Traducerea în limba maghiară a Deciziei penale nr. 544 din 18 noiembrie 1999 emisă de către Curtea de Apel Bucureşti în dosarul 1702/1999.
Proceduri juridice interne ale statului român - Dosarul 1702/99 al Curţii de Apel Bucureşti

Román nyelvű okirat hiteles fordítása

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÁNIA

BUCUREŞTI(BUKAREST) TÁBLABIRÓSÁG

Büntető Osztály I.

Dosszié sz.: 1702/1999.

544.sz.Büntető határozat.

Nyilvános tárgyalás: 1999.november 18.

Az ítélőtanács összetétele:

ELNÖK: STAN MUSTAȚĂ – BIRÓ

SOFIA DUMITRAȘCU – BIRÓ

MIHAELA LITVIN – ÜGYÉSZ

PETRUȚA MARICA – JEGYZŐ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napirenden : a BUCUREŞTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK melletti ÜGYÉSZSÉG valamint PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU, REINER ANTON, FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA vádlot– tak fellebbezése a 70/1999.feb.15.–i BUCURESTI (BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK– BÜNTETŐ OSZTÁLY I. által az 1775/1998 sz.dossziéban kihírdetett büntető határozattal szemben.

A nyilvános tárgyalásnak 1999.nov.5.–én volt helye, erről feljegyzés készült az akkor hozott

végzésben, mely szerves része jelen határozatnak, amikor a TÁBLABIRÓSÁG – lehetőséget adva a feleknek irásbeli jegyzék letételére és a tanácskozásra – elhalasztotta az ítélet kihírdetését 1999.nov.12.–re , majd mára:1999.nov.18.–ra, mikor meghozta a következő határozatot:

a TÁBLABIRÓSÁG,

Jelen bűnügyi fellebbezésekben;

A 70/1999.02.15.sz. büntető ítélettel a BUCURESTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK–BÜNTETŐ

OSZTÁLY I., a büntetőeljárási tvk. 334.sz cikkelye alapján elrendelte REINER ANTON és KONRAD IOAN vádlottak tetteinek jogi besorolása megváltoztatását a büntető törvénykönyv13.sz cikkelyével együtt alkalmazott 183.sz cikkelyben foglalt büncselekményből a büntető törvénykönyv 75.sz cikkelyének a; pontja és a 13.sz.cikkellyel együtt alkalmazott 183.sz. cikkelyben foglalt büncselekményre,m indkét vádlott esetében.

A büntető törvénykönyv 183.sz cikkelye, a 75.sz cikkely a; pontja és a 13.sz cikkely alapján FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA vádlottat (Andrei Alexandru és Elena lánya, született 1966.01.28., Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, Iași Nyelv és Irodalomtudományi Kar, férjezett, büntetlen előéletű), 7 év börtönbüntetésre ítélte.

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 71.sz, 64.sz. cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz.cikkelye alapján levonta a büntetésből az előzetes fogvatartás időtartamát (1991.nov.28–1991.dec.29.) A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelyének 1.bekezdése alapján a vádlottat 5 évre eltiltotta a bütető törvénykönyv 64.sz.cikkelye a; b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk.350.sz cikkelye alapján elrendelte a vádlott letartóztatását.

A büntető törvénykönyv183.sz cikkelye, a 75.sz.cikkely a; pontja és 13.sz.cikely alapján HEJJA DEZIDERIU IULIU vádlottat (Dezideriu és Emilia fia, született 1946.aug.28. Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, végzettsége:11 osztály, nős, büntetlen előéletű), 4 év börtönbüntetésre ítélte.

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 71–64.sz.cikkelyét.

A büntető törvénykönyv 85.sz.cikkely 1.bekezdése alapján érvényteleníti az 1 év börtönbűntetés letőltésének feltételes felfüggesztését, amit a Tg.Secuiesc (Kézdivásárhely)Bíróság a138.sz.végzésben szabott ki, és a büntető törvénykönyv 36.sz.cikkelye 1.bekezdése, a 34,35.sz.cikkelyek alapján összevonja a 138/1991 sz.ítéletben hozott büntetést a jelen ügyben hozott büntetéssel, miszerint a vádlottnak 4 év börtönbűntetést kell letöltenie

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 71,64.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz cikkelye alapján levonta a büntetésből az előzetes fogvatartás idejét

(1991.nov.26.–1991.dec.27). A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján a vádlottat 2 évre eltiltotta a 64.sz cikkely a; b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk.350.sz cikkelye alapján elrendelte a vádlott letartóztatását.

A büntető törvénykönyv 183.sz cikkelye, a 75.sz cikkely a; pontja és a 13.sz cikkely alapján PAIZS OCTAVIAN vádlottat (Francisc és Elisabeta fia, született 1934.okt 2. Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely, nős, büntetlen előéletű, lakhelye: Tg,Secuiesc–Kézdivásárhely, str.Ady Endre nr.47. Covasna–Kovászna megye) 4 év börtönbűntetésre ítélte.

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 71–64sz cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz.cikkelye alapján levonta a büntetésből az előzetes fogvatartás idejét. (1991.dec.4– 1992.jan.4). A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján a vádlottat 2 évre eltiltotta a 64.sz.cikkely a; b; pontjában foglat jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk.350.sz.cikkelye alapján elrendelte a vádlott letartóztatását.

A büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelye, a 75 sz.cikkely a; pontja, a 74.sz cikkely 2.bekezdése a; pontja és a 13.sz.cikkely alapján REINER ANTON vádlottat (Anton és Ana fia, született 1948.dec.22. Slănic Moldova, Bacău megye), 3 év börtönbüntetésre ítélte.A büntető törvénykönyv 81–82.sz.cikkelye alapján elrendelte a büntetés végrehajtásának felfüggesztését 5 évre.

Alkalmazta a büntetőeljárási törvénykönyv 359.sz.cikkelyét.

A büntetö törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján a vádlottat 2 ére eltiltotta a 64sz.cikkely a; b; pontjaiban foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetöeljárási tvk.11.sz.cikkely 2.bekezdése a; pontja, a 10.sz cikkely c; pontja alapján felmenti KONRAD IOAN vádlottat (Ioan és Beata fia, született 1967.jul.24., Tg.Secuiesc–Kézdivásárhely) a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelye, a 75.sz.cikkely a; pontja és a 13.sz.cikkelyben foglalt törvénysértésért.

A büntetőeljárási tvk.14.sz.és 346.sz cikkelye alapján, utalva a polgári tvk.998.sz.és következő cikkelyeire, FILIP ORBAN DANIELA KAMILA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU IULIU és REINER ANTON vádlottakat egyetemlegesen a következő polgári jogi kártérítések kifizetésére kötelezte:

10 millió lei anyagi kártérítés AGACHE ILEANA fél részére, Codlea str. Noua nr.99.Brasov–Brassó megye, a temetési költségek, siremlék, halotti torok, stb. fedezésére.

50 millió lei, erkölcsi kártérítés, egyenként a következő feleknek: AGACHE ILEANA (az áldozat felesége), AGACHE AUREL DIONISIE (fia), AGACHE ILEANA (lánya), AGACHE ION (fia) és AGACHE ANDREI OVIDIU (fia),

Megállapította hogy a feleknek nincs követelésük az ügyvéd honoráriumát illetően.

A vádlottak egyenként 1.500.000 lei állami illetéket fizettek ki.

Ahhoz hogy meghozza ezt a döntést , az első fokú bíróság rögzítette, hogy a Ceausescu házaspár menekülésének hírére Tg.Secuiec–Kézdivásárhely egyes polgárai a városközpontba mentek, betőrték a könyvesboltok kirakatait, felégették a Ceausescu–könyveket, behatoltak a Városi Néptanács épületébe ahol kidobálták a pártdokumentumokat, erőszakkal megtámadtak néhány olyan személyt, akinek a magatartásával nem voltak megelégedve, mint: a volt polgármester és milicista, akik szolgálatot teljesítettek az épület bejáratánál.

Következett a volt városi Milicia épületének”ostroma”, ahol a tömeg –miután a kapú a nyomásra kinyílt–behatolt az épületbe, dokumentumokat és bútorokat dobott ki az ablakon, sőt, milicistákat támadott meg, majd rendre elhagyta az épületet és felgyújtotta.

A milicia épületében megtámadottak között volt AGACHE AUREL őrnagy is, aki végül elmenekült, de az utcán 2–3 máig ismeretlen személy ütlegelte. CSESZNEK OLIVER és KATOCHWIL LASZLO tanúk közbelépése nyomán az áldozatnak sikerült megmenekülnie és a városközpont felé szaladnia. A központba érve az áldozatot ismét ütlegelték, aki a szülészet gyógyszertárában próbált menedéket találni. Innen kihozták és az épület előtt ismét ütlegelték.

KEB MIHAIL tanú, nőgyógyász, látván a történteket, mentőért telefonált, ami rövidesen a helyszínre érkezett. CSESZNEK OLIVER és KATOCHWIL LASZLO tanúk betették az áldozatot a mentőbe de a tömeg megakadályozta a mentő idulását, majd HEJJA DEZIDERIU, PAIZS OCTAVIAN és REINER ANTON kiemelték onnan és ütlegelték az áldozatot.

Mielőtt az a mentőbe tették volna és utána is, FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA válottnak nagyon indulatos magatartása volt az áldozattal szemben, csizmája sarkával ütötte és mellkasára állva bántalmazta.

Látva hogy az erőszak nem csitul KEB MIHAIL orvos ismét mentőt kért és a helyszínre ment, ahol KELEMEN ANDRÁS orvossal együtt megpróbálták a mentőbe helyezni az áldozatot. Ez alkalommal sem sikerült, s mivel a tömeg megfenyegette őket letettek szándékukról és elvonultak.

Az erőszak vége felé megjelent és közbelépett PINTI HILDA STILVIA tanú, aki levette az áldozat pulzusát és megállapítva hogy él, kérte a jelenlevőket, hogy szállítsák kórházba. Ekkor lépett közbe KONRAD IOAN, aki az áldozat nyakát és mellét ütötte majd kijelentette:”már nem szükséges kórházba szállítani mert meghalt”.

AGACHE AUREL a többszörös ütlegelés következtében a helyszínen életét vesztette.

Az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be a BUCUREŞTI (BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK melletti ÜGYÉSZSÉG valamint ORBAN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU, PAIZS OCTAVIAN és REINER ANTON vádlottak.

Az Ügyészség a fellebbezésben bírálja az alapfokon hozott megoldást, mint törvénytelent, amiért KONRAD IOAN vádlottat téves módon felmentette, megindokolva hogy az ügyben elég bizonyíték van a vádlott bűnösségének bizonyítására. Ugyanúgy megalapozatlannak ítéli az alapfokon hozott büntetést REINER ANTON vádlott esetében is; ezt azzal indokolja, hogy esetében tévesen, enyhítő körülményeket vettek figyelembe és rendelték el a büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztését, mert ily módon a büntetés nem éri el célját.

A vádlottak a fellebbezésükben felmentésüket kérik a büntetőeljárási tvk.11.sz cikkelye 2.bekezdése a; potja és a 10.sz.cikkely a; pontja alapján, és ezt azzal indokolják hogy az elkövetettek forradalmi tettek voltak, tehát nem lehet büncselekménynek tekinteni. Ugyanakkor megjegyzik hogy az áldozatot több személy is ütlegelte, igy lehetetlen megállapítani és azonosítani a résztvevőket, tehát tévesen rögzítették a vádlottak kizárólagos bűnösségét, ezek egy része nem is tartózkodott az áldozat közelében. ORBAN DANIELA KAMILLA vádlott esetében kifejtik, hogy csak kétszer ütött az áldozathoz.

PAIZS OCTAVIAN védőügyvédje az első fokú bíróság határozatának semmisségére hivatkozik, és ezt azzal indokolja hogy noha a vádlott ellen mint bűnrészes indítottak eljárást, mint tettest ítélték el anélkül, hogy a büntetőeljárási tvk.334.sz cikkelye alapján elrendelték volna a jogi besorolás megváltoztatását. Ilyen értelemben kéri az ítélet hatálytalanítását és az ügy újratárgyalását alapfokon. A mellékletben PAIZS OCTAVIAN vádlott védőügyvédje kéri a büntető törvénykönyv 81.sz.cikklyének alkalmazását tekintettel a vádlott személyére jellemző adatokra.

A vádlottak bírálják az alapfokon hozott elmarasztaló ítéletet a pogái jogi elemeit illetően is, kérve az anyagi és erkölcsi kártérítés alóli tehermentesítést, tekintettel arra, hogy nem követték el az ellenük felhozott tetteket s így nem kötelezhetik őket a kártérítések kifizetésére.

Elemezve az alapfokú bírósági ítéletet a felhozott indokok szempontjából, valamint hivatalból minden más tekintetben is, a Táblabíróság úgy ítéli meg, hogy csak az Ügyészség fellebbezése megalapozott és ennek az alábbi meggondolásból helyt ad:

Az első fokú bíróság tévesen felmentette KONRAD IOAN vádlottat, amit nem is indokolt meg, csupán kijelentette, hogy “a vétkességére felhozott bizonyítékok hiányosak”.

PINTI HIDA SZIVIA tanú (nyomozás dosszié 63.lap) kinyilatkozza, hogy a városközpont felé menet látta amint a gyógyszertár előtt több személy tartózkodott AGACHE AUREL milicista őrnagy körül, aki a földön feküdt; levette a pulzusát és megállapította hogy él. Ezért a körülötte állók segítségét kérte a kórházba szállításhoz. A tanú elmondja még, hogy akkor KONRAD IOAN vádlott a lábával a nyakán és a mellkasán megütötte az áldozatot és elégedetten kijelentette:”nem szükséges kórházba szállítani mert meghalt”.PINTI HILDA SZILVIA felismerte KONRAD IOAN vádlottat mivel munkahelyi kollégák voltak, és semmi kétsége nem volt a vádlott kilétét illetően; saját kezű nyilatkozatában részletesen leirt mindent ami az áldozattal történt attól kezdve amikor ő a gyógyszertárhoz ért.

HANU PETRE tanú kijelenti, hogy az áldozatot többek között egy 30–35 év körüli férfi ütötte, magassága 1,65 , barna, bajuszos, fekete hajú és néhány, sárga fémmel behúzott foga volt, aki nagyon agresszíven viselkedett az áldozattal szemben. HANU PETRE tanú személyleírása KONRAD IOAN vádlottra utal. Ezen bizonyítékok szerint a Táblabíróság úgy ítéli meg,hogy KONRAD IOAN vádlott felelősségre vonható a terhére felhozott bűncselekmény elkövetése miatt és a törvény szövegében előirt határok között börtönbüntetésre ítélhető.

A büntetés individualizálásakor figyelembe kell venni az ekövetett cselekedet társadalomra veszélyes jellegét, a büntetés sajátos határait, a körülményeket és a vádlottat jellemző adatokat. Figyelembe véve hogy a büntetés nevelő és kényszerítő célja csak szabadságvesztéssel érhető el, a következőkben a Táblabíróság elrendeli, hogy a vádlott börtönben töltse le büntetését.

A fellebbezés második oka is megalapozott.

Az első fokú bíróság, tévesen, elrendelte REINER ANTON vádlott büntetésének feltételes felfüggesztését és a javára enyhítő körülményeket vett figyelembe.

A Táblabíróság úgy értékeli,hogy a vádlott agresszivan viselkedett, az áldozatot többször megötötte, megakadályozta a kórházba szállítását, tehát nem fogadható el a büntetés letöltésének feltételes felfüggesztése; ennek célja csak szabadságvesztéssel érhető el, ezért elveti a büntető törvénykönyv 81–82 sz.cikkelyének rendelkezéseit.Anak ellenére, hogy első fokon REINER ANTON javára enyhítő körülményeket vett figyelembe, nem adott hatályt a büntető tötvénykönyv 76.sz cikkelyének, olyan értelemben, hogy a törvény által megengedett minimum alá csökkentse a büntetést, noha erre köteles lett volna.

A Táblabíróság azonban úgy értékeli, hogy a vádlott javára nem lehet enyhítő körülményeket figyelembe venni, tekintettel arra, hogy tette nagyon veszélyes a társadalomra nézve, akárcsak a tett végrehajtásának a körülményei, igy elveti a büntető törvénykönyv 74.sz.cikkelye a; pontjának alkalmazását.

A vádlottak fellebbezését tekintve a Táblabíróság megállapítja, hogy ez megalapozatlan, tehát visszautasítja az alábbi megfontolásokból:

A vádlottak, védőügyvédeik által kérték a felmentésüket azzal indokolva, hogy a terhükre felhozott cselekedeteket nem követték el, az áldozatot több személy támadta meg és igy nem lehet pontosan megállapítani az erőszakban résztvevők számát. Ezt a védekezést nem lehet elfogadni, mivel a szolgáltatott bizonyítékok kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a vádlottak követték el az erőszakot AGACHE AUREL ellen. Tagadhatatlan az a tény, hogy az áldozatot több személy ütlegelte, de az ügyben kihallgatott tanúk nagy többsége felfigyelt a vádlottak különösen indulatos magatartására, az áldozattal szemben.

Igy HANU PETRU tanú elmondja, hogyan ütötte az áldozatot FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA vádlott, amint 2–3–szor annak hasára és a nemi szervek zónájára ugrott. Ugyanaz a tanú elmondja, hogy az áldozatot KONRAD IOAN vádlott is ütötte a nyaki és mellkasi részein.

Hasonlóképpen KOZMA GIZELLA tanú kifejti, hogy látta amint FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA csizmáson ütötte az áldozatot, majd levetette egyik csizmáját és fejen ütötte.Elmodja, hogy miután az áldozatot a mentőbe tették, kevéssel utána HEJJA DEZIDERIU , PAIZS OCTAVIAN és REINER ANTON vádlottak kiemelték onnan.

VARDO VILMOS tanú is felfigyelt a vádlott nő túlságosan indulatos magatartására és arra, hogy miután AGACHE AUREL–t levették a mentőről a másik három vádlott többször megütötte.A tanú elmondja, hogy az áldozatot ismét mentőbe tették és ismét levették, mjd REINER ANTON még 2–3–szor megütötte.

A két mentővel a helyszínre érkező orvosok próbálkozása, hogy megmentsék az áldozat életét, sikertelen volt a vádlottak ellenszegülése miatt, akik minden áron azt akarták hogy az áldozatot megöljék mivel a milicista őrnagy hivatali tisztsége idején sok rosszat tett nekük.

Még ha el is fogadnánk ezt az indoklást, a vádlottaknak módjukban állt panaszt tenni a hatóságoknál a volt milicista őrnagy túlkapásairól és nem erőszakhoz folyamodni, ami az áldozat halálát okozta.

Egyébként érthetetlen, miért kéri a védőügyvéd HEJJA DEZIDERIU vádlott felmentését, amikor az a per során beismerte tettét.

A bűnügy polgári jogi eleme is helyesen volt megoldva, mind az anyagi mind az erkölcsi kártérítés szempontjából, ezek arányosak voltak a családnak okozott fájdalom nagyságával. A halál időpontjában az áldozat 4 kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodott, akik az apjuk halála után teljesen támasz nélkül maradtak.

A következőkben a Táblabíróság KONRAD IOAN vádlottat is kötelezi a többi vádlottal egyetemben, a polgári felek anyagi és erkölcsi kártérítésére, tekintettel arra, hogy ő is elkövette a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelyében foglalt büncselekményt.

PAIZS OCTAVIAN vádlott védőügyvédjének semmisségre való hivatkozása a Táblabíróság szerint szintén elfogadhatatlan.

PAIZS OCTAVIAN ellen eljárás indult, mert a büntető törvénykönyv 183.sz cikkelyében foglalt büncselekményt követett el és ezért el is itélték. Semmilyen nyomozó okirat nem említi, hogy bűnrészesként vett volna részt az eseményekben, ahogy tévesen a vádlott védőügyvédje allítja.

A fenti meggondolásból, a Táblabíróság a büntetőeljárási tvk.379.sz.cikkelye 2.bekezdése a; pontja alapján a következőkben helyt ad az Ügyészség fellebbezésének, részben megsemmisíti a büntető ítéletet, és érdemben, a büntető törvénykönyv 183.sz cikkelye, a 75.sz.cikkely a; pontja és 13.sz.cikkelye alapján KONRAD IOAN vádlottat 3 év börtön büntetésre ítéli.Következik, hogy a főbüntetés letöltése idejére a vádlottra egy mellékbüntetést is kiszabjanak: eltiltják a büntető törvénykönyv 64.sz.cikkelyében foglalt jogok gyakorlásától. A Táblabíróság úgy gondolja, hogy tekintettel az elkövetett büncselekmény súlyosságára, még egy kiegészítő büntetés is szükséges, éspedig a büntető törvénykönyv 64.sz. cikkelye a; és b; pontjában foglalt jogok betiltása a börtönbüntetés letöltése után 2 évre.

REINER ANTON vádlott esetében elutasítja a büntető törvénykönyv 81–82.sz és 74.sz.cikkelye a; pontjának alkalmazását és elrendeli hogy a büntetést börtönben töltse le.

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71.és 64.sz.cikkelyét.

KONRAD IOAN vádlottat a többi vádlottal egyetemben a polgári felek részére kifizetendő anyagi és erkölcsi károk megtérítésére kötelezi.

A büntető ítélet más rendelkezéseit megtarja.

A büntetőeljárási tvk.379.sz.cikkelye1.bekezdése b; pontja alapján elutasítja a vádlottak fellebbezéseit, mint megalapozatlant.

A FENTI INDOKLÁS MELLETT,

A TÖRNÉNY NEVÉBEN,

E L H A T Á R O Z Z A

Helyt ad a BUCUREŞTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK melletti ÜGYÉSZSÉG fellebbezésének.

Részben megsemmisíti a BUCURESTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK – BÜNTETŐ OSZTÁLY I.

70.számú 1999.feb.15.–én kihírdetett büntető ítéletét és érdemben a büntető törvénykönyv 183.sz. cikkelye alapján, a 75.sz.cikkely a; pontja és a 13.sz.cikkely alkalmazásával KONRAD IOAN vádlottat 3 év börtönbüntetésre ítéli, ugyanakkor a 65.sz.cikkely feltételei mellett 2 évre megfosztja a 64.sz. cikkely a; és b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71–64.sz cikkelyeit.

REINER ANTON vádlott esetében elutasítja a büntető törvénykönyv 81–82.sz cikkelyek és a 74.sz. cikkely a; pontja alkalmazását és elrendeli, hogy a büntetést börtönben töltse le, alkalmazva a büntető törvénykönyv 71–64.sz.cikkelyét.

KONRAD IOAN vádlottat kötelezi, a többi vádlottal együtt az anyagi és erkölcsi károk kifizetésére.

Az ítélet más rendelkezéseit fenntartja.

Elutasítja a vádlottak fellebbezéseit, mint megalapozatlant.

ORBAN FILIP DANIELA KAMILLA, REINER ANTON, HEJJA DEZIDERIU és PAIZS OCTAVIAN vádlottakat egyenként 200.000 lei állami illeték kifizetésére kötelezi, KONRAD IOAN vádlottat ugyanazon címen 400.000.lei kifizetésére, amiből 200.000 lei a hivatalból kinevezett ügyvéd honoráriuma és az Igazságügyi Minisztérium előlegezi.

Fellebbezni lehet.

Kihírdetve nyílvánosan tartott tárgyaláson ma: 1999.nov.11.–én.


ELNÖK, BIRÓ, JEGYZŐ,
STAN MUSTAȚĂ SOFICA DUMITRAȘCU PETRUȚA MARICA
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel