Traducerea în limba maghiară a sentinţei penale nr. 70 din 15 februarie 1999 emisă de către Tribunalul Municipiului Bucureşti în dosarul nr. 1775/1998
Proceduri juridice interne ale statului român - Dosarul 1775/1998 al Tribunalului Bucureşti

Román nyelvű okirat hiteles fordítása

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dosszié sz.: 1775/1998.

BUCUREŞTI (BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK–BÜNTETŐ OSZTÁLY I.

70.SZ. BÜNTETŐ ITÉLET

Nyilvánosan tartott tárgyalás : 1999.február 15.

Az ítélőtanács összetétele:

ELNÖK: OPRESCU MIHAI

JEGYZŐ: STAN ELENA

Napirenden szerepel: PAIZS OCTAVIAN, REINER ANTON, FILIP ORBAN DANIELA, HEJJA DEZIDERIU és KONRAD IOAN bűnügyében hozott itélet kihírdetése, akiket a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelyében foglalt bűncselekmény elkövetése miatt állítottak bíróság elé.

Az érdemi tárgyalás 1999.01.18.–án nyilvános tárgyaláson folyt, ami lejegyeztetett az akkori végzésben és szerves része ezen határozatnak, amikor a törvényszék – időt kérve az ítélethozatalhoz – elhalasztotta az ítélet kihírdetését 1999.01.25., 1999.02.1., 1999.02.8. és végül 1999.02.15.–re, amikor is meghozta a következő büntető határozatot:

a TÖRVÉNYSZÉK,

ezen bűnügyi perben,

A COVASNA(KOVÁSZNA) TÖRVÉNYSZÉK melletti ÜGYÉSZSÉG 129/P/1990.számú dossziéjának vádirata által a következő vádlottakat állították bíróság elé : FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkely a; pontjával alkalmazott 183.sz.cikkelyében foglalt bűncselekmény elkövetéséért; PAIZS OCTAVIAN, a büntető törvénykönyv 26.sz.cikkelye összefüggésben a 183.sz cikkellyel és a 75.sz.cikkely a; pontjában foglalt bűncselekmény elkövetéséért; HEJJA DEZIDERIU IULIU, a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkelye a; pontjával alkalmazott 183.sz.cikkelyben foglalt bűncselekmény elkövetéséért; REINER ANTON és KONRAD IOAN, a büntető törvénykönyv 183.sz cikkelyében foglalt bűncselekmény elkövetéséért; ugyanakkor elrendeli a nyomozás megszüntetését KANABE SANDOR ISTVAN gyanúsítottal szemben, a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelyében foglalt bűncselekmény elkövetéséért.

A vádindítványban rögzítik, hogy a Ceausescu házaspár elmenekülése után néhány Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely–i és környékbeli lakos a város központjába ment, ahol az addigi hatalom szimbólumait megsemmisítette. A központi könyvesboltok kirakatait betőrték, a Ceausescuval kapcsolatos könyveket kidobálták és elégették. Utána a tömeg a Néptanácshoz ment (mai Polgármesteri Hivatal), beha–tolt az épületbe, kidobálta a pártdokumentumokat, erőszakkal megtámadott néhány „nemkivánatos” személyt, mint a régi polgármester vagy a milicista (rendőr), akik szolgálatban voltak az épület bejáratánál. Következett a volt városi milicia épületének „ostroma”,ahol a tömeg, miután a kapu a nyomás következtében kinyílt, behatolt az épületbe és okiratokat valamint bútorokat hajított ki az ablakon, több milicistával szemben erőszakot alkalmazott, utána egyenként elhagyta az intézményt, végül felgyújtotta. A milicia székhelyén, a megtámadottak között volt AGACHE AUREL őrnagy is, aki a tömeg haragja elől próbál elmenekülni. Az utcára érve a milicia székhelye előtt az áldozatot „átvette”2–3 máig azonosítatlan férfi, akik többszőr hozzáütöttek.

CSESZNEK OLIVER és KATOCHWIL LASZLO tanúk megpróbálták lecsendesíteni a közhangulatot, igy az áldozatnak sikerült megszabadulnia és a város központja felé szaladt. A központba érve a parki kút mellett az áldozatot ismét ütlegelni kezdték; megpróbált a tömeg elől menekülni és a szűlészet gyógyszertárában menedéket találni. Innen kihozták és az épület előtt folytatták az erőszakot.

KELE MIHAIL tanú, nőgyógyász, látván az idulatos cselekedeteket mentőért telefonált. Megjelent a mentőautó, amit BANA NEMET LUDOVIC vezetett; a két fiatal: CSESZNEK OLIVER és KATOCHWIL LASZLO ismét közbelépett és az áldozatot a járműbe emelték. A tömeg megakadályozta a jármű indulását, az áldozatot kivették a mentőből és ismét ütlegelni kezdték.

KAZMA GIZELLA és VARDO VILMOS tanúvallomásaiból következik, hogy az áldozatot

HEJJA DEZIDERIU és PAIZS OCTAVIAN vádlottak emelték ki a mentőből, együtt REINER ANTON gyanúsítottal, aki több ütést mért rá. Ugyanazon tanúk mellett HASU PETRU tanú is, felfigyeltek arra a „vad indulatra” amellyel FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA vádlott ütötte az áldozatot, kiáltva: „te tetted tömlöcbe az apámat”.

Látva hogy az erőszak folytatódik, KELE MIHAIL orvos újjabb mentőt kért és egy másik orvossal: KELEMEN ANDRAS–sal együtt lejött a kórházból és megpróbálták az időközben megérkezett mentőbe helyezni az áldozatot. Ez nem sikerült, s mivel megfenyegették őket, letettek szándékukról és eltávoztak.

MAGURAN ERZSEBET is közbelépett mindkét alkalommal amikor a mentőautó megérkezett, hogy segítsen AGACHE AUREL őrnagyon, de ebben megakadályozták.

Megjegyzendő, hogy FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA vádlott csizmája sarkával is ütötte az áldozatot minekutána a mellkasára ugrott.

Az erőszak vége felé megjelent és közbelépett PINTI HILDA SZILVIA, aki miután levette az áldozat pulzusát és megállapította hogy még életben van, kérte a jelenlévőket hogy az őrnagyot szállítsák kórházba. Ekkor lépett közbe KONRAD IOAN aki az áldozatot nyakon és mellen ütötte majd kijelentette:„nem szükséges kórházba vinni mert meghalt.”

Az utolsó azonosított támadó KANABE SANDOR ISTVAN aki ELEKES CSABA tanúnak bevallotta:”ő is ütlegelte a központban levő milicistát”.

Az erőszakos cselekedeteket és a vádlottak jelenlétét DUKA EUGEN tanú is bizonyítja, aki abban az időpontban tért meg a buszjáratról és átszelte a városközpontot a rendelkezésére adott autóbusszal.

A tetteseket a Tg.Secuiesc–Kézdivásáthely–i Rendőrség lakosság–nyilvántartó szolgálat székhelyén, fényképek bemutatása és felismerése szerint azonosították

AGACHE AUREL a többszörösen kapott testi sértések következtében a helyszínen életét vesztette.

A 265/Aut/1989.12.28.sz.törvényszéki orvosi jelentés szerint az erőszakos halál többszörös koponya és agyi sérülés valamint többszörös hasi sérülés okozta vérzéses sokk következtében állt be. A Covasna–Kovászna–i törvényszéki orvosi laboratórium következtetéseit a Tg.Mures–Marosvásárhely–i

törvényszéki orvosi okiratokat ellenőrző és jóváhagyó Bizottság is igazolja.

A vádindítvány alapját a következők képezik:

 • a Covasna–Kovászna Megyei Ügyészség 185/P/1989.12.27.sz. jegyzőkönyve,

 • 265/R/1989.12.28.sz.törvényszéki orvosi jelentés,(AUREL AGACHE áldozat boncolása)

 • 11/E/1990.jan. sz. törvényszéki orvosi értesítés, Törvényszéki Orvosi Intézet–Laboratórium, Tg. Mures–Marosvásárhely–ellenőrző és jóváhagyó Bizottság,

 • AGACHE AUREL boncolásáról készült fényképek,

 • AGACHE ILEANA fél nyilatkozatai,

 • a következő tanúk vallomásai: BANDI IOANA, CIUBOTARIU ERZSEBET GABRIELLA, VANTSA GYULA, CSESZNEK OLIVER, LUBOCS LASZLO, KELE MIHAIL, BARA NEMETH LUDOVIC, SZAVA OTTO STEFAN, MAGUREAN ERZSEBET, ORBAN ANDREI

ALEXANDRU, LOTE LUDOVIC, HOSSU PETRE, KOZMA GIZELLA, VARDO VILMOS,

ELEKES CSABA, DUKA EUGEN, PINTI HILDA SZILVIA,

 • szembesítésről készült jegyzőkönyv,

 • a fényképkészlet felismerésére való jelentkezésről felvett jegyzőkönyv,

 • a vádlottak tanúvallomásai: KONRAD IOAN, ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU IULIU, PAIZS OCTAVIAN és REINER ANTON,

Az ügy a COVASNA(KOVASZNA) TÖRVÉNYSZÉK jegyzékén szerepelt a 4/1998.sz alatt. Az 1998.júniusi végzés által valamint a LEGFELSŐBB TÖRVÉNYSZÉK 1527/1998.június 17.sz. végzése által is, mely elrendelte a peráthelyezést a BUCUREŞTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK– re, a dosszié lekerült a napirendről és átkerült a BUCUREŞTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK–re, ahol 1775/1998.sz.alatt iktatták.

A fenti bíróság által elrendelt kivizsgálás idején kihallgatták a jelenlevő vádlottakat: REINER ANTON–t és PAIZS OCTAVIAN–t; a többi vádlott esetében a büntetőeljárási törvénykönyv 291.sz. cikkelye értelmében jártak el: felvették a polgári felek nyilatkozatait ami az esetleges követeléseiket illeti; a büntetőjogi elemek szempontjából pedig kihallgatták az okiratokban szereplő tanúkat: DUKA EUGEN–t, VARDO VILMOS–t, LOTE LUDOVIC–ot és a polgári felek által javasolt tanúkat: AGACHE IOAN–t és AGACHE GHEORGHE–t.

A többi vádlott esetében, akiknek a nyomozás idején tett tanúvallomásai a dossziéban találhatók a bíróság, a büntetőeljárási tvk.392.sz.cikkelye alapján megállapította, hogy nem szükséges újra kihallgatni őket, igy elállt ettől. Tekintettel a fentebb rögzített tényekre, a bíróság a büntetőeljárási tvk. 339.sz.és 334sz.cikkelye értelmében megvitatásra bocsátja a REINER ANTON és KONRAD IOAN vádlottakat terhelő cselekedetek jogi besorolásának megváltoztatását, olyan értelemben, hogy a COVASNA(KOVÁSZNA) TÖRVÉNYSZÉK melletti ÜGYÉSZSÉG, tévesen, nem vette tekintetbe velük szemben a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkelyének a; pontjában foglalt súlyosbító körülményt, így a következőkben elrendeli az elkövetett cselekedetek jogi besorolásának megváltoztatását a büntető törvénykönyv 13.sz.cikkelyével együtt alkalmazott 183.sz cikkelyben foglalt bűncselekményből a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkelyének a; pontja és a 13.sz.cikkellyel együtt alkalmazott 183.sz cikkelyben foglalt bűncselekményre, mindkét vádlott esetében.

Az okiratok és a dosszié anyagát elemezve a bíróság megállapítja, hogy a vádindítványban rögzített cselekedetek bizonyítottak és az ebben leírt módon és helyzeti összetettségben zajlottak le,tehát a következőkben a böntetőeljárási tvk. 354.sz.cikkelye értelmében megállapítja, hogy FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU IULIU, PAIZS OCTAVIAN és REINER ANTON vádlottak a büntető törvénykönyv 75.sz cikkelye a; pontja és 13.sz cikkellyelel együtt alkalmazott 183.sz.cikkelyben foglalt büncselekmény elkövetéséért vétkesek, a vádiratban foglalt bűncselekmény elemeit képezik, ezen oknál fogva a bíróság megfelelő büntetést fog kiszabni mindenik számára, tekintettel a büntető törvénykönyv 152.sz cikkelyére is.

A büntetések individualizálásánál szem előtt fogják tartani a büntető törvénykönyv 72.sz.cikkelyében előírt kritériumokat; a bíróság tekintettel lesz arra,hogy a felhasznált bizonyítékokból minden kétséget kizáróan kitűnik hogy az AGACHE AUREL őrnagy halálát okozó bűncselekményben mások is részt vettek de a bizonyítékok hiányában és a helyzet összetettségéből adódóan büntetőjogilag a fenti vádlottak felenek; a bíróság úgy próbálja megszabni a büntetést, hogy az a törvény szövegében foglalt minimum és közepes szinten legyen.

A bíróság rögzíti, hogy a vádlottak nem részesülnek a 3/1990.01.4.sz.és a 23/1990.01.13.sz. rendelet előírásaiban mivel az elkövetett bűncselekmények kivételt képeznek a fenti törvények nyújtotta kedvezmények alól, a 3/1990.sz.rendelet 4.cikkelye és a 23/1990.sz.rendelet 2.sz.cikkelye 2.bekezdése értelmében.

A bíróság a következőkben FILIP ORBAN DANILA KAMILA, HEJJA DEZIDERIU IULIU és PAIZS OCTAVIAN vádlottak esetében a büntető törvénykönyv 71.sz.és 64sz. cikkelyeket alkalmazza ugyanakkor REINER ANTON vádlott esetében figyelembe veszi az enyhítő körülményeket is a büntető törvénykönyv 74.sz cikkelye 2.bekezdésének a; popntjában előirtak alapján, figyelembe véve azt is, hogy az esetében alkalmazott büntetés akkor is eléri célját ha a büntető törvénykönyv 81.sz.és 82.sz. cikkelye értelmében 5 évre felfüggesztik a végrehajtását.

Ebben az esetben a büntetőeljárási tvk.359sz cikkelyét alkalmazza.

A bíróság mind a négy vádlottat – a büntető törvénykönyv 65.sz cikkelye 1.bekezdése alapján – eltiltja a büntető törvénykönyv 64.sz cikkelye a; és b; pontjaiban foglalt jogok gyakorlásától, a megfelelő időre.

KONRAD IOAN esetében a bíróság megállapítja hogy bűnösségét illetően hiányosak a bizonyítékok, ezért a következőkben elrendeli a felmentését, a büntetőeljárási tvk. 10.sz.cikkelyének c; pontjával együtt alkalmazott 11.sz cikkely 2.bekezdés a; pontjában foglaltaknak megfelelően.

Polgári elemek tekintetében:

A büntetőeljárási tvk. 14.sz és 346.sz cikkelyei alapján, utalva a polgárieljárási tvk 998.sz.cikkelyére és a következőkre, a bíróság a polgári keresetet részben megalapozottnak találja és a polgári felek – az áldozat felesége és fia – anyagi kártérítésére kötelezi a vádlottakat: temetkezési költségek, hagyományos halotti tor, síremlék; ezeket a a bíróség 10 millió lei–re becsüli; erkölcsi kártérítés : minden polgári fél részére 50 millió lei, mivel letagadhatatlan az a fájdalom amit AGACHE AUREL halála okozott a feleség és a gyermekek számára.

A bíróság megállapítja, hogy a polgári felek nem igényelik a perköltség megtérítését a jogvédelmet illetóen, ami a Vărzaru Paul honoráriumát jelenti.

Figyelembe véve a büntetőeljárási tvk. 191.sz. cikkelyében foglaltakat is,

A FELSOROLT INDOKOK MELLETT,

A TÖRVÉNY NEVÉBEN

E L H A T Á R O Z Z A:

A büntetőeljárási tvk.334.sz cikkelye alapján megváltoztatja REINER ANTON és KONRAD IOAN vádlottak tetteinek jogi besorolását a büntető törvénykönyv 13.sz. cikkelyével alkalmazott 183.sz cikkelyben foglalt bűncselekményből a büntető törvénykönyv 75.sz cikkelyének a; pontjával és 13.sz. cikkelyével alkalmazott 183.sz cikkelyben foglalt bűncselekményre.

I. A büntetőeljárási tvk.75.sz.cikkelye a; pontjával alkalmazott 183.sz cikkely és 13.sz cikkely alapján 7 év börtönbüntetésre ítéli FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA vádlottat ( Andrei Alexandru és Elena lánya, született 1966.01.28.–án, Tg. Secuiesc–Kézdivásárhely, Iaşi Nyelv és Irodalom–tudományi Kar, férjezett, büntetlen előéletű, utolsó lakhelye: Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, 16.Udvarház, 3–as ajtó, Covasna–Kovászna megye)

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71.sz és 64.sz.cikkelyét.

A büntető törvénykönyv 88.sz.cikkelye alapján levonja a büntetésből az előzetes fogvatartási időt, (1991.11.28.–1991.12.29.) A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján 5 évre eltiltja a vádlottat a büntető törvénykönyv 64.sz.cikkelye a; és b; pontjában előirt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk. 350.sz.cikkelye alapján elrendeli a vádlott letartóztatását

II. A büntető törvénykönyv 75.sz cikkelye a; pontjával együtt alkalmazott 183.sz cikkely és a 13.sz. cikkely alapján 4 év börtönbüntetésre ítéli HEJJA DEZIDERIU IULIU vádlottat (Dezideriu és Emilia fia, született 1946.08.23. Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, végzettsége:11 osztály, nős, büntetlen előéletű, lakhelye: Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, str.Grădinitei nr.1.B.lépcső, 19.ajtó Covasna–Kovászna megye

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71.,64.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 85.sz cikkely 1.bekezdése alapján érvényteleníti az 1 év börtönbüntetés letöltésének feltételes felfüggesztését, amit a Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely Bíróság138/1991.09.10.sz. büntető ítélete szabott ki és a a büntető törvénykönyv 34.sz cikkelyével alkalmazott 36.sz.cikkelye alapján összevonja a 138/1991.sz.ítélettel kirótt büntetést a jelen ügyben hozott büntetéssel, igy a vádlottnak 4 év börtönbüntetést kell letöltenie.

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71., 64.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz cikkelye alapján levonja a büntetésből az előzetes letartóztatás idő tartamát (1991.11.26.–1991.12.27.). A büntető törvénykönyv 65.sz cikkelye 1.bekezdése alapján 2 évre eltíltja a vádlottat a büntető törvénykönyv 64.sz.cikkelye a; b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk.350.sz.cikkelye alapján elrendeli a vádlott letartóztatását.

III. A büntető törvénykönyv 75.sz cikkelye a; pontjával együtt alkalmazott 183.sz.cikkely és a 13.sz cikkely alapján 4 év börtönbűntetésre ítéli PAIZS OCTAVIAN vádlottat (Francisc és Elisabeta fia,

született 1934.10.2.Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, nős, büntetlen előéletű, lakhelye: Tg. Secuiesc–Kézdivásárhely,str.Ady Endre nr.47. Covasna–Kovászna megye.)

A büntető törvénykönyv 88.sz cikkelye alapján levonja a büntetésből az előzetes fogvatartás időtartamát (1991.12.4.–1992.01.4.). A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelyének 1.bekezdése alapján a vádlottat 2 évre eltíltja a büntető törvénykönyv 64.sz cikkelye a; b; pontjaiban foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk.350.sz cikkelye alapján elrendeli a vádlott letartóztatását.

IV. A büntető törvénykönyv 183.sz cikkelye, a 75.sz cikkely a; pontja, a 74.sz cikkely 2.bekezdés a; pontja és a 13.sz cikkely alapján 3 év börtönbüntetésre ítéli REINER ANTON vádlottat ( Anton és Ana fia, született 1948.12.22. Slănic Moldova, Bacău megye, végzettsége: 7 osztály, munkanélküli, elvált, 2 gyerek apja ebből 1 kiskorú, büntetlen előéletű, lakhelye:Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, str.Margaretei nr.5, 10.tömbház, B.lépcső.I.emelet,4.ajtó, tartózkodási helye: Estelnic–Esztelnek 82.sz.

A büntető törvénykönyv 81–82.sz.cikkelye alapján elrendeli a büntetés végrehajtásának felfüggesztését 5 évre.

Alkalmazza a polgárieljárási tvk. 359.sz.cikkelyét.

A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján 2 évre eltiltja a vádlottat a büntető törvénykönyv 64.sz.cikkelye a; és b; pontjaiban foglalt jogok gyakorlásától.

V. A büntetőeljárási tvk.11.sz cikkelye 2.bekezdés a; pontja alapján felmenti KONRAD IOAN vádlottat (Ioan és Beata fia, született 1967.07.24.Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, lakhelye Tg.Secuiesc– Kézdivásárhely str.Fabricii 18.sz.43.tömbház, C.lépcső, IV.emelet, 10.ajtó), a büntető törvénykönyv 183.cikkely, a 75.sz cikkely a; pontja és a 13.sz cikkelyben foglalt büncselekmények elkövetéséért.

A büntetőeljárási tvk.14.sz cikkelye és 346.sz cikkelye, utalva a polgárieljárási tvk.998.és azt követő cikkelyeire, kötelezi FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU IULIU és REINER ANTON vádlottakat együttesen a következő polgári jogi kártérítések kifizetésére:

 • 10.000.000 lei kifizetésére AGACHE ILEANA fél részére, Codlea, str.Noua nr.99.Braşov–Brassó megye, a temetkezési költségek, síremlék, halotti torok, stb. fedezésére.

 • 50.000.000 (ötven millió) lei egyenként a következő felek részére:AGACHE ILEANA, (az áldozat felesége), AGACHE AUREL DIONISIE (fia), AGACHE ILEANA(lánya), AGACHE ION (fia), és AGACHE ANDREI OVIDIU (fia), erkölcsi kártérítés kifizetésére.

Megállapítja hogy a polgári feleknek nincs követelésük az ügyvéd honoráriumát illetően.

A vádlottakat egyenként 1.500.000 lei állami illeték kifizetésére kötelezi.

A KONRAD IOAN vádlott számára hivatalból kinevezett ügyvéd munkadíját, 400.000 lei összeget az Igazságügyi Minisztérium előlegezte, és az államot terheli.

A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Kihirdetve ma:1999.02.15.–én, nyílvánosan tartott tárgyaláson.


ELNÖK, JEGYZŐ,
Oprescu Mihai Stan Elena
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel