Printr-o adresă agramată, datată 02 august 2010, IPJ Covasna refuză să comunice rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR

INSPECTORATUL POL.JUD. COVASNA

BIROUL CONTROL INTERN

NR: 154.223./02.08 2010

Sf.Gheorghe str.Korosi Csoma Sandor nr.16 jud.Covasna Cod operator 43920

 

CĂTRE

D-l AGACHE AUREL - DIONISIE

MUN. CODLEA

STR. NOUĂ NR. 99

JUD. BRAŞOV

 

Referitor la dresa dvs înregistrată cu nr de mai sus prin care ne solicitaţi să vă comunicăm cuncluziile reieşite în urma cercetării administrative desfăşurată la acest organde poliţie, dispusă în urma rămânerii definitive a Sentinţei Civile nr. 837 / R / 2009 ,vă facem cunoscut următoarele :

Sentinţa Civilă nr. 837 / R / 2009 a Curţii de Apel Braşov a fost pusă în aplicare întocmai iar dvs va fost remisă suma de bani stabilită.

În ceia ce priveşte rezultatul cercetării administrative, considerăm că acesta nu este de interes public ci este o problemă strict internă a Inspectoratului Pol. Jud. Covasna.

Cu stima

ȘEF AL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

IOAN ARON

ȘEFUL BIROULUI CONTROL INTERN

Comisar de poliție

COVALCIUC GHEORGHE

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel