Adresă a lui Agache Aurel Dionisie către IPJ Covasna, din 04 octombrie 2010
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta confirm primirea la data de 01 octombrie 2010, a adresei nr. 154.273./22.09.2010.

Rar mi-a fost dat să citesc un răspuns atât de superficial și care eludează în esență solicitările pe care le-am adresat instituției dumneavoastră.

Dumneavoastră spuneți că întârzierea comunicării dosarului solicitat s-a datorat unor dispoziții de care instanța de judecată nu a ținut cont datorită faptului că nu au fost publicate în Monitorul Oficial și drept urmare întârzierea nu s-a datorat vinei unui anume funcționar public din IPJ Covasna. Prin această afirmație dumneavoastră insultați instanța de judecată deoarece cu referire la Ordinele S/389/2003 şi 300/2004, ”instanță constată că aceste ordine nu au fost niciodată publicate în Monitorul Oficial, aşa încât nu îndeplinesc condiţia de previzibilitate şi accesibilitate, impusă de jurisprudenţa CEDO pentru garantarea dreptului la un proces echitabil.” Poate că pentru dumneavoastră drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană nu reprezintă elemente esențiale și nu au o mare importanță, drept dovadă că acuzați instanța de judecată că nu a ținut cont de ordinele emise de MAI, dar pentru cetățenii contribuabili, din ale căror taxe și impozite vă luați dumneavoastră salariile, criteriile de previzibilitate și accesibilitate sunt elemente esențiale în vederea garantării unui proces echitabil și rezonabil și instanța de judecată a ținut cont de acest lucru.

Neprofesionalismul și superficialitatea crasă de care ați dat dovadă în această așa zisă cercetare pe care a făcut-o comisia reiese din faptul că nu acesta este motivul pentru care instanța de judecată a condamnat instituția dumneavoastră la plata unor daune morale către subsemnatul. Instanța nu a dispus condamnarea la acordarea unor daune morale pentru că funcționarii dumneavoastră au ținut cont de legile enumerate în adresa dumneavoastră, atunci când au obstrucționat în mod intenționat accesul meu la documentele conținute în dosarul personal al tatălui meu.

În decizia nr. 837/R se spune cu claritate: ”Referitor la capătul de cerere privind plata daunelor morale curtea reţine că soluţia primei instanţe nu a avut în vedere suferinţele reclamantului determinate de faptul că IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare la solicitarea acestuia.

Astfel, potrivit art.7 din lege autorităţile au obligaţia să răspundă la cereri în termen de 30 de zile iar refuzul de a comunica informaţiile trebuie comunicat în 5 zile de la primirea petiţiilor.

În speţă, intimatul nu a declanşat procedura de declasificare a informaţiilor solicitate de către reclamant prin cererea nr.2840/62/21.04.2008 decât după ce a fost obligat prin sentinţa civilă nr.99/CA/2009 a Tribunalului Braşov. Totodată, reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului, iar pentru repararea prejudiciilor morale suferite curtea apreciază că i se cuvine plata sumei de 3000 lei cu titlu de daune morale.

Dacă ditamai comisia constituită la nivelul IPJ Covasna nu a fost capabilă să înțeleagă această sentință permiteți-mi să accentuez pentru dumneavoastră concluziile deciziei Curții de Apel Brașov:

  • per ansamblu: IPJ Covasna nu a răspuns cu promptitudine şi cu respectarea Legilor în vigoare

  • individualizat pe aspecte distincte:

- IPJ Covasna nu a respectat prevederile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (în special art.7).

- nu a declanşat procedura de declasificare a informaţiilor solicitate de către reclamant prin cererea nr.2840/62/21.04.2008 decât după ce a fost obligat prin sentinţa civilă nr.99/CA/2009 a Tribunalului Braşov cu toate că ar fi putut face acest lucru conform prevederilor prevăzute de art.20 alin1 lit.b din Anexa H.G. nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România și cu aplicarea art.19 lit.c din legea 182/2002

- reclamantul a întâmpinat dificultăţi la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti de natură a afecta încrederea acestuia în instituţiile statului.

Vă rog să remarcați faptul că și în prezenta procedură juridică administrativă dumneavoastră prin ignorarea unui capăt de cerere încălcați din nou drepturile mele deoarece, în mod tacit, refuzați să declanșați procedura de declasificare a informaţiilor solicitate.

Tot acest ansamblu de încălcări ale drepturilor mele prevăzute de legislația aferentă speței și în final de Convenția Europeană a Drepturilor a dus la condamnarea IPJ Covasna la plata unor daune morale.

În adresa dumneavoastră vă contraziceți spunând pe de o parte că nici un anume funcționar public din IPJ Covasna nu este de vină pentru ”întârziere” în timp ce este evident faptul că un funcționar public din cadrul IPJ Covasna nu a respectat prevederile art.7 legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, iar comisia constituită la nivelul IPJ Covasna ar fi trebuit să identifice acea persoană. În mod similar și pentru funcționarii publici din cadrul IPJ Covasna care nu au declanşat procedura de declasificare decât după ce au fost obligați prin sentință și tot funcționari publici din cadrul IPJ Covasna au tergiversat punerea în executare a unei sentințe definitive și irevocabile.

Într-un alt paragraf din adresă se specifică și următoarea afirmație ambiguă: ”Conducerea inspectoratului și-a asumat culpa privitor la decizia Curții de Apel Brașov”.

Vă adresez respectuoasa rugăminte de a răspunde la următoarele aspecte:

  1. Ce înseamnă ”Conducerea inspectoratului”, că doar no fi vreun triumvirat din epoca romană? Cine sunt persoanele cu calitate de funcționari publici care compun această conducere și care din ele și-au asumat în mod concret această culpă?

  2. În ce constă în mod concret asumarea culpei?

  3. Care este temeiul legal al asumării culpei?

  4. A plătit cineva din buzunarul său paguba creată bugetului instituției?

  5. De ce ar trebui actuala conducere a inspectoratului să-și asume culpa privitor la decizia Curții de Apel Brașov, cu atât mai mult cu cât actualul șef al Inspectoratului nu are nici o vină în ceea ce privește încălcările drepturilor mele în procedura care a făcut obiectul cercetării administrative?

  6. Cine a făcut parte din comisia constituită la nivelul inspectoratului care a efectuat cercetarea administrativă pentru a stabili funcţionarii care se fac vinovaţi de întârzierea comunicării dosarului de cadre, în vederea recuperării prejudiciului în sumă de 3000 lei cauzat unităţii prin plata daunelor morale, în baza deciziei nr. 837/R/02.decembrie 2009 a Curţii de Apel Braşov?

  7. Documentele întocmite de această comisie sunt clasificate ca fiind secret de serviciu?

  8. În măsura în care sunt clasificate ca secret de serviciu, care sunt motivele pentru care IPJ Covasna refuză în mod tacit să le declasifice, cu toate că am cerut repetat în mod explicit și acest lucru în prezenta procedură administrativă?

E inutil să mai precizez că eu am epuizat procedura administrativă la nivelul Inspectoratului de Poliția al Județului Covasna și că urmează să mă adresez în perioada următoare instanței de judecată competente pentru a determina IPJ Covasna să soluționeze în mod favorabil cererea care face obiectul prezentei proceduri administrative, iar pe latura morală pentru a se analiza dacă în prezenta procedură administrativă mi-au fost încălcate din nou de către instituția dumneavoastră criteriile de previzibilitate și accesibilitate - elemente esențiale în vederea garantării unui proces echitabil și rezonabil.

 

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Codlea

04 octombrie 2010

 

 

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel