Solicitare de declasificare a actelor efectuate în procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna - din 22 februarie 2011
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

 CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta, în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002, vă solicit să declasificaţi toate actele efectuate în procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov.

Vă solicit să urmați procedura de declasificare conform prevederilor prevăzute de art.20 alin1 lit.b din Anexa H.G. nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și cu aplicarea art.19 lit.c din legea 182/2002.

 

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Codlea

22 februarie 2011

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel