Traducererea în limba maghiară a rechizitoriului din dosarul uciderii colonelului P.M. Agache Aurel
Proceduri juridice interne ale statului român - Urmărirea Penală

KÖZÜGYI MINISZTÉRIUM                                                               bélyegző

A KOVÁSZNAI TÖRVÉNYSZÉK                                                       olvashatatlan bélyegző és aláírás

MELLETTI ÜGYÉSZSÉG

129/P/1990. számú ügycsomó

VÁDIRAT

1997 december 15

Kiss Alexandru, a Kovásznai Törvényszék melletti Ügyészség ügyésze

Tekintettel a FILIP ORBÁN, DANTELA KAMILLA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU vádlottakra, valamint a REINER ANTON, KONRÁD IOAN, KANABE SÁNDOR ISTVÁN gyanúsítottakra vonatkozó bűnvádi eljárási anyagra

ISMERTETEM AZ ALÁBBIAKAT

Tény szerint

A Ceaușescu házastárs elmenekülését illető hír hallatára Kézdivásárhely városának egyes lakói, és a közeli falvak lakói a városközpont felé tartottak, elpusztítva az akkori hatalom szimbólumait.

Így feltörték a könyvesboltok kirakatait, a Ceaușescuról szóló könyveket és brosúrákat pedig az utcára dobálták és felgyújtották.

A tömeg ezután a városi Néptanács felé tartott (a mai polgármesteri hivatal), ahol, miután behatolt az épületbe, kidobálta a pártdokumentumokat az ablakon és megtámadott néhány "non grata" személyt, azaz a volt polgármestert és a rendőrségi alkalmazottat, aki az épületi bejáratnál volt szolgálatban.

Ezután a volt városi rendőrség épületének "megostromlása" következett, ahol a tömeg, miután áttört a nagy nyomást nem tűrő kapun, kidobálta az ablakon a dokumentumokat és a bútorzatot. A tömeg több rendőrségi alkalmazottat megtámadott, majd egyenként elhagyta az intézmény székhelyét, melyet végül fel is gyújtottak.

A rendőrség székhelyén megtámadottak között volt Agache Aurél őrnagy is, aki próbálkozott szabadulni a tömeg haragja elől.

Ahogy kiért az utcára, a rendőrség székhelye előtt az áldozatot 2-3 azonosítatlan személy "fogadta", akik több ütéssel is ellátták.

A feldúlt hangulat csillapítása érdekében közbelépett Csesznék Olivér és Kratochwil Lászlo úgyhogy a áldozatnak sikerült megmenekülnie, és szaladva a városközpont felé tartott (ilyen értelemben lásd. a Bandi Ioana 23-24 lap, Vantsa Gyula 26. lap és Csesznek Olivér 28. lap verso - tanuk vallomását).

Az áldozatot, ahogy a központba ért, újra megütötték a park szökőkútjánál, ezután pedig próbált megszabadulni a tömegtől, a szülészet épületében levő gyógyszertárba menekülve. A gyógyszertárból is kihúzták, és az erőszak az épület előtt folytatódott.

Kele Mihail tanú - nőgyógyász - látva az erőszakoskodást, telefonon mentőt hívott (31 lap).

Megérkezett a mentőautó, Bara Nemet Ludovic (32-33 lap) hozta, a két fiatal, Csesznek Olivér és Kratochwil László újra közbeléptek, és feltették az áldozatot a gépjárműre (29 lap).

A tömeg megakadályozta a gépjármű elindulását, így az áldozatot kihúzták a mentőből és újra megütötték.

Kozma Gizella (50.lap) és Vardo Vilmos (56. lap) tanúk nyilatkozatából az derül ki, hogy azok a személyek, akik kivették az áldozatot a mentőből, Hejja Dezideriu és Paizs Octavian vádlottak voltak, Reiner Anton gyanúsítottal együtt, akik el is látták néhány ütéssel az áldozatot.

Ezek a tanúk - Kozma Gizella és Vardo Vilmos -, akikhez csatlakozik Hosu Petru tanú is (43-47) megemlítették a "kegyetlenséget", amellyel Filip Orbán Daniela Kamilla vádlott ütötte az áldozatot, kiáltva, hogy "te vitted börtönbe az apámat".

Látva, hogy az erőszak folytatódik, Kele Mihail orvos újabb mentőautót hívott, és lement a korházból, egy másik orvossal - Kelemen András - együtt, akivel megpróbálta betenni az áldozatot az időközben megérkezett mentőbe. Nem sikerül nekik, mivel megfenyegetik őket, így a két orvos feladják a harcot, és visszavonulnak.

Măgurean Erzsebet tanú is közbelépett mindkét esetben, mikor megérkeztek a mentőautók, hogy segítsen Agache Aurél őrnagynak, de őt is megakadályozták (35 lap).

Megjegyzendő, hogy Filip Orbán Daniela Kamilla megütötte az áldozatot, az általa viselt csizma sarkával is, ezután pedig az áldozat mellkasa tájékára ugrott (49, 54 lap).

A támadás vége felé megjelent és közbelépett Pinti Hilda Szilvia tanú, aki, miután "lemérte az áldozat pulzusát" és megállapította, hogy az még él, kérte a körülötte levőket, hogy vigyék az őrnagyot a kórházba.

Ekkor Konrád Ioan lépett közbe, aki megütötte az áldozatot a nyaka és a melle tájékán, ez után pedig kijelentette, hogy "nem szükséges kórházba vinni, mert halott". (63 lap verso).

Az utolsó azonosított támadó Kanabe Sándor István, aki elárulta Elekes Csaba tanúnak, hogy "ő is megverte a rendőrt a központba" (58 lap verso).

A vádlottak támadását és jelenlétét Duka Eugen tanú is igazolja, aki azokban a pillanatokban éppen visszafele jött az útvonalán és akkor szelte át a város központját a gépjárműjével (62. lap).

Az elkövetők azonosítása az azok fényképeinek a Kézdivásárhelyi Rendőrség keretébe tartozó lakosság-nyilvántartó szolgálat asszisztensei általi felismerése révén történt. (52, 65 bis lap).

Agache Aurél áldozat, sokszoros sérülés elszenvedése következtében azonnal elhalálozott.

A törvényszéki orvos 265/Aut/1989.12.28. számú Ténymegállapító Jelentéséből az derül ki, hogy az áldozat halála erőszak következtében történt, a halál oka idegsokk és vérveszteség, politrauma agy-koponyasérülés és has-sérülések következésképpen (4 lap).

A kovásznai törvényszéki orvosi laboratórium eredményeit a Marosvásárhelyi törvényszéki orvosi iratokat ellenőrző és véleményező Bizottság konfirmálta (5 lap).

Jog szerint

Filip Orbán Daniela Kamilla, Paizs Octavian, Hejja Dezideriu vádlottak és Reiner Anton, Konrad Ioan és Kanabe Sándor - István gyanúsítottak azon cselekedete, hogy többszörösen megütötték Agache Aurél áldozatot, amely végül, összesítve, annak elhalálozásához vezetett, megfelel a Büntető Törvénykönyv 183. cikkében előírt, a halált okozó ütések bűncselekményét képező elemeknek.

Bár az elkövetők célja nem volt megölni az áldozatot, az adott ütések és a bekövetkezett eredmény között okozati kapcsolat van, és ők előre láthatták volna ezen eredmény bekövetkezésének lehetőségét.

Polgárjogi igény

Az áldozat felesége, Agache Ileana, bár egyedül maradt 5 gyermekkel (18-22 lap) nem jelentette be polgárjogi igényét a büntető eljárásban. Ő csak az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonását és elítélését igényli.

Az elkövetők jellemzése

FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA vádlott 31 éves, nem büntetett előéletű (97-98 lap).

A szabadlábra helyezése után, a 30 napos előzetes letartóztatási határidő lejártával, a vádlott ideiglenesen Magyarországra ment, ahonnan többé nem jött vissza (96 lap).

Az 1991.11.28-án adott első nyilatkozatokban elismerte, hogy a város központjában volt és hogy megütötte az áldozatot a csizmája sarkával, ebben a "tevékenységében" az apja által lévén megállítva. (74-77 lap).

A kihallgatáson a vádlott azt mutatja, hogy együtt volt az apjával az incidens közelében, de ő nem ütötte meg az őrnagyot (78-83 lap).

A vádlottnak az Agache Aurél őrnaggyal szembeni erőszakos fellépéseken való jelenlétét és részvételét igazolja Hosu Petre tanú (43-47 lap), aki kitér arra, hogy a vádlott lábbal ugrott rá az áldozat hasára és mellkasára és lábbal ütötte őt meg, Vardo Vilmos (53-57 lap) és Kozma Gizella (49-51 lap) tanúk pedig arra mutatnak rá, hogy a vádlott lehúzta a cipőjét és a csizma vas sarkával többször megütötte az őrnagyot a feje és a hasa tájékán, mely körülményt Duka Eugen tanú is megerősítette (60-62 lap).

PAIZS OCTAVIAN vádlott 63 éves, nem büntetett előéletű (140 - 142 lap).

Belátja, hogy az agresszió színhelyén volt, de nem ismeri be, hogy részt is vett a cselekedetben (119-129 lap).

A vádlott vallomásait megcáfolják Orbán Andrei Alexandru (36-38 lap), Vardo Vilmos (53-57 lap) és Kozma Gizella (49-51 lap) tanúk vallomásai, melyek bizonyítják, hogy ő volt az a személy, aki nem hagyta a mentő sofőrjét, hogy bevigye az őrnagyot a kórházba, és Hejja Dezideriu vádlottal együtt kihúzta az őrnagyot a mentőautóból és folytatta annak megverését.

HEJJA DEZIDERIU IULIU vádlott 51 éves, el volt ítélve egy év fogházbüntetésre, amelynek végrehajtását felfüggesztették D 328/1966 37. cikke 1. bekezdésében előírt bűncselekmény elkövetéséért, a 138/1991/f. 116-117. számú büntető ítélettel.

Ő az egyetlen a vádlottak közül, aki beismeri, hogy részvett a támadásban és, hogy a kezében levő zászlórúddal 5-6-szor megütötte az áldozatot a hasa tájékán, és Paizs Octaviannal vádlottal együtt megakadályozta a mentőautó sofőrjét, hogy a kórházba vigye őt és levéve az autóból, továbbra is verték (99-105 lap).

Hosu Petre (43-47 lap), Vardo Vilmos (53-57 lap) és Kazma Gizella (49-51 lap) tanúk megerősítik ezeket a körülményeket.

REINER ANTON vádlott 49 éves, nem büntetett előéletű (146 lap).

Beismeri, hogy rész vett az eseményeken és, hogy jelen volt a város központjában, de nem ismeri be, hogy rész vett az áldozat megtámadásában is. Csupán azt fejti ki, hogy a Néptanács székhelyére bemenve "két pofont adott az akkori polgármesternek, Becseknek" (144-145 lap).

Azt a tényt, hogy a vádlott rész vett az áldozat támadásában Vardo Vilmos (53-57 lap) és Kozma Gizella (49-51 lap) tanúk vallomásai bizonyítják.

KONRÁD IOAN vádlott 30 éves, kiment Magyarországra, és az IJP Kovászna 5518/1992 számú átirat alapján folyik az általános nyomozás (70- 71 lap).

Kutatások eredményeképpen megállapították, hogy a vádlott "karate edzéseken vesz részt" és "nagy alkoholfogyasztóként ismert". (78 lap).

Vétkességét a Pinti Hilda Szilvia tanú vallomásai bizonyítják (63 lap).

Az elkövetőt nem lehetett kihallgatni, mivel elhagyta az országot, a vádlott apja, id. Konrád Ioan is elismeri, hogy jelen voltak a város központjában (64-65 lap).

KANABE SÁNDOR - ISTVÁN vádlottat nem lehetett kihallgatni, mivel 1990.08.05-án, egy közúti baleset következtében elhunyt. (68 lap).

Az áldozat támadásában való részvételét Elekes Csaba tanú nyilatkozata bizonyítja, akinek az elmesélte, hogy "ő is megverte a rendőrt a központban". (58-59 lap).

Ezzel a vádlottal szemben elrendeltetik a bűnvádi eljárás megszűnése.

* * *

Az ügyben a büntető eljárást elindították Filip Orbán Daniela - Kamilla, Paizs Octavian és Hejja Dezideriu vádlottak ellen, el fogják indítani Konrád Ioan és Reiner Anton vádlottak ellen és elrendelik a büntető eljárás megszüntetését Kanabe Sándor István vádlott ellen.

Láttamozva a Büntető Eljárási Törvénykönyv 262. cikke 1. pontja a. és b. alpontjának, valamint a Büntető Eljárási Törvénykönyv 254. cikkének, illetve a Büntető Eljárási Törvénykönyv 242. cikke és 10. cikke g. pontjának előírásait is.

ELRENDELEM

1. A vádlottak bíróság elé állítását

FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA, Andrei - Alexandra és Elena lánya, született 1966.01.28.-án Kézdivásárhelyen, tanulmányait a Iasi-i Filológia Egyetemen végezte, házas, nem büntetett előéletű, az országban levő utolsó lakóhelye: Kézdiváráhely, Str. Curtea 16 nr. 3, Kovászna megye, személyazonossági igazolványának sorozatszáma és száma: D.S. 530061, melyet a Iasi-i Rendőrség bocsátott ki, a Büntető törvénykönyv 183. cikkében, illetve 75. cikke a. pontjában előírt bűncselekmény elkövetéséért

PAIZS OCTAVIAN - Francisc és Elisabeta fia, született 1934.10.2.-án Kézdivásárhelyen, fodrász, házas, nem büntetett előéletű, lakóhelye: Kézdivásárhely, Str. Ady Endre, nr. 47, Kovászna megye, személyazonossági igazolványának sorozatszáma és száma: DE 447136, amelyet a Kézdivásárhelyi Rendőrség bocsátott ki, a Büntető törvénykönyv 26. cikkében, illetve 183. cikkében és 75. cikke a. pontjában előírt bűncselekmény elkövetéséért.

HEJJA DEZIDERIU IULIU Dezideriu és Emilia fia, született 1946.08.23.-án Kézdivásárhelyen, tanulmányai: 11 osztály, egységvezető a Kézdivásárhelyi I.C.S. keretében, házas, nem büntetett előéletű, lakóhelye: Kézdivásárhely, Str. Grădiniței nr. 1, sc. b., ap. 19, Kovászna megye, személyazonossági igazolványának sorozat-száma és száma: BC 472335, amelyet a Kézdivásárhelyi Rendőrség bocsátott ki, a Büntető törvénykönyv 183. cikkében és 75. cikke a. pontjában előírt bűncselekmény elkövetéséért.

2.             Bírói eljárás elindítását és a vádlottak bíróság elé állítását:

REINER ANTON Anton és Ana fia, született 1948.12.22.-én Slănic Moldova- n, Bakó megyében, tanulmányok: 7 osztály, munkanélküli, elvált, 2 gyereke van, melyek közül az egyik kiskorú, nem büntetett előéletű, állandó lakóhelye: Kézdivásárhely, Str. Margaretei nr. 5, bl. 10, sc.B, et. 1, ap. 4, ideiglenes lakóhelye: Estelnic falu 82. szám, személyazonossági igazolványának sorozatszáma és száma: DV 479798, amelyet a Kézdivásárhelyi Rendőrség bocsátott ki, a Büntető törvénykönyv 183. cikkében előírt bűncselekmény elkövetéséért.

KONRÁD IOAN Ioan és Beata fia, született 1967.07.24.-én Kézdivásárhelyen, utolsó lakóhelye. Kézdivásárhely, Str. Fabricii, nr. 18, bl. 43, sc. C, et. 4, ap. 10, személyazonossági igazolványának sorozatszáma és száma: DE 862495, amelyet a Kézdivásárhelyi Rendőrség bocsátott ki a Büntető törvénykönyv 183. cikkében előírt bűncselekmény elkövetéséért.

3.             A bírói eljárás megszűnését az alábbi vádlottal szemben

KANABE SÁNDOR - ISTVÁN, Andrei - Richárd és Maria fia, született 1966.01.25.-én Kézdivásárhelyen, utolsó lakóhelye: Kézdivásárhely, Str. Dózsa György nr. 43, Kovászna megye a Büntető törvénykönyv 183. cikkében előírt bűncselekmény elkövetéséért.

Filip Orbán Daniela Kamilla, Paizs Octavian és Hejja Dezideriu vádlottakkal szemben megtörtént a visszatartási és előzetes letartóztatási intézkedés 1991.11.28-tól 1991.12.29-éig.

A Büntető Eljárási Törvénykönyv 264. cikkének megfelelően az iratcsomót a Kovásznai Törvényszékhez továbbítják, majd megidézik:

a vádlottakat:

FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA - Kézdivásárhely, Str. Curtea 16 nr. 3 (74-83 lap)

PAIZS OCTAVIAN - Kézdivásárhely, Str Ady Endre, nr. 47 (119-129 lap)

HEJJA DEZIDERIU - Kézdivásárhely, Str Grădiniței, nr. 1, sc. B, ap. 19 (99-105 lap)

REINER ANTON - Estelnic falu, nr. 82 (144-145 lap)

KONRÁD 10AN - Kézdivásárhely, Str Fabricii, nr. 18, bl. 43, sc. C, et. 4, ap. 10.

a tanúkat:

ORBÁN ANDREI ALEXANDRU - Kézdivásárhely, Str. Curtea 6 nr. 3 (36-38 lap)

LŐTE LUDOVIC - Kézdivásárhely, Str. Curtea 19, nr. 1 (41-42 lap)

HOSU PETRU - Cernavoda, Str. Panait Cernat, nr. E6, ap. 12, Konstanca megye

VARDO VILMOS és GIZELLA - Kézdivásárhely, Str. Curtea 47, nr. 7 (53-57 és 49-51 lap)

DUKA EUGENIU - Brețcu község, nr. 481 (60-62 lap) PINTI HILDA SZILVIA - Kézdivásárhely, Str. Stadionu nr. 7, bl. 9, sc. F, ap. 16 (63 lap)

a sértett felet:AGACHE ILEANA - Codlea, Str. Nouă nr.99, Brassó megye (17 lap).

Egyéb kapcsolódó adatként a Büntető Eljárási Törvénykönyv 263. és 260. cikkének megfelelően megállapítandó 1.000.000 lej értékben, azaz vádlottanként 200.000 lej a bírósági költségek fedezésére.

KISS ALEXANDRU

ÜGYÉSZ

olvashatatlan bélyegző és s.k. aláírás

olvashatatlan bélyegző és s.k. aláírás

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel