Curtea de Apel Braşov a dispus obligarea IPJ Covasna la plata unor daune morale în sumă de 3.000 lei în procedura care priveşte accesul la informaţie prin xerocopiere a documentelor din dosarul personal al tatălui meu.
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ
Prin decizia nr. 837/R din 2.12.2009 a Curţii de Apel Braşov s-a dispus obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Covasna la plata unor daune morale în sumă de 3.000 lei în procedura care priveşte accesul la informaţie prin xerocopiere a documentelor din dosarul personal al tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel.
Prin această decizie, IPJ Covasna este sancţionată pentru abuzurile făcute şi se face o reparaţie morală pentru suferinţele pe care le-am simţit în această procedură.
Principalul vinovat pentru situaţia creată este şeful IPJ Covasna, domnul
comisar şef de poliţie Corneliu Cîmpeanu, care a înţeles să aplice legea după bunul său plac, în dispreţul tuturor normelor consacrate, ba chiar adoptând o atitudine care nu face cinste funcţiei sale (a se vedea linkul: Atitudine neprincipială Corneliu Cîmpeanu).
Într-un stat de drept astfel de atitudini sunt sancţionate şi de această dată, în cazul meu, s-a făcut dreptate.
Prin cele două proceduri juridice, de declasificare şi de acces la informaţie au fost atinse toate obiectivele pe care le-am avut. Chiar dacă numele tuturor procurorilor, subofiţerilor şi ofiţerilor de miliţie rămân anonime pe xerocopiile din dosarul personal, totuşi aceste nume au putut fi cunoscute prin studiu personal datorită sentinţei precedente de declasificare. Iar suma exorbitantă cerută pentru xerocopiere este acoperită de cuantumul daunelor morale.

Până la redactarea deciziei pot constata un mesaj important pentru cei care, profitând de funcţiile publice deţinute, desconsideră cetăţenii-petenţi şi anume: drepturile unui petent trebuie respectate cu sfinţenie conform legii şi nu ignorate şi nerespectate prin: răspunsuri în doi peri, prin artificii juridice care nu-şi au loc în cadrul legii, prin răspunsuri trimise cu foarte mare întârziere. Este trist să primeşti un răspuns de la IPJ Covasna în 40, 45 de zile (exemplu: adresă din 17 iunie 2009 - răspuns primit prin poştă 31 iulie 2009) în timp ce din Ungaria, de la Budapesta şi de la Szekszard primesc răspunsuri la solicitări în maxim 8-14 zile.
Un aspect pozitiv al celor două proceduri este că pe final, pe ultimii 100 de metri a înţeles şi IPJ Covasna că trebuie să mă respecte în calitate de petent şi a declasificat documentele de la punctul 2 al cererii de acces la informaţie.
Dar rămâne gustul amar al tergiversărilor, al obstrucţionărilor, al lipsei reprezentantului legal la şedinţele de judecată, al răspunsurilor la solicitări trimise prin fax în ziua termenului de judecată, al cererilor de soluţionare pe cale amiabilă ignorate cu desăvârşire, al convorbirilor telefonice cu iz paternalist purtate cu inspectorul şef al IPJ Covasna, al pleiadei de consilieri juridici care nu s-au achitat de sarcinile de serviciu în mod profesional şi a căror punct de vedere a fost impus într-o măsură decisivă de inspectorul şef Corneliu Cîmpeanu.
Daunele morale sunt îndreptăţite şi din acest moment au căpătat şi legalitate.
Şi pentru ca acest act de dreptate să capete consistenţă, în momentul în care voi investi decizia cu titlu executoriu, o să mă adresez conducerii Inspectoratului General al Poliţiei, pentru ca daunele morale la care a fost condamnat IPJ Covasna să fie reţinute din salariul principalului vinovat, adică din retribuţia domnului comisar şef de poliţie Corneliu Cîmpeanu.

Dosarul 5963/62/2009:

AGACHE AUREL DIONISIE : Recurent - Reclamant

IPJ COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL : Intimat - Pârât

02 decembrie 2009:  Admite în parte recursul formulat de reclamant împotriva sentinţei pe care o modifică în parte, în sensul că: Admite în parte cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata daunelor morale şi, în consecinţă, Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 3.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge restul daunelor morale solicitate. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei civile atacate. Fără cheltuieli de judecată. Decizia nr.837/R din 2.12.2009.

****************

P.S.: Am urmărit reacţia domnului Inspector Şef Corneliu Cîmpeanu care a declarat presei că a apărut această nouă sentinţă, pe care vor vedea dacă o vor ataca sau nu, mai mult chiar: „Nu mă consider în război cu acest cetăţean, nu am nimic cu el şi nici nu am ce ascunde. Toate au fost secretizate de MAI, nu dispun eu personal ce se întâmplă şi nu l-am văduvit de drepturi. Sunt nişte norme pe care trebuie să le respectăm” .........„Eu nu am nimic personal cu fiul lui Agache, l-am ajutat atât cât am putut şi mi-a permis legea. În legătură cu recursul la sentinţă, voi vedea. Nu îmi place să umblu prin tribunal"

Domnia sa vorbeşte de nişte norme pe care trebuia să le respecte.

Păi tocmai aici este problema, că nu a respectat normele legii privind accesul la informaţie şi de aici au rezultat suferinţele mele morale.

Ce legătură au plăcerile domnului Inspector Şef cu procedurile juridice la care IPJ Covasna trebuie să ia parte nu pot înţelege. Şi dacă tot nu-i place domnului Inspector Şef să umble prin tribunal atunci de ce IPJ Covasna mi-a recomandat cu căldură să mă adresez instanţei de judecată în prima procedură, cea a declasificării, de vreme ce ar fi putut pur şi simplu să trimită dosarul personal al tatălui meu la SIPI pentru declasificare, iar în a doua procedură, deşi i-am explicat şcolăreşte ce am de gând şi care sunt încălcările drepturilor mele; orgoliul dumnealui nu i-a permis să judece corect realitatea faptelor şi astfel încălcarea drepturilor, de care zice domnul Inspector Şef că nu m-a "văduvit", au fost concretizate printr-o sentinţă de condamnare la daune morale.

Cam aşa de mult m-a ajutat domnul comisar şef Cîmpeanu. Practic m-a obligat de 2 ori să mă adresez Tribunalului, când nu era necesar acest lucru.

Obişnuit să nu fie contrazis, mai ales că în acest caz ditamai inspectorul şef de poliţie era contrazis de un amărât de petent şi necunoscând realitatea celor întâmplate în procedură, mai ales prestaţia slabă a consilierilor săi juridici (de altfel chiar el a recunoscut în cele două convorbiri telefonice avute că nu cunoaşte situaţia concretă întrucât are alte treburi mai importante de făcut), şi probabil crezând că toate instanţele de judecată vor analiza superficial procedura, a fost sigur că îşi va impune punctul său de vedere arbitrar. Ar fi trebuit doar să aibă un pic de bunăvoinţă şi de decenţă şi nu se ajungea aici.

Dar orgoliul domniei sale este nemăsurat şi acuma va trebui să suporte consecinţele. Pe lângă faptul că iese şifonat din cele 2 proceduri, chiar şi acum vorbeşte de un eventual "recurs la sentinţă". Păi la Curtea de Apel Braşov s-a judecat chiar recursul în această procedură.

Nici măcar atât să nu ştie domnul şef al IPJ Covasna că "sentinţa" (decizia - nota bene - A.A.D.) Curţii de Apel Braşov este definitivă şi irevocabilă, conform art. 22 paragraful 4 din legea privind accesul la informaţii?

Ca o concluzie finală pot spune că domnul Inspector Şef Corneliu Câmpeanu a ratat o nouă şi strălucită ocazie de a tăcea, arătând încă o dată că are un temperament impulsiv şi instinctual ca mulţi dintre funcţionarii publici care au impresia că funcţia publică este ca o moşie unde petenţii sunt nişte simpli argaţi. O moşie pe care sunt bâguite justificări lipsite de conţinut mai ales după pronunţarea unei decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel