Prin adresa din 22 septembrie 2010, IPJ Covasna refuză în continuare să pună la dispoziția lui Agache Aurel Dionisie documentele privind cercetarea administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI

COVASNA

BIROUL CONTROL INTERN

Cod operator nr. 4392.

NESECRET

NR. 154273/22.09.2010

 

CĂTRE,

DL. AGACHE AUREL DIONISIE

mun. Codlea , strada Nouă nr. 99 judeţul Braşov

La solicitarea dumneavoastră, adresată I.P.J. Covasna şi înregistrată la nr. 154273/03.09.2010 vă comunicăm următoarele:

O comisie constituită la nivelul inspectoratului a efectuat cercetarea administrativă pentru a stabili funcţionarii care se fac vinovaţi de întârzierea comunicării dosarului de cadre solicitat de dumneavostră, în vederea recuperării prejudiciului în sumă de 3000 lei cauzat unităţii prin plata daunelor morale, în baza deciziei nr. 827/R/02.decembrie 2009 a Curţii de Apel Braşov.

Urmare a acestei cercetări s-a stabilit că întârzierea comunicării dosarului solicitat s-a datorat dispoziţiilor din ordinului M.I. S nr.389/2003 pct-ul 11 din Ghidul de clasificare a informaţiilor , ordin având caracter secret de serviciu, Legea nr. 360/2002 art.25 al.3 din Statutul poliţistului, H.G. nr.585/2002 art.33 din Aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, Ord. MAI nr. 300/2004 art. 172 al.2 privind conţinutul dosarului de personal care poate fi dat spre studiu poliţistului, acte normative care prevăd că dosarul de personal al cadrelor MI are caracter secret de serviciu şi accesul la acesta îl are doar persoana în cauză (poliţistul) şi nu alte persoane sau moştenitori.

Instanţele de judecată nu au ţinut cont de aceste dispoziţii pe motiv că Ordinele M.I. în cauză nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Drept urmare, întârzierea nu s-a datorat vinei unui anume funcţionar public din I.P.J. Covasna.

Conducerea inspectoratului şi-a asumat culpa privitor la decizia Curţii de Apel Braşov.

Răspunsul v-a fost comunicat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Cu stimă,


ȘEF AL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

dr. ARON IOAN

ȘEFUL BIROU CONTROL INTERN

Comisar de poliție

Covalciuc Gheorghe

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel