Procedurile juridice interne grup Târgu Secuiesc - Revizuire-apel la Curtea de Apel București

 

Avocat dr. KINCSES ELŐD ügyved

540020 Târgu Mureș, str. Rodnei nr. 91/1

tel/fax: (00-40)265-311 427, mobil: (00-40) 744-797961

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dos. nr. 37089/3/2009

T.: 17 mai 2011

 

Către

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

Secția II-a Penală

 

Subsemnații apelanți PAJZS FERENC, PAJZS MAJOS MARGIT și PAP ENIKŐ, în completarea apelului declarat împotriva sentinței penale nr. 124/15.02.2011 din dos. nr. 37089/3/2010 al Tribunalului București depunem următoarele

MOTIVE DE APEL

 

rugându-Vă să binevoiți a proceda la administrarea probelor necesare potrivit hotărârii CEDO din 27 septembrie 2007. Firește, solicităm ca în afara martorilor acuzei să încuviințați și să ascultați martorii care fuseseră propuși în apărare, dar nu au fost ascultați de Tribunalul București-Secția l-a Penală, instanță care în dos. nr. 1775/1998 a pronunțat sentința nedreaptă de condamnare.

În urma administrării probelor solicităm să procedați la admiterea apelului, schimbarea sentinței, admiterea cererii de revizuire, dispunând achitarea inculpatului decedat Paizs Octavian, respingând cererea părților civile privitoare la obligarea subsemnaților apelanți - care de altfel nu avem calitatea de moștenitori acceptanți - la plata despăgubirilor civile.

I. Sentința apelată conține o serie de erori grave, materiale și juridice. Spre exemplu, se reține că Tribunalul București, procedând la rejudecarea cauzei, „ca urmare a admiterii cererii de revizuire, în privința inculpatului Paizs Ferenc a făcut aplicarea disp. art. 327 alin. 3 C.p.p. cu privire la majoritatea martorilor citați (...) instanța constată că în mod corect s-a stabilit vinovăția inculpatului Paizs Ferenc, din probele administrate rezultând și participația sa (??) la fapta de lovituri cauzatoare de moarte săvârșită asupra victimei Agache Aurel”. Pasajele citate denotă faptul că instanța de fond a fost atât de preocupată de „stabilirea adevărului”, încât a găsit de cuviință ca să rețină vinovăția fiului inculpatului (Paizs Ferenc) în locul presupusului făptuitor (Paizs Octavian).

Dar instanța de fond a săvârșit și erori juridice, deoarece nu a procedat la ascultarea martorilor în faza de judecată, înlăturând astfel considerentele CEDO (nr.72), potrivit cărora: "Curtea constată că în cazul de față, majoritatea martorilor ale căror declarații au fost luate în considerare de către jurisdicțiile naționale pentru a-și fonda hotărârile, nu au fost nicodată audiați de către un judecător, cu excepția lui V.V.”. În continuare, despre depoziția acestui martor se reține că instanțele române au greșit atunci când au acceptat depoziția acestuia din faza de urmărire și nu pe cea dată în faza de judecată, favorabilă inculpatului revizuent Paizs Octavian.

În același sens s-a reținut de CEDO și faptul că dreptul inculpaților condamnați la martori nu a fost respectat, martorii nefiind audiați în condiții de contradictorialitate. Citez: „drepturile la apărare sunt restrânse de o manieră incompatibilă cu garanțiile articolului 6 atunci când o condamnare se întemeiază în mod unic sau într-o măsură determinantă pe depozițiile făcute de o persoană pe care acuzatul nu a putut să o interogheze” (nr. 69).

Aceste considerente sunt fortificate sub nr.77, stabilindu-se faptul că a fost încălcat dreptul la apărare al fiecărui petent - deci au fost violate și prev. 6 § 1 și 3. din Convenție.

Neîndoielnic, prin modul în care a decurs judecarea cererii de revizuire în faza primei instanțe, prin repetarea încălcărilor prevederilor procedurale, neascultând martorii, făcând aplicarea prevederilor art. 327, alin. 3 C. proc.pen. - criticate de Curtea Europeană - au fost încălcate și dispozițiile art. 11 și 20 din Constituție și cele ale art. 46, pct. 1 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Încălcarea acestor acte normative poate fi îndreptată numai dacă veți proceda la ascultarea martorilor acuzării și a martorilor propuși în apărare, în dos. nr. 1775/1998 al Tribunalului București, Secția I-a penală. Abia după ascultarea martorilor în faza de judecată veți putea pronunța o hotărâre conformă cu hotărârile Curții Europene și a înaltei Curți de Casație și Justiție.

II. Soluția apelată poate fi caracterizată și cu zicala: „nu știe mâna dreaptă ce face mâna stângă”.

Am făcut această remarcă, deoarece potrivit încheierii de ședință din 14.12.2010 (f. 240) susnumita „Papp Enikő este citată în cauză în calitate de moștenitoare a defunctului Paizs Octavian, în măsura în care aceasta are calitatea de acceptantă a succesiunii tatălui său, firește că autoritățile ungare vor preciza cum a dobândit această calitate și la ce dată”.

Lecturând materialul probator, veți observa că nu există nici-o dovadă privitoare la acceptarea în Ungaria a moștenirii paterne. În privința neacceptării succesiunii în România se află la dosar comunicarea Camerei Notarilor Publici Brașov nr. 116/23.03.2010 (f. 240). Paizs Octavian a decedat la 28.09.2009, deci termenul de acceptare a succesiunii a expirat la o săptămână după eliberarea acestei adeverințe. Cum de nu a avut curiozitatea procedurală instanța de fond, care cu seninătate demnă de o cauză mai bună a dispus obligarea moștenitorilor la plata despăgubirilor civile deosebit de consistente, ca să lămurească faptul că oare în decurs de o săptămână am procedat sau nu la acceptarea moștenirii?

Firește, în fața Dv. vom dovedi faptul că nu avem calitatea de moștenitori acceptanți, deci nu putem fi legal obligați la plata despăgubirilor civile!

Probe:

  • ascultarea martorilor, acuzării și apărării — propuși de către avocații inculpaților în dosarul de fond (1775/1998), dar neadmiși, cu încălcarea dreptului la apărare, conform hotărârii CEDO și relații de la Camera Notarilor Publici Covasna, privitoare la inexistența dosarului succesoral al def. Paizs Octavian;

  • vom încerca să identificăm și alte persoane care au fost de față la fapta săvârșită în atmosfera creată de fuga cuplului dictatorial.

în drept: art. 374 și urm. C.proc.pen. și art. 685 și 696 C.civ.

Cu stimă,

dr. KINCSES ELŐD

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel