi martori deoarece era şi el în maşina cu care l-au transportat pe martorul Várdó Vilmos la Bucureşti în 18 ianuarie 1999, dată la care au reuşit să obţină ca acest martor să declare în instanţă cam ce vroiau ei). În „89 eu eram copil şi nu ştiu ce s-a întâmplat cu precizie. Dar presupun că Agache a meritat ce a primit.”

Pe lângă toate aceste presiuni active care pot zdruncina încrederea oricărui martor, mai ales a unei femei lipsite de putere și de apărare, mai vine și presiunea pasivă a aducerii chiar de către revizuent a unui martor al acuzării la ședința de judecată a Curții de Apel București cu mașina proprie.

Nu este normal ca cel care are interes în modificarea unei sentințe în sensul achitării tatălui său și însuși revizuent al deciziei de condamnare din 2001 să aducă cu mașina la instanța de judecată un martor al acuzării. Atâta timp cât martora Várdó (fostă Kozma) Gizella are bani să plece în Ungaria la muncă pe perioadă lungi, are și bani pentru un bilet de tren până la București, mai ales că în conformitate cu codul de procedură penală are dreptul la decontarea cheltuielilor avute cu transportul.

Într-adevăr revizuentul Paizs Ferenc are dreptul în numele tatălui său decedatul Paizs Octavian, conform prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării, dar acest lucru nu presupune aducerea de la domiciliul personal al martorei acuzării. Chiar dacă dosarul are o vechime mare și miza acestuia este relativ mică. Totuși nu se poate ca lucrurile să fie abordate în acest fel.

Luând în considerare ce s-a întâmplat în acest dosar audierea acestui martor nu s-a făcut în spiritul în spiritul contradictorialităţii, luând în considerare criteriile de presiune active și pasive enumerate mai sus.

În Drept:

Infracţiunea de mărturie mincinoasă săvârşită de martoră constă în acţiunea martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella de a face declaraţii mincinoase în faţa completului de judecată cu ocazia audierii în ședință publică la data de 08 noiembrie 2011, în dosarul penal nr.37089/3/2009 (1142/2011) aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a II Penală, aceasta fiind o cauză în care se ascultă martori, potrivit art. 260 alin. (1) C.pen.

Acesta articol stipulează la aliniatul 1:

„Mărturia mincinoasă

Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmaţii mincinoase, ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

Mărturia mincinoasa are ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru desfășurarea normală a activității de înfăptuire a justiției. Aceasta stare de pericol este aptă să conducă la o soluționare injustă a cauzei, dar fapta nu este nevoie să-si producă, în concret acest rezultat.

În acest sens în practica instanței supreme se consideră că infracțiunea de mărturie mincinoasă se consumă în momentul în care audierea martorului, care a făcut afirmații mincinoase, a luat sfârșit și acesta și-a semnat declarația, astfel că pentru consumarea infracțiunii de mărturie mincinoasă nu este necesar să se fi pronunțat o soluție nedreaptă, ci este suficient ca datorită afirmațiilor mincinoase pe care martorul le-a făcut să existe pericolul de a se pronunța o asemenea soluție. Infracţiunea s-a consumat în momentul în care martora a semnat declaraţia.

Art. 260 Cod penal condiţionează infracţiunea de mărturie mincinoasă, de calitatea de martor, interpret sau expert a subiectului activ.

Martor este persoana care are cunoştinţă despre o faptă sau împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau altă asemenea cauză (art. 18 Cod de procedură penală, art. 260 alin. 1 Cod penal). Martorul se situează în afara intereselor ce se împletesc în raportul procesual de aceea se pretinde ca să fie obiectiv şi să contribuie eficient la aflarea adevărului.

Numita Várdó (fostă Kozma) Gizella și-a menținut calitatea de martor pe toată durata procesului astfel că i se poate cere să fie consecvent în relatarea adevărului şi sancţionat potrivit art. 260 Cod penal dacă îl ascunde.

Consider că martorei Várdó (fostă Kozma) Gizella i se poate imputa, sub aspectul realizării elementelor constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă, lipsa de obiectivitate în relatarea adevărului, încercarea de inducere în eroare a instanței de judecată cu privire la împrejurările în care a decedat victima Agache Aurel, a identității persoanelor implicate în uciderea acestuia.

Prejudiciul pe care făptuitorul mi l-a creat prin săvârșirea infracțiunii este dat de suferința morală la care am fost supus începând cu momentul în care, la termenul din 06 decembrie 2011, am luat la cunoștință de declarația acestei martore și posibil daune materiale ca urmare a unei eventuale achitări a inculpatului revizuent având la bază declarația mincinoasă a acestei martore. Menționez că la termenul din 08 noiembrie 2011, când martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a dat această declarație mincinoasă, eu nu am fost prezent la ședința de judecată.

Solicit și daune morale în cuantumul sumei de 24.000 lei, reprezentate de daunele morale dictate de instanța de fond.

În probaţiune: În dovedirea plângerii, înțeleg să mă folosesc de următoarele probe: proba cu acte și înscrisuri și următorii martori:

A. Acte și înscrisuri:

a) Declarația martorei Várdó (fostă Kozma) în faţa completului de judecată cu ocazia audierii în ședință publică la data de 08 noiembrie 2011, în dosarul penal nr.37089/3/2009 (1142/2011) aflat pe rolul Curții de Apel București, Secția a II Penală (fila 163 din dosar)

b) xerocopii filele 49-52 după declarația martorei Várdó (fostă Kozma) și proces verbal confruntare din dosarul 192/P/1990

c) xerocopii după filele 27-29,34, 35, 36-38,53-55,56-57, 74-77, 78-83, 99-101, 103-105, dosarul 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

d) xerocopii după filele 44 și 46, 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna - dosarul de casă al parchetului

e) copie după Rechizitoriul în dos. 129/P/1990 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (fil.149-155)

f) Hotărârea CEDO din 27 septembrie 2007 în cauza Reiner şi alţii împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630/29 August 2008

g) hotărârea CEDO din 20 octombrie 2009 în cauza Agache și Alții împotriva României

h) Înregistrare audio, stocată pe compact disk, a convorbirii din data de 14 aprilie 2003 între Agache Aurel Dionisie şi martorul Várdó Vilmos.

i) Copie după transcriere şi traducerea autorizată a convorbirii dintre Agache Aurel Dionisie şi martorul Várdó Vilmos.

B. Martori:

Pentru dovedirea faptului că nu au existat presiuni și a luat la cunoștință de conținutul declarațiilor date la nivelul parchetului.

a) procurorul (actualmente pensionat) Fabian Carol de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna

b) procurorul (actualmente pensionat) Kiss Sandor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.

Pentru dovedirea faptului că martora Várdó (fostă Kozma) Gizella a știut că martorul Várdó Vilmos a fost prezent la locul comiterii agresiunilor împotriva victimei Agache Aurel și totodată a știut că acesta a fost influențat de către inculpatul Paizs Octavian.

c) Iochom István domiciliat în mun. Târgu Secuiesc

d) Bartos Lóránt, domiciliat în mun. Târgu Secuiesc

 

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

04 ianuarie 2012

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel