Adresă către Tribunalul Bucureşti din 26 Noiembrie 2003
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Tribunalul Bucureşti

Către Tribunalul Municipiului Bucureşti

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, jud. Braşov prin prezenta vă solicit în mod respectuos să mă informaţi în legătură cu următoarea problemă.

Printr-o scrisoare adresată subsemnatului de către Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiţiei, care mă informează, citez:

„Cu privire la ceilalţi doi condamnaţi, Konrad Ioan şi Filip Orban Daniella Kamilla, precizăm că aceştia au fost localizaţi, de asemenea pe teritoriul Republicii Ungaria.

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 lit. A) din Convenţia europeană de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, Republica Ungară nu îşi extrădează proprii cetăţeni, o cerere de extrădare a susnumiţilor nu poate fi, însă, formulată de către autorităţile române.

În această situaţie, urmează ca, la sesizarea autorităţilor judiciare române competente, Ministerul Justiţiei din România să solicite autorităţilor judiciare maghiare competente, după caz:

- preluarea urmăririi penale şi a judecării celor doi condamnaţi, în temeiul prevederilor art.6 paragraful 2 din Convenţia europeană de extrădare sau

- preluarea executării pedepselor aplicate sus numiţilor de către tribunalul Bucureşti (instanţa de fond care i-a condamnat), în temeiul dispoziţiilor art.2 din protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997.

Întrebare: este Tribunalul Municipiului Bucureşti, aceea autoritate juridică care trebuie să sesizeze Ministerul Justiţiei în problema sus menţionată.

Vă rog să mă încunoştinţaţi în scris la adresa: mun. Codlea, str. Nouă nr.99, jud. Braşov, cod 505100.

Dosarul de Fond al Tribunalului Bucureşti poartă nr. 1775/1998 secţia I penală.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Bucureşti

26 noiembrie 2003

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel