Adresa lui Agache Aurel Dionisie către IPJ Covasna pentru a se comunica rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză -din 27 iulie 2010.
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta vă solicit în mod respectuos să-mi comunicați care au fost rezultatele procedurii de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr. 837/R/2009.

Așa cum se precizează în adresa nr. 148221/18.05. 2010 a direcției Control Intern din M.A.I., în conformitate cu prevederile O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, la data adresei respective, la nivelul I.P.J. Covasna, se afla în desfăşurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov, iar în conformitate cu art. 23 alin. (1) din acelaşi act normativ "termenul pentru efectuarea cercetării administrative şi înregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data când comandantul sau şeful unităţii care a constatat sau a luat cunoştinţă de producerea unei pagube ".

Întrucât termenul prevăzut de legislația specifică a trecut, vă solicit în mod respectuos să-mi comunicați concluziile cercetării administrative sus-menționate.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

Codlea

27 iulie 2010

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel