Procedura prealabilă desfăşurată la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

Stimată doamnă inspector Andrea Buzsi,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Covasna, în calitate de parte în cererea nr. 1712/02 aflata pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin prezenta vă solicit în mod respectuos să-mi trimiteţi toate pozele pe care inspectoratul de politie al judeţului Covasna le deţine de la autopsia tatălui meu colonel post mortem Agache Aurel, decedat la data de 22 decembrie 1989 în municipiul Târgu Secuiesc.
Menţionez că pozele au fost făcute de către Biroul Criminalistic al politiei judeţului Covasna şi că îmi sunt necesare ca parte a răspunsului meu pozitiv cu privire la întrebarea Curţii Europene a Drepturilor omului adresată părţilor cu privire la aplicarea principiului ratione temporis în ceea ce priveşte aplicabilitatea art. 2 al Convenţiei Europene la modul în care a fost efectuată ancheta penală a circumstanţelor decesului tatălui meu.
În măsura în care este posibil puteţi să mi le trimiteţi şi în format electronic la adresele de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza şi Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza (la această adresă dacă pozele sunt mai mari de 5-6 mb).
Vreau să specific că plângerea familiei Agache nu conţine capete de acuzare la adresa organelor de poliţie care au anchetat circumstanţele uciderii tatălui meu.
Totodată vă solicit informaţii cu privire la modul în care mai pot studia încă odată dosarul de cadre al tatălui meu. Am mai făcut acest lucru în cursul anului 1999 sau 2000 dar din lipsă de timp nu am putut studia şi nota toate informaţiile (am făcut doar   xerocopii după 2 rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale emise de procuratura militară Braşov).
Cu deosebită consideraţie
Agache Aurel Dionisie
09 ianuarie 2008
Tel.0742169037
*******************************************************************

MINISTERUL INTERNELOR  ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE                              NESECRET

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI                                       Nr. 104006

C O V A S N A                                                   Sf. Gheorghe 10.02.2008


C Ă T R E,

D-l Agache Aurel – Dionisie

Mun. Codlea, Str. Nouă nr.99, jud. Braşov

Urmare la cererea d-voastră din 09.01.2008 vă comunicăm următoarele :

Conform dispoziţiei privind „organizarea fondului arhivistic al unităţilor de poliţie” termenul de păstrare al registrelor de evidenţă inclusiv al materialelor foto – chimice este de 5 ani.

Referitor la solicitarea d-voastră de a vi se pune la dispoziţie, în vederea studierii dosarul personal al tatălui dumneavoastră vă facem cunoscut că acesta cuprinde documente clasificate iar pentru consultarea acestora este nevoie de aviz de securitate conform HG 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

Cu stimă,
PT. ŞEF AL INSPECTORATULUI

Comisar şef de poliţie,           
STOENESCU SILVIU - DAN

*******************************************************************

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A
Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta confirm primirea pe data de 18 februarie 2008 a adresei nr. 104006 din data de 10 februarie 2008.
Întrucât în adresa dumneavoastră se consideră că dosarul tatălui meu conţine informaţii clasificate, conform articolului 15 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate se specifică următoarele:
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) informaţii - orice documente, date, obiecte sau activități, indiferent de suport, forma, mod de exprimare sau de punere în circulație;
b) informaţii clasificate - informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat şi secrete de serviciu;
d) informaţii secrete de stat - informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării;
e) informaţii secrete de serviciu - informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informaţiilor clasificate din clasa secrete de stat şi sunt:
- strict secret de importanţă deosebită - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale;
- strict secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii naţionale;
- secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securităţii naţionale.
Prin articolul 24 alin.5 din Legea nr.182/2002 privind informaţiile clasificate se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.
Deoarece tatăl meu a fost acuzat de către nenumărate persoane că a încălcat drepturilor unor persoane, că a înlesnit sinuciderea unei persoane, că a omorât în bătaie pe Csaki Ferenc din Lemnia (conform unui Raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite prezentat la Washington în decembrie 1989), că a şantajat persoane, că a violat femei, că a însuşit în mod ilegal cantităţi de aur, deci că a comis foarte multe abuzuri în timpul activităţii sale în cadrul miliţiei comuniste vă solicit în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002 declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui meu şi să-mi permiteţi accesul la acest dosar în vederea studierii.
Acuma la mai bine de 18 ani de la moartea acestuia este absurd şi imoral şi nelegal ca orice cetăţean al României să nu poată avea acces la dosarului unui ofiţer de miliţie, mai ales la dosarul unui ofiţer de miliţie care a fost acuzat de nenumărate ori de încălcări ale drepturilor omului.
Vă solicit în mod respectuos să-mi răspundeţi în termenele prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Cu deosebită consideraţie
Agache Aurel Dionisie
Codlea
11 martie 2008
*******************************************************************

ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR Şl REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA
Strada Korosi Csoma Sandor Nr 16.
telefon şi fax 0267-307.444
Persoana de contact: insp.pr. Andrea Buzsi. tel 0731.491.190
Nr.108.002 din 19.03.2008
Sf. Gheorghe, 19 martie 2008

CĂTRE,

domnul AGACHE AUREL DIONISIE

mun. Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov

în urma cererii dumneavoastră înregistrată la instituţia noastră la numărul 108.002 din 19.03.2008, în care solicitaţi conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a art.20 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui dumneavoastră şi acces la dosar în vederea studierii, vă comunicăm următoarele:

1. Conform art. 12 lit alin 1lit. a din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public „se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:
a. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate". Poliţia face parte din structurile de siguranţă şi ordine publică, iar documentele care alcătuiesc dosarul de personal al foştilor miliţieni/poliţiştilor au caracter de secret de serviciu, prin urmare nu fac obiectul Legii nr. 544/2001.

2. Art. 20 din Legea nr. 182/2002 pe care îl invocaţi în petiţia dumneavoastră prevede că „Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestaţie la autorităţile care au clasificat informaţia respectivă, împotriva clasificării informaţiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum şi împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestaţia va fi soluţionată în condiţiile legii contenciosului administrativ."

Aşadar, informaţiile solicitate de dvs. nu pot fi declasificate în baza cererii dumneavoastră, însă puteţi să contestaţi clasificarea informaţiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate şi împotriva modului în care s-a atribuit nivelul de secretizare în contencios administrativ.

Pentru a veni în sprijinul dvs. vă sugerăm să solicitaţi copii după anumite documente/categorii de documente din dosarul de personal de care aveţi nevoie, pe care vi le putem pune la dispoziţie în urma unei proceduri de declasificare, în cazul în care divulgarea informaţiilor declasificate nu este de natură să determine prejudicii IPJ Covasna sau M.I.R.A..

Cu stimă
PT. ŞEF AL INSPECTORATULUI

Comisar şef de poliţie,

STOENESCU SILVIU - DAN

*******************************************************************

CĂTRE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A
Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta confirm primirea pe data de 21 martie 2008 a adresei nr. 108.002 din data de 19 martie 2008.
Este corect punctul dumneavoastră de vedere că solicitarea mea, care s-a bazat pe art. 20 din legea nr. 182/2002, se soluţionează în baza legii nr. 544/2004 a legii contenciosului administrativ.
Acelaşi răspuns l-am primit şi de la „Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki” (APADOR-CH) care şi-au declarat sprijinul pentru cererea mea şi mi-au prezentat mecanismul juridic corect pe care se bazează solicitarea mea adresată Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna precum şi modalitatea în care se procedează.
Din aceste considerente vă solicit în mod respectuos, în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002 declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui meu şi să-mi permiteţi accesul la acest dosar în vederea studierii, pentru a putea solicita în mod concret copii după documentele care mă interesează.
Atâta timp cât nu pot studia dosarul respectiv şi nu pot avea acces la informaţiile conţinute nu mă pot baza pe vreun anumit criteriu de selecţie discreţionar pe baza căruia instituţia dumneavoastră să furnizeze copii după vreun document anume.
Dar aşa cum am amintit şi în precedenta scrisoare, opinia publică din România şi mai ales din judeţul Covasna a relevat o serie de abuzuri şi încălcări pe care tatăl meu le-ar fi comis în exercitarea funcţiunii de ofiţer de miliţie şi vă rog să mă credeţi, că-mi vine foarte greu să mai accept acuzele care i se aduc în permanenţă tatălui meu, mai ales acum după ce ucigaşii tatălui meu au câştigat un proces la CEDO. Totodată nu este nici moral şi nici legal ca oricare cetăţean din această ţară care doreşte să cunoască şi să aibă acces la informaţiile care dezvăluie mecanismul pe baza căruia tatăl meu şi-a desfăşurat activitatea, evoluţia carierei sale profesionale, evaluările care i s-au făcut de către conducerea miliţiei judeţene.
Nu am înţeles următorul paragraful din adresa dumneavoastră: „…..pe care vi le putem pune la dispoziţie în urma unei proceduri de declasificare, în cazul în care divulgarea informaţiilor declasificate nu este de natură să determine prejudicii IPJ Covasna sau M.I.R.A..” Cine şi cum stabileşte acest criteriu? Probabil că răspunsul la această întrebare se poate afla prin intermediul instanţei de judecată competente
Personal consider că în dosarul de personal al tatălui meu, ofiţer de miliţie Agache Aurel nu există informaţii de măsură să aducă prejudicii IPJ Covasna şi M.I.R.A.
Şi cel mai mare prejudiciu pe care îl poate avea instituţia dumneavoastră, referitor la solicitarea mea, este că în Uniunea Europeană poate plana suspiciunea conform căruia unui cetăţean i se poate îngrădi accesul la informaţii care au legătură cu activitatea unui ofiţer de miliţie care a fost acuzat de nenumărate ori de încălcarea drepturilor omului.
Vă mulţumesc pentru faptul că doriţi să veniţi în sprijinul solicitării mele şi aştept răspunsul dumneavoastră în baza legilor susmenţionate.
Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

21 martie 2008

*******************************************************************

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
Compartimentul Juridic
Nr. 110515 din 01.04.2008
CĂTRE,
AGACHE AUREL DIONISIE
Str.Nouă nr. 99, Mun.Codlea
Cod 505100 Jud.Brasov
După cum aţi menţionat în adresa primită de la instituţia noastră, calea legală de soluţionare a petiţiei Dvs. este Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004.
În acest sens, vă recomandăm a formula o acţiune în instanţă din care să rezulte motivele pentru care o promovaţi, cu această ocazie solicitând instanţei de judecata ca în baza prerogativelor pe care le are să ne comunice prin adresă scrisă, sau, dupa caz, în cadrul dezbaterilor, actele şi documentele care stau la baza susţinerii cererii Dvs. Astfel, pentru a vă putea susţine cauza privind nevinovăţia tatălui Dvs., veti putea cere documente ca: notări de serviciu,hotărâri cu privire la sancţiuni disciplinare, fişa de pedepse şi recompense, etc.

Cu stimă,
PT. ŞEF AL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie,        
STOENESCU SILVIU - DAN

CONSILIER JURIDIC 
Subcomisar de poliţie
MÂNDRUŢ MARIUS
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel