Traducerea în limba maghiară a Deciziei nr.1603 din dosarul nr.939/2000 aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie
Proceduri juridice interne ale statului român - Dosarul 939/2000 al Curţii Supreme de Justiţie

Román nyelvű okirat hiteles fordítása

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÁNIA

LEGFELSŐBB TÖRVÉNYKÖNYV

Büntető Osztály

1603.sz.Határozat

Dosszié sz.:939/2000

Nyilvánosan tartott tárgyalás: 2001.máecius 26.

Az ítélőtanács összetétéle:

VICTOR PASCA – ELNÖK

LUCIA POPESCU – ÜGYÉSZ

SANDA HUIDUC – ÜGYÉSZ

Bírói asszisztens: Micaela Radulian

Ügyész: Elena Matiesescu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2001.február 6.–án megvizsgálták a BUCUREŞTI(BUKAREST) TÁBLABIRÓSÁG melletti ÜGYÉSZSÉG valamint PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU IULIU, FILIP ORBAN DANIELA KAMILLA, REINER ANTON és KONRAD IOAN vádlottak fellebbezését a BUCURESTI (BUKAREST) TÁBLABIRÓSÁG – BÜNTETŐ OSZTÁLY I. 544/1999.nov.18.sz.büntető határozata ellen.

A tárgyalásról szóló feljegyzéseket a 2001.február 6-i végzésbe foglalták és a határozat kihirdetését elhalasztották feb.20.-ra, márc.5-re, márc.l2.-re, márc,19.-re és márc-26.-ra.

 

a LEGFELSŐBB TÖRVÉNYSZÉK,

Jelen fellebbezésekben,

A dosszié okiratainak alapján megállapítja:

A BUCURESTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK - BÜNTETŐ OSZTÁLY I. a büntetőeljárási tvk. 334.sz. cikkelye alapján elrendelte REINER ANTON és KONRÁD IOAN vádlottak tetteinek jogi beso- rolása megváltoztatását a büntető törvénykönyv 13.sz.cikkelyével együtt alkalmazotti83.sz.cikkelyben foglalt bűncselekményből a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkelyének a; pontja és 13.sz.cikkelyével együtt alkalmazott 183.sz.cikkelyben foglalt bűncselekményre, mindkét vádlott esetében.

A fenti határozattal a következő vádlottakat ítélte el:

FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA ( Andrei és Elena lánya, született 1966.jan.28. Tg.Secuiesc-Kézdivásárhely, végzettsége: Ia§i Nyelv és Irodalomtudományi Kar, férjezett, büntetlen előéletű), 7 év börtönbüntetés, a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkelye a; pontjával alkalmazott 183.sz. cikkelyben foglalt testi sértés vagy más erőszak bűncselekményének elkövetése miatt.

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 71,64.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz.cikkelye alapján levonta a büntetésből az előzetes letartóztatás idejét. (1991.nov.28.-1991.dec.29.).

A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján a vádlottat 5 évre eltiltja a 64.sz.cikkely a; és b; pontjaiban foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk. 350.sz.cikkelye alapján elrendelte a vádlott letartóztatását.

HEJJA DEZIDERIU IULIU (Dezideriu és Emilia fia, született 1946.aug.23., Tg.Secuiesc-Kézdi- vásárhely, végzettsége: 11 osztály, nős, büntetlen előéletű), 4 év börtönbüntetés , a 75.sz.cikkely a; pontjával alkalmazott 183.sz.cikkely és a 13.sz.cikkelyben foglalt testi sértés vagy más erőszak bűn-cselekményének elkövetése miatt.

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 17-61.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 85.sz.cikkelye 1 .bekezdése alapján érvényteleníti az 1 éves börtönbüntetés letöltésének feltételes felfüggesztését, amit a Tg.Secuiesc(Kézdivásárhely) Bíróság a 138/1991.szept.10. sz.ítélete szabott ki és a büntető törvénykönyv 36.sz.cikkelye 1.bekezdése, a 34, 35.sz cikkelyek alapján, összevonva a 138/1991.sz. ítéletben hozott büntetést a jelen ügyben alkalmazott büntetéssel, a vádlottat 4 év börtönbüntetésre ítéli.

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71-64.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz.cikkelye alapján levonta a büntetésből az előzetes fogvatartás idejét: 1991 nov.26-1991 dec.27 között.

A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelyének 1 bekezdése alapján a vádlottat 2 évre eltiltja a 64.sz. cikkely a; és b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk. 350.sz.cikkelye alapján elrendelte a vádlott letartóztatását.

PAIZS OCTAVIAN ( Francisc és Elisabeta fia, született 1934.okt.2.Tg.Secuiesc-Kézdivásárhely nős, büntetlen előéletű, lakhelye:Tg.Secuiesc-Kézdivásárhely,str.Ady Endre nr.47.,Covasna-Kovászna megye), 4 év börtönbüntetés, a büntető törvénykönyv 75.sz.cikkelyével alkalmazott 183.sz.cikkely és a 13.sz.cikkelyben foglat halált okozó testi sértés vagy más erőszak bűncselekményének elkövetése miatt.

Alkalmazza a büntető törvénykönyv 71-64.sz.cikkelyeit.

A büntető törvénykönyv 88.sz.cikkelye alapján levonta a büntetésből az előzetes fogvatartás idejét: 1991.dec.4.-1992.jan.4. között.

A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján a vádlottat 2 évre eltiltja a 64.sz.cikkely a; és b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk.350.sz.cikkelye alapján elrendeli a vádlott letartóztatását.

REINER ANTON (Francisc és Ana fia, született 1948.dec.22., Slănic Moldova, Bacău megye), 3 év börtönbüntetés.

A büntető törvénykönyv 81-82.sz.cikkelye alapján 5 évre felfüggesztette a büntetés végrehajtását.

Alkalmazta a büntetőeljárási tvk.359.sz.cikkelyét.

A büntető törvénykönyv 65.sz.cikkelye 1.bekezdése alapján eltiltja a vádlottat a 64.sz.cikkely a; b; pontjaiban foglalt jogok gyakorlásától.

A büntetőeljárási tvk. 11 .sz.cikkely 2.bekezdés a; pontja alapján, utalva a lO.sz.cikkely c; pontjára, elrendelte KONRÁD IOAN vádlott felmentését (Ioan és Beata fia, született 1967.jul.28.Tg.Secuiesc– Kézdivásárhely), a 75.sz.cikkely a; pontjával alkalmazott 183.sz cikkely és a 13.sz.cikkelyben foglalt bűncselekmény elkövetésének vádja alól.

A büntetőeljárási tvk.14.sz. és 346.sz.cikkelyei alapján, utalva a polgári törvényköny 998.sz és következő cikkelyeire, FILIP ORBÁN DANIELA KAMILA, PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU IULIAN és REINER ANTON vádlottakat közös felelősséggel, a következő polgári kártérítés kifizetésére kötelezte:

10 millió lei anyagi kártérítés, AGACHE ILEANA fél részére, Codlea, str. Nouá nr.99. Brasov (Bassó) megye, a temetési költségek, halotti torok stb. fedezésére,

50 millió lei,egyenként a következő felek részére: AGACHE ILEANA (az áldozat felesége), AGACHE AURÉL DIONISIE ( az áldozat fia), AGACHE ILEANA (az áldozat lánya), AGACHE IOAN (az áldozat fia) és AGACHE ANDREI OVIDIU(az áldozat fia).

Megállapította, hogy a polgári feleknek nincs követelésük az ügyvéd honoráriumát illetően.

Mindenik vádlottat 1.500.000 lei állami illeték kifizetésére kötelezte.

Ennek a határozatnak a meghozatalához, az első fokú bíróság figyelembe vette, hogy a Ceausescu házaspár elmenekülésének hírére Tg.Secuiesc-Kézdivásárhely néhány lakosa a város központja felé vonult, betörte a könyvesboltok kirakatait, felgyújtotta a Ceausescu-könyveket, behatolt a Városi Tanács épületébe, eldobálták a pártdokumentumokat, megtámadtak néhány olyan személyt akinek a magatartásával elégedetlenek voltak: a volt polgármestert és a milicistát,akik szolgálatot teljesítettek az épület bejáratánál.

Következett a volt Városi Milicia épületének „ostroma", ahol a tömeg -miután a kapu a nyomásra kinyílt- behatolt az épületbe, az ablakon dokumentumokat és bútorokat hajított ki. Sőt, a milicia alkal– mazottait is megtámadta, azán egyenként elhagyta az épületet, végül pedig felgyújtotta.

A milicia székhelyén megtámadottak között volt AGACHE AURÉL őrnagy is, akinek sikerült végül is elmenekülni, de az utcára érve 2-3, máig ismeretlen személy bántalmazta.

CSESZNEK OLIVÉR és KATOCHWIL LASZLO tanúk közbelépésére sikerült megszabadulnia és a város központja felé szaladt. A központba érve az áldozatot ismét ütötték, aki a szülészet gyógy–szertárában próbált menedéket találni. Innen kihozták és az épület előtt ismét bántalmazták.

KEB MIHAIL tanú-nőgyógyász- látván mi történik az áldozattal, mentőért telefonált, mely rövid időn belül meg is érkezett a helyszínre. CSESZNEK OLIVÉR és KATOCHWIL LÁSZLÓ tanúk betették az áldozatot a mentőbe de a tömeg megakadályozta a jármű elindulását. Az áldozatot HEJJA DEZIDERIU, PAJZS OCTAVIAN és REINER ANTON vádlottak kivették a mentőből és többször hozzáütöttek.Hasonlóképpen, mielőtt az áldozatot a mentőbe tették volna és miután kiemelték onnan, FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA vádlott nagyon erőszakos módon viselkedett az áldozattal szemben:

aki csizmája sarkával verte, sőt rá is lépett és a mellkasán ütötte.

Látva, hogy folytatódik az erőszak, KEB MIHAIL orvos ismét mentőt kért, KELEMEN ANDRÁS orvossal együtt megpróbálták az áldozatot betenni a mentőbe.Ez alkalommal sem sikerült, s mivel a tömeg megfenyítette őket, a két orvos elállt szándékától és eltávozott.

Az erőszak vége felé megjelent és közbelépett PINTI SILVIA tanú, aki miután levette az áldozat pulzusát es megállapította hogy él, kérte a körülötte levőket hogy szállítsák kórházba. Ebben a pilla–natban lépett közbe KONRÁD IOAN, aki az áldozatot a nyakánál és a mellén ütötte majd kijelentette: „nem szükséges kórházba szállítani mert meghalt".

AGACHE AURÉL a többszörös bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette.

A határozat ellen fellebbezést nyújtott be a BUCURESTI(BUKAREST) TÖRVÉNYSZÉK melletti ÜGYÉSZSÉG, valamint ORBÁN DANIELA KAMILLA, HEJJA DEZIDERIU, PAIZS OCTAVIAN és REINER ANTON vádlottak.

Fellebbezesébe az Ügyészség bírálta az első fokú bíróság megoldását, miszerint KONRÁD IOAN vádlott felmentése nem volt törvényes, s ezt azzal indokolta, hogy az ügyben elégséges bizonyíték található a vádlott bűnösségét igazolandó.Ugyancsak az első fokú bíróság megoldását bírálta a REINER ANTON vádlottra kirótt büntetést illetően is, mivel tévesen, enyhítő körülmények figyelembe vételével rendelték el a büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztését; ezért a büntetés nem éri el célját.

Fellebbezéseikben a vádlottak kérték a felmentésüket, a büntetőeljárási tvk. 11.sz.cikkelye 2.bekez désének a; pontja értelmében, utalva a 10.sz-.cikkely a; pontjára, indokolva, hogy cselekedeteik forradalmi tettek voltak és nem bűncselekmények.

Megjegyezték ugyanakkor hogy az áldozatot több személy bántalmazta és lehetetlen megállapítani a résztvevőket, tehát nem lehet csak a vádlottakat hibáztatni a töréntekért, akiknek egy része nem is tartózkodott a helyszínen; ORBÁN DANIELA KAMILLA vádlottról pedig azt állítja, hogy csak kétszer ütött az áldozathoz.

PAIZS OCTAVIAN védője az első fokú bíróság határozatának semmisségére hivatkozik és meg–jegyzi, hogy noha a vádlott ellen bünrészesség miatt indított eljárást, tettesként ítélte el anélkül hogy a büntetőeljárási tvk.334.sz.cikkelye alpján elrendelte volna a jogi besorolás megváltoztatását.Ilyen érte–lemben kérte az első fokú bíróság határozatának eltörlését és az ügy újratárgyalását.

A mellékletben PAIZS OCTAVIAN védője kérte a büntető törvénykönyv 8l.sz.cikkelye rendelke–zéseinek alkalmazását tekintettel a vádlott személyére vonatkozó adatokra.

A vádlottak bírálták az első fokú bíróság döntését a polgári jogi elemek megoldása tekintetében is, kérve az anyagi és erlölcsi kártérítés aluli felmentésüket, tekintettel hogy nem kötelezhetik ezek kifizetésére, ha a terhükre felhozott tetteket nem követték el.

Az 544/1999.nov.l8.sz. büntető határozattal a Bucuresti(Bukarest) Táblabíróság - Büntető Osztály I. helyt adott a BUCURESTI (BUKAREST) melletti ÜGYÉSZSÉG fellebbezésének.Elrendelte a Bucuresti(Bukarest) Törvényszék - Büntető Osztály I. 70/1999.feb. 15.sz.büntető ítélet részbeni hatálytalanítását és érdemben, a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelye alapján KONRD IOAN vádlottat 3 év börtönbüntetésre ítéli, valamint a 65.sz.cikkely alapján 2 évre megtiltja a 64.sz.cikkely a; és b; pontjában foglalt jogok gyakorlásától.

Alkalmazta a büntető törvénykönyv 71-64.sz.cikkelyeit.

Elvetette a büntető törvénykönyv 81-82.sz.és a 74.sz.cikkely a; pontja alkalmazását REINER ANTON vádlott esetében és elrendelte hogy a vádlott börtönben töltse le büntetését. Alkalmazta a büntető türvénykönyv 71-64.sz.cikkelyeit.

Kötelezi KONRÁD IOAN vádlottat a többi vádlottal egyetemben,az anyagi és erkölcsi károk kifize– tésére.Az ítélet más rendelkezéseit megtartotta.

A vádlottak fellebbezéseit visszautasította, mint megalapozatlant.

A határozat ellen fellebbezést nyújtott be: PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU, FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA, REINER ANTON és KONRÁD IOAN, valaminint a TÁBLABÍRÓ–SÁG melletti ÜGYÉSZSÉG.

A fellebbezésben a vádlottak bírálták a megtámadott döntést miszerint tévesen ítélték el őket a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelyében foglalt halált okozó testi sértés vagy bántalmazás bűncselekményének elkövetéséért, mivel egyesek nem voltak a tett helyszínén (PAIZS OCTAVIAN esete), mások a helyszínen voltak de nem bántalmazták az áldozatot(REINER ANTON), ismét mások nem védekez–hettek nem lévén megidézve jelenlegi tartózkodási helyükön, pedig a Bucuresti(Bukarest) Tábla–bíróságtól kérték ezt (FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA és KONRÁD IOAN)

Kérték semmítő fellebbezésük elfogadását és felmentésüket a büntető törvénykönyv 183.sz cikke– lyében foglalt halált okozó testi sértés vagy bántalmazás bűncselekménye elkövetéséért, a büntetőeljárá- si tvk. 11 sz.cikkely 2.bekezdés a; pontja, a 10.sz.cikkely c; pontja alapján.

A BUCURESTI(BUKAREST) TÁBLABÍRÓSÁG melletti ÜGYÉSZSÉG bírálta a fellebbezési bíróság határozatát KONRÁD IOAN és REINER ANTON vádlottak bűntetteinek téves jogi besoro–lásáért a büntető törvénykönyv 183 .sz.cikkelyében foglalt halált okozó testi sértés vagy bántalmazásra, kérve a fellebbezés elfogadását, a kihirdetett határozatok megsemmisítését és a jogi besorolás megvál–| toztatását.

A vádlottak és az Ügyészség fellebbezései nem megalapozottak

A periratok és a dosszié anyagának megvizsgálása után megállapítható, hogy a bírói ellenőrző tes–tület helyesen rögzítette a tényleges helyzetet és a vádlottak bűnösségét; az ügyben szolgáltatott bizo–nyító adatok alapos és korrekt értékelésével a vádlottak cselekedeteit megfelelő törvényszövegbe sorolták, amiért helyesen individualizált büntetés róttak ki.

Ami a vádlottak keresetét illeti, miszerint kérik a felmentésüket, indokolva hogy nem halált okozó ütés vagy testi sértés elkövetői AGACHE AURÉL milicista őrnagy ellen,megállapítható hogy nem lehet elfogadni.

ORBÁN DANIELA KAMILLA állítását, miszerint nem vett részt a milicista tiszt elleni erőszakos cselekedetekben, megcáfolja HOSU PETRE tanúvallomása (nyomozási dosszié 43-47 lap), aki elmondta hogy az lábbal ugrott az áldozat hasára és mellkasára és bántalmazta. A fenti tanú vallomása megerősíti VARDO VILMOS (nyom.dosz. 53-57 lap) és KOZMA GIZELLA (nyom.dosz. 49-51 lap) vallomásait, akik elmondták, hogy a vádlott lehúzta a csizmáját és annak fémből készült sarkával többszőr megütötte AGACHE AURÉL fejét és altestét; ezt DUKA EUGEN TANÚ is igazolta (nyom. dosz.60-62.lap). A bűnügyi nyomozó szervek előtt tett vallomásában, 199l.feb.28.-án a vádlott beismerte,hogy az 1989.decemberi események idején a város központjában tartózkodott és csizmája hegyével kétszer bántalmazta az áldozatot de apja visszatartotta (nyom.dosz.74-77.lap) A vádlott további kitérő vallomásai miszerint valóban az incidens helszínén vol apjával együtt de a rendőrt nem bántalmazta(nyom.dosz.78-83 lap), egyetlen bizonyítékkal sem igazolhatók, a bíróság elvetette, mint nem lényegest.

Az alábbi tanúk nyilatkozataiból az következik, hogy PAIZS OCTAVIAN vádlott akadályozta meg a mentő soföijét abban, hogy az áldozatot kórházba szállítsa: ORBÁN ANDREI ALEXANDRU, (nyom.dosz.36-38 lap), VARDO VLMOS, (nyom.dosz.53-57 lap), és KOZMA GIZELLA, (nyom. dosz.49-51 lap), és az, hogy HEJJA DEZIDERIU vádlottal együtt kivette a mentőből és bántalmazta. Ezt HEJJA DEZIDERIU vádlott is megerősítette vallomásában. Ami HEJJA DEZIDERIU vádlott vétkességét illeti, ez a következő tanúvallomásokból bizonyossá vált: HOSU PETRE (nyom.dosz.43– 47.lap), VARDO VLMOS (nyom.dosz.53-57 lap) és KOZMA GIZELLA (nyom.dosz.49-51 lap). Ez saját vallomásával is beigazolódott, amiben változatlanul beismerte hogy részt vett a bűntett elköve–tésében és a kezében levő zászlóval 5-6-szor megütötte a hasi tájékán, és hogy PAIZS OCTAVIAN vádlottal együtt nem engedte hogy a mentő elinduljon; majd miután kivették az áldozatot a jármüből tovább bántalmazták

REINER ANTON vádlott részt vett a milicista őrnagy ellen elkövetett erőszakban, ezt VARDO VILMOS tanúvallomása (nyom.dosz.53-57 lap) és KOZMA GIZELLA tanúvallomása (nyom.dosz. 49–51 lap) bizonyítja, akik elmondták,hogy ez HEJJA DEZIDERIU és PAIZS OCTAVIAN vádlót–takkal együtt vette le az áldozatot a mentőről és folytatták a bántalmazást.

KONRÁD IOAN indoklása miszerint nem vett részt AGACHE AURÉL milicista őrnagy elleni erőszakos cselekedetekben, nem támasztaható alá semmilyen bizonyítékkal. PINTI HILDA SILVIA tanú nyilatkozata szerint (nyom.dosz.63.lap) miután ő megszámlálta az áldozat pulzusát és megálla–pította hogy él, a körülállók segítségét kérte az őrnagy korházba szállításához. Ebben a helyzetben lépet közbe KONRÁD IOAN vádlott aki az áldozatot a mellén és nyakán rúgta majd kijelent ette,hogy nem szükséges az őrnagyot kórházba szállítani mert meghalt. Hasonlóképpen HOSU PETRE vallomásából (nyom.dosz.43,44,45, lap) következik, hogy az áldozatot többek között egy barna, bajuszos, 30-35 év körüli, 1,65 m magas férfi ütlegelte, akinek néhány sárga fém foga volt és nagyon agresszívan viselkedett az áldozattal szemben. KONRÁD IOAN vádlottat HOSU PETRE tanú azonosította a lakosság-nyilvántartó hivatal állományában lévő fényképek segítségével, amiket a rendőrség mutatott fel.

Ezek szerint PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU, FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA , REINER ANTON és KONRÁD IOAN vádlottak bűnössége teljesen bizonyított, alaptalanok a felmen–tésükre benyújtott fellebbezések, a következőkben tehát visszautasítják.

Ami a TÁBLABÍRÓSÁG melletti ÜGYÉSZSÉG fellebbezésében megfogalmazott bírálatot illeti, miszerint a bíróság tévesen sorolta be REINER ANTON és KONRÁD IOAN vádlottak tetteit a büntető törvénykönyv 183.sz.cikkelyben foglalt halált okozó ütés vagy testi sértés büncslekménybe, a 174.sz. cikkely és 176.sz cikkelyben foglalt súlyos emberölés vádja helyett, megállapítja hogy ez nem megalapozott. Ez azért van, mert szubjektív vonatkozásban a halált okozó ütlegelés bűncselekménye praeterintencionális, melyre az jellemző, hogy az ütlegelés ténye szándákos de a következmény vagyis az áldozat halála szempontjából gondatlan; ilyen értelemben külömbözik az emberölés bűncselekmé–nyétől amelyet közvetlen vagy közvetett szándékkal követnek el.

Ebben az esetben, úgy ahogy a felhasznált bizonyítékok is mutatják, szubjektív módon, amikor a vádlottak bántalkazták a milicista őrnagyot, az áldozatot, tudatukban úgy vélték, hogy megbüntetik őt hivatása gyakorlása alatti cselekedeteiért, egyetlen pillanatban sem volt emberölési szándékuk.

Tehát az Ügyészség fellebbezése nem megalapozott és a következőkben visszautasítjuk.Ilyen megfon–tolásból a büntetőeljárási törvénykönyv 385.sz.cikkelye 2. bekezdése b; pontja alapján a következőkben visszautasítja a BUCURESTI(BUKAREST) TÁBLABÍRÓSÁG melletti ÜGYÉSZSÉG valamint a vádlottak fellebbezését.

A büntetőeljárási tvk. 192.sz.cikkelye 2.bekezdése alapján a vádlottakat 400.000 lei állami illeték kifizetésére kötelezi.

A FENTI INDOKLÁS MELLETT,

A TÖRVÉNY NEVÉBEN

E L H A T Á R O Z Z A:

 

Visszautasítja mint megalapozatlant, a BUCURESTI(BUKAREST) TÁBLABÍRÓSÁG melletti ÜGYÉSZSÉG és PAIZS OCTAVIAN, HEJJA DEZIDERIU IULIU, FILIP ORBÁN DANIELA KAMILLA, REINER ANTON és KONRÁD IOAN fellebbezését a BUCURESTI(BUKAREST) TÁBLABÍRÓSÁG - BÜNTETŐ OSZTÁLY I. 544/1999.NOV.18.SZ. büntető hatátozata ellen.

A felfolyamodó vádlottakat 400.000 lei állami illeték kifizetésére kötelezi.

Kihirdetve ma: 2001.márc.26.-án.nyilvánosan tartott tárgyaláson.


ELNÖK, BIRÓ, BIRÓ, BÍRÓI ASSZISZTENS,
V Pasca L. Popescu S. Huiduc M. Radulian

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel