Adresa lui AAD de declanșare a procedurii prealabile în ceea ce privește refuzul IPJ Covasna de a comunica rezultatele cercetării administrative privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză-din 06 august 2010
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A


Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta confirm primirea la data de 05 august 2010, a adresei agramate nr. 154.223./02.08 2010 prin care mi se comunică faptul că : ” În ceia ce priveşte rezultatul cercetării administrative, considerăm că acesta nu este de interes public ci este o problemă strict internă a Inspectoratului Pol. Jud. Covasna.”

Ca atare instituția dumneavoastră refuză să comunice ”cuncluziile” reieşite în urma cercetării administrative desfăşurată la acest organ de poliţie, dispusă în urma rămânerii definitive a Sentinţei Civile nr. 837 / R / 2009 , cu atât mai mult cu cât ”Sentinţa Civilă nr. 837 / R / 2009 a Curţii de Apel Braşov a fost pusă în aplicare întocmai iar dvs va fost remisă suma de bani stabilită. ”

Eu am crezut că la nivelul IPJ Covasna, lecțiile primite cu ocazia procedurilor în contencios administrativ, de declasificare și de acces la informații, au fost însușite și nu vor mai fi probleme în comunicarea dintre un petent și inspectoratul dumneavoastră.

Atât timp cât dumneavoastră considerați că informațiile cuprinse în procedura de cercetare administrativă care are ca obiect paguba creată de angajații IPJ Covasna, pagubă făcută bugetului unei instituții care își are originea în impozitele și taxele luate de la cetățenii contribuabili, ”este o problemă strict internă a Inspectoratului pol. Jud Covasna”, este evident că, din vina dumneavoastră, s-a creat un nou conflict ce ține de domeniul dreptului contencios administrativ.

Ca urmare a acestui lucru, pentru a urma procedura prealabilă prevăzută de lege, prin prezenta, în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002, vă solicit să-mi comunicați, în xerocopie, toate actele efectuate în procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă IPJ Covasna, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov. Dacă aceste acte au fost clasificate ca secret de serviciu, vă solicit să urmați procedura de declasificare (similară cu cele pe care le-ați mai făcut de 2 ori la solicitarea subsemnatului, în cursul anului 2009) pentru a putea fi comunicate sub formă de xerocopie.

Indiferent de faptul că veți aproba sau refuza soluționarea cererii mele, vă atrag atenția în mod respectuos, să abordați acest conflict cu profesionalism, nu ca în adresa agramată trimisă pe 02 august 2010, și să faceți efortul minim de a argumenta cu articolele din legislația internă pe care le considerați dumneavoastră că sunt la temeiul punctului dumneavoastră de vedere.

Vă asigur cu tărie că voi urma procedura prealabilă prevăzută de lege și dacă va fi necesar mă voi adresa și instanței de judecată competente.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Codlea

06 august 2010

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel