Prin adresa din 04 noiembrie 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

 

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Nesecret

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA

Nr. 154.308 din 04.11.2010

BIROUL CONTROL INTERN

Ex.nr. 1

Către,

Dl. AGACHE AUREL DIONISIE

Mun. Codlea , str. Nouă, nr, 99, județul Brașov

 

La petiția dumneavoastră adresată I. P. J. Covasna și înregistrată cu numărul 154308 din 07.10.2010 vă comunicăm următoarele :

Referitor la relațiile solicitate cu privire la componența, numele și prenumele persoanelor din conducerea I.P.J. Covasna, acestea pot fi regăsite pe pagina de internet a inspectoratului ( cv.politiaromana.ro ) sau prin consultarea avizierului situat într-un spațiu special la intrarea în instituția noastră.

Așa cum v-am comunicat și în răspunsul anterior I. P. J. Covasna s-a conformat Decizia Curții de Apel Brașov, a pus-o în aplicare achitându-vă suma de 3000 lei reprezentând daune morale. Recuperarea prejudiciului cauzat prin plata daunelor morale ține strict de I. P. J. Covasna și M.A.I.

Comisia de cercetare administrativă care a efectuat verificarea pentru a stabili existența condițiilor necesare angajări răspunderii materiale a funcționarilor publici care se fac vinovați de întârzierea trimiterii dosarului de cadre al tatălui dumneavoastră, a fost constituită cu respectarea prevederilor legale. Rezultatul verificărilor v-a fost comunicat prin adresa nr. 154273 din 22.09.2010 .

Documentele întocmite cu ocazia cercetării administrative, conform art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, nu sunt de interes public. De asemenea conform art. 12 alin. 1 lit. a și d din același act normativ conțin documente ce sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor .

În vederea lămuririi unor aspecte pe care le considerați că nu au fost clarificate, vă invităm la sediul instituției noastre pentru discuții.

ȘEF AL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

dr. ARON IOAN

ȘEFUL BIROU CONTROL INTERN

Comisar de poliție

Covalciuc Gheorghe

*********************

Post scriptum Agache Aurel Dionisie: după cum se vede cu claritate IPJ Covasna refuză să soluționeze cererea mea, deci vremea discuțiilor a trecut. Rămâne singura soluție viabilă și anume calea în instanța de judecată competentă.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel