Plângerea prealabilă a lui AAD în ceea ce privește refuzul IPJ Covasna de a pune la dispoziție concluziile și documentele cercetării administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei IPJ - 01 septembrie 2010
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ


CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A


Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta confirm primirea la data de 01 septembrie 2010, a adresei nr. 154.238./26.08 2010 prin care mi se comunică faptul că :

a. ”Referitor la Legea nr.544/2004 pe care dvs aţi invocat-o ca fiind actul normativ care vă dă dreptul să luaţi la cunoştinţă despre informaţiile de interes public vă aducem la cunoştinţă că acest act normativ este emis în anul 2001.”

b. ”Datele privind rezultatul cercetării administrative le cunoaşteţi deoarece acestea ,la solicitarea instanţelor de judecată au fost prezentate ,iar dvs aţi luat la cunoştinţă de ele. In consecinţă rugăm să ne comunicaţi în concret ce alte documente mai solicitaţi.”

c. ”Pentru lămuriri suplimentare vă rog să vă înscrieţi în audienţă la d-l inspector şef, ocazie cu care vor fi discutate problemele de comunicare legală dintre o instituţie publică şi un petent conform legilor în viguare, precum şi alte probleme despre care veţi nelămuriri.”

Cât privește punctul dumneavoastră de vedere specificat la punctul a: Solicitarea mea de a mi se comunica concluziile procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov și să puneți la dispoziția mea, sub formă de xerocopie, în vederea studierii, a documentelor care au făcut obiectul acestei proceduri se încadrează în prevederile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ și a art. 20 din Legea nr.182/2002. Conform informațiilor cuprinse în adresa dumneavoastră nr. 154.238./26.08 2010 vă încadrați la ”refuz soluționare cerere”. Vă sfătuiesc în mod respectuos să luați legătura cu compartimentul juridic.

Cât privește punctul dumneavoastră de vedere specificat la punctul b: Punctul dumneavoastră de vedere este complet eronat. Nu am luat la cunoștință de rezultatul cercetării administrative, cu atât mai mult cu cât această solicitare nu a făcut obiectul unei proceduri în fața instanței de judecată competente. Abia în momentul în care veți refuza să soluționați cererea mea în urma prezentei plângeri prealabile, conform art. 7 alin.1, urmează să mă adresez neîntârziat instanței de judecată competente. (articolul 10 și 11).

Cât privește punctul dumneavoastră de vedere specificat la punctul c: prin prezenta plângere îndeplinesc procedura prealabilă la nivelul instituției dumneavoastră. Așa cum este firesc domnul Inspector Șef va lua la cunoștință de această plângere adresată în scris conform legii și va decide fie soluționarea cererii mele fie va refuza soluționarea cererii mele. Întru-cât legea nu specifică necesitatea unei audiențe la conducătorul instituției, consider că nu este necesar să răpesc din timpul prețios al domniei sale, cu atât mai mult cu cât domnia sa legitimează prin semnătura sa toate actele din această procedură prealabilă, deci în consecință de cauză și le asumă.

În speranța unei soluționări favorabile a cererii, vă adresez respectuoasa rugăminte de a analiza în mod profesional cererea mea, pentru a nu se ajunge în fața instanței de judecată în mod inutil, cu posibile repercusiuni atât de ordin juridic cât și material.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Codlea

01 septembrie 2010

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel