Mandat european de arestare emis pe numele criminalei Filip Orban Daniela Kamilla - nr. 15 din 18 aprilie 2007
Executarea sentinţei pe latura penală - Procedura mandatelor europene de arestare

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

SECȚIA I PENALĂ

 

MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE

nr.15 din 18.04.2007

 

 

Prezentul mandat este emis de către TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA I PENALĂ autoritatea judiciară competentă.

Solicit arestarea și predarea în sarcina autorităților judiciare a persoanei menționate în continuare FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA (în vederea executării unei pedepse privative de libertate).

a) Informații referitoare la identitatea persoanei solicitate:

Numele: FILIP ORBAN

Prenumele: DANIELA KAMILLA

Numele avut înaintea căsătoriei: -

Porecla: -

Sexul: feminin

Cetățenia: română

Data nașterii: 28.01.1966

Locul nașterii: Târgu Secuiesc, județ Covasna

Reședința și/sau domiciliul cunoscut: domiciliu - România, Târgu Secuiesc, str. Curtea 16 nr.3, județ Covasna

Limba (limbile) pe care le înțelege persoana solicitată: - lipsă date

Trăsături fizice particulare/descrierea persoanei urmărite: - lipsă date

Fotografia și amprentele digitale ale persoanei urmărite, dacă sunt disponibile și se pot trimite, sau adresa persoanei care poate fi contactată cu scopul de a le obține sau pentru a obține o caracterizare a ADN-ului: - lipsă date

b) Actul pe care se întemeiază mandatul de arestare

1. Mandatul de arestare sau hotărârea judecătorească definitivă:

Tipul: hotărâre judecătorească definitivă

Hotărârea judecătorească definitivă și executorie: sentința penală nr. 70 din 15.02.1999 a Tribunalului București Secția I Penală definitivă la 26.03.2001, decizia penală nr.1603/26.03.2001 a Curții Supreme de Justiție

Referința: dosar nr. 1775/1998

c) Informații privind durata pedepsei:

1. Durata maximă a pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate care se poate aplica pentru infracțiune sau infracțiuni:

- pentru fapta prev. de art.183 Cod penal pedeapsa închisorii de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi;

2.) Durata pedepsei sau a măsurii de siguranță privative de libertate aplicate: - pedeapsa închisorii de 7 ani

Pedeapsa care rămâne de executat:

- pedeapsa închisorii de 7 ani, din care se scade timpul reținerii și arestării preventive de la 28.11.1991 la 29.12.1991.

d) Hotărârea pronunțată în lipsă și în cadrul unei proceduri judiciare în timpul căreia persoana era absentă sau nereprezentată:

  • persoana în cauză a fost citată personal cu privire la data și locul ședinței în care s-a pronunțat hotărârea în lipsă;

  • în caz de extrădare, în conformitate cu prevederile art. 522/1 Cod de procedură penală, cauza va putea fi rejudecată de către instanța care a judecat în primă instanță, la cererea condamnatei.

e) Infracțiunea:

Prezentul mandat se referă la un total de: 1 faptă.

Descrierea circumstanțelor în care s-a/s-au comis fapta/faptele, inclusiv momentul (data și ora), locul și gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei urmărite:

În urma aflării veștii despre fuga soților Ceaușescu, unii locuitori ai orașului Târgu Secuiesc s-au deplasat spre centrul orașului, au spart vitrinele librăriilor, dând foc cărților cu și despre Ceaușescu, au intrat în sediul Consiliului Popular orășenesc unde au aruncat documentele de partid și au atacat unele persoane de comportamentul cărora nu erau mulțumite, cum ar fi fostul primar și lucrătorul de miliție care era de serviciu la intrare în clădire. A urmat apoi „asediul" clădirii fostei miliții orășenești unde_ mulțimea, după ce a pătruns pe poarta care a cedat presiunii, a aruncat pe fereastră documente și mobilier. Mai mult, lucrătorii de miliție au fost agresați de mulțime, după care unul câte unul părăseau sediul instituției, sediu la care în cele din urmă s-a dat foc.

Printre cei agresați în sediul miliției a fost și maiorul AGACHE AUREL, care a reușit in cele din urmă să fugă dar care odată ajuns în stradă a fost lovit de 2-3 persoane rămase neidentificate.

În urma intervenției martorilor Csesznek Oliver și Kozochwil Laszlo, victima Agache Aurel a reușit să scape, după care s-a îndreptat în fugă către centrul orașului. Ajuns în centru, victima Agache Aurel a fost lovită din nou, după care a încercat să scape refugiindu-se în farmacia din clădirea maternității însă a fost scos de acolo și lovit în continuare în fața clădirii.

Martorul Keb Mihail - medic ginecolog - văzând ce se întâmplă cu victima a cerut telefonic o salvare care în scurt timp a sosit la locul agresiunii. Martorii Csesznek Oliver și Kozochwil Laszlo au urcat cu victima în salvare însă mulțimea a împiedicat plecarea mașinii, astfel că victima a fost scoasă din salvare de către inculpații Hejja Dezideriu, Paisz Octavian și Reiner Anton, care i-au aplicat mai multe lovituri acesteia.

De asemenea, înainte de a fi pusă victima în salvare cât și după scoaterea acesteia din salvare, inculpata Filip Orban Daniela Kamilla a avut o atitudine extrem de violentă față de victimă, lovind-o cu tocul cizmei și chiar urcându-se peste ea lovind-o în zona toracelui.

Văzând că agresiunea continuă, medicul Keb Mihail a mai solicitat o salvare după care a coborât împreună cu medicul Kelemen Andraș încercând împreună să pună victima în salvare. Nici de această dată nu au reușit, fiind amenințați de mulțime, așa încât cei doi medici au renunțat și s-au retras.

Spre finalul agresiunii a apărut și intervenit martora Pinti Szilvia care, după ce a luat pulsul victimei și a constatat că încă trăiește, a solicitat celor din jur ca ofițerul să fie dus la spital. În acel moment a intervenit numitul Konrad Ioan care a lovit victima în zona gâtului și piept după care a afirmat că „nu mai este nevoie să fie dus la spital pentru că este mort".

Victima Agache Aurel, în urma multiplelor lovituri suferite a decedat pe loc.

Natura și încadrarea juridică a faptelor și a dispozițiilor legale aplicabile/codul aplicabil: -infracțiune contra persoanei - loviri cauzatoare de moarte prev. De art. 183 Cod penal cu aplic.art. 75 lit.a Cod penal și art.13 Cod penal

I. Să se marcheze căsuțele corespunzătoare, dacă este vorba despre una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancționate în statul membru emitent cu o pedeapsă de cel puțin 3 ani, așa cum sunt definite în dreptul statului membru emitent:

|_| participare la un grup criminal organizat;

|_| terorism;

|_| trafic de persoane;

|_| exploatare sexuală a copiilor și pornografie infantilă;

|_| trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope;

|_| trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;

|_| corupție;

|_| fraudă, incluzând cea împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

|_| spălare a produselor infracțiunii;

|_| contrafacere de monedă, inclusiv a monedei euro;

|_| fapte legate de criminalitatea informatică;

|_| fapte privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale și vegetale pe cale de dispariție;

|_| facilitarea intrării și șederii ilegale;

|x| omor și vătămare corporală gravă;

|_| trafic ilicit de organe și țesuturi umane;

|_| lipsire de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici;

|_| rasism și xenofobie;

|_| furt organizat sau armat;

|_| trafic ilicit de" bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;

|_| înșelăciune;

|_| deturnare de fonduri;

|_| contrafacere și piraterie de bunuri;

|_| falsificare de acte oficiale și uz de acte oficiale falsificate;

|_| falsificare de mijloace de plată;

|_| trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

|_| trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

|_| trafic de vehicule furate;

|_| viol;

|_| incendiere cu intenție;

|_| crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale;

|_| sechestrare ilegală de nave și aeronave;

|_| sabotaj.

II. Descrierea detaliată a infracțiunii sau a infracțiunilor, altele decât cele enumerate la pct. I:

Nu este cazul

f) Alte circumstanțe privind fapta sau persoana învinuitului/inculpatului (informație facultativă):

- lipsă date

g) Prezentul mandat se referă, de asemenea, la remiterea obiectelor care pot constitui mijloace materiale de probă.

Nu este cazul

i) Autoritatea judiciară emitentă a prezentului mandat:

Denumirea oficială : TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA I PENALĂ

Numele reprezentantului său: JUDECĂTOR LIA SAVONEA

Funcția: PREȘEDINTE SECȚIE

Referința dosarului: dosar nr. 1775/1998

Adresa: bd. Unirii nr.37, sector 3 București.

Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul orașului) (...)0040/021/318.77.00 0040/021/408.37.00

Numărul de fax: (prefixul țării) (prefixul orașului) (....) 0040/021/318.77.22

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa persoanei de contact (competentă pentru efectuarea predării efective): BIROUL NAȚIONAL INTERPOL

În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea și receptarea mandatelor europene de arestare:

Numele autorității centrale: MINISTERUL JUSTIȚIEI.

Persoana de contact, dacă este cazul (funcția/gradul și numele):

Adresa: str. Apolodor nr.17, sector 5, București, România

Numărul de telefon: (prefixul țării) (prefixul orașului) (...) 0040/021/310.16.62

Numărul de fax: (prefixul țării) (prefixul orașului) (...) 0040/021/310.16.62

E-mail: ./.

Semnătura autorității judiciare emitente, a reprezentantului sau a amândurora:

Numele: LIA SAVONEA

Funcția: PREȘEDINTE SECȚIA I PENALĂ, TRIBUNALUL BUCUREȘTI.

Data: 18.04.2007

Timbrul oficial (dacă există)

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel