La nivelul I.P.J. Covasna, se află în desfăşurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

NESECRET

Bucureşti

Nr. 148221/18.05. 2010

Ex.nr. 1

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA CONTROL INTERN

CĂTRE,

Domnul AGACHE AUREL DIONISIE, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, cod poştal 505100, jud. Braşov

Urmare memoriului dumneavoastră adresat Inspectoratului General al Poliţiei Române, vă facem cunoscut că acesta a fost înregistrat la Direcţia Cabinet, sub numărul 86819/2010, fiind remis spre soluţionare de conducerea instituţiei noastre, sub acelaşi număr, Direcţiei Control Intern.

Precizăm că, cererea dvs., prin care solicitaţi efectuarea unei cercetări administrative împotriva inspectorului şef al I.P.J. Covasna, comisar şef Cîmpeanu Corneliu şi a consilierului juridic Păduraru Aurel, pentru crearea unei pagube de 3.000 lei în bugetul I.P.J. Covasna, reprezentând achitarea contravalorii daunelor morale acordate prin Decizia nr. 837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov, a fost analizată de către specialiştii unităţii noastre în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

De asemenea, întrucât, I.P.J. Covasna, prin emiterea dispoziţiei de plată nr. 130/09.04.2010, a achitat către dvs. suma de 3.000 lei, cu titlu de daune morale, aceasta constituie o „ pagubă " a cărei recuperare se impune în cazul care se va stabili vinovăţia unor persoane şi vor fi întrunite şi celelalte condiţii ale răspunderii materiale, în cadrul procedurii de cercetare administrativă, desfăşurată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

În speţă, fiind în discuţie o pagubă produsă bugetului I.P.J. Covasna, obligaţia iniţierii şi efectuării procedurii cercetării administrative îi revine acestei unităţi, potrivit art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, ”Comandantul sau şeful unităţii care a constatat sau a luat cunoştinţă de producerea unei pagube dispune, în scris, de îndată, efectuarea cercetării administrative ”.

În acest sens, vă facem cunoscut că, în prezent, în conformitate cu prevederile actului normativ sus - menţionat, la nivelul I.P.J. Covasna, se află în desfăşurare procedura de cercetare administrativă privind stabilirea răspunderii materiale pentru paguba produsă instituţiei în cauză, urmare a punerii în executare a sentinţei civile nr.837/R/2009 a Curţii de Apel Braşov, iar în conformitate cu art. 23 alin. (1) din acelaşi act normativ " termenul pentru efectuarea cercetării administrative şi înregistrarea actului de cercetare este de cel mult 60 de zile de la data când comandantul sau şeful unităţii care a constatat sau a luat cunoştinţă de producerea unei pagube ".

Cu stimă

DIRECTOR

Comisar șef de poliție

POPESCU ION,

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel