Adresa-răspuns nr. 81918/2009 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Penală din 12 august 2009
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, România,

www.just.ro, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Domnului Agache Aurel Dionisie

Strada Nouă nr. 99, mun. Codlea,

Cod poştal 505100, jud. Braşov

Ref ns.: 81918/2009 12.08.200Stimate domnule Agache,

Referitor la petiţia dumneavoastră înregistrată la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sub nr. de mai sus în data de 14.07.2009, vă comunicăm următoarele:
Expedierea corespondenţei interne şi internaţionale a MJLC se efectuează în baza unui contract cu furnizorul serviciilor poştale.
Adresa nr. 10425/11/12p/2004 din data de 5 martie 2004, reprezentând prima cerere de recunoaştere şi executare a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, a fost transmisă autorităţilor maghiare prin intermediul serviciilor Poştei Române. Anexăm prezentei o copie a adresei de înaintare formulate de instituţia noastră, împreună cu traducerea sa în limba maghiară. Documentele au fost transmise în străinătate prin scrisoare recomandată. Anexăm, de asemenea, o copie a borderoului de expediţie de la Direcţia Drept Internaţional şi Tratate a documentelor sus-amintite; motivele care au determinat ca cererea de recunoaştere şi executare să nu figureze în baza de date a autorităţii maghiare nu pot fi imputate instituţiei noastre.
Menţionăm că soluţionarea unei cereri de cooperare judiciară internaţională, fie in materie civilă, fie în materie penală, ţine de procedura statului căreia ii este adresată şi nu de cea a statului solicitant. Gestionarea unor astfel de cereri la nivelul organului central al statului solicitat sau la nivelul autorităţilor locale ale acestuia este de asemenea un aspect care ţine de procedura acestui stat.
Referitor la întrebarea nr.8 din petiţia dumneavoastră, menţiunea noastră din adresa nr. 122333/2007 din 7 noiembrie 2007, are în vedere exclusiv cererile de cooperare judiciară in materie penală, formulate în cadrul unui proces penal pendinte sau care privesc latura penală a unei hotărâri penale (executarea fie a pedepsei aplicate, fie a altor dispoziţii care ţin de latura penală).
Faţă de solicitarea dumneavoastră din cadrul întrebării numărul 9, precizăm că rolul organelor centrale la care face referire Tratatul bilateral dintre România şi Republica Ungară din 07.10.1958 privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, (respectiv, ministerele de justiţie ale celor două state) este acela de a realiza comunicarea între autorităţile judiciare ale celor două state în vederea asigurării asistenţei judiciare (art.3 şi 4 din tratat).
În materia recunoaşterii şi executării silite a hotărârilor patrimoniale, art. 47 alin. 2 din tratatul bilateral prevede pentru partea interesată două modalităţi de transmitere a unei cereri de exequatur în străinătate: fie prin intermediul primei instanţe care s-a pronunţat în cauză, fie prin adresarea unei cereri, de către persoana interesată, în mod direct autorităţii judecătoreşti a celuilalt stat contractant, în speţa dumneavoastră, opinăm că atât Tribunalul Bucureşti (ca primă instanţă emitentă) cât şi MJLC (ca organ central transmiţător) au avut rolul de a intermedia comunicarea cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii române către autorităţile judecătoreşti competente maghiare, în vederea realizării scopului sus-amintit al tratatului bilateral.
MJLC poate solicita organului central străin informaţii privind stadiul soluţionării cererilor de exequatur transmise în străinătate, la cererea persoanei interesate, formulată fie direct, fie prin intermediul instanţei judiciare solicitante.
Precizăm că în ultimele scrisori către dumneavoastră (din 29.07.2009 şi 05.08.2009), MJLC v-a adus la cunoştinţă stadiul soluţionării cererii de recunoaştere şi executare a laturii civile a hotărârii româneşti împotriva numiţilor Orban Daniela Kamilla Filip, Janos Konrad şi Octavian Paizs, cerere aflată în continuă instrumentare de către autorităţile maghiare urmare a intermedierii sale prin autorităţile române. După cum vă este cunoscut, aceste informaţii ne-au fost comunicate de partea maghiară, ca urmare a adreselor MJLC formulate în urma petiţiilor dumneavoastră.
De îndată ce partea maghiară ne va comunica şi alte elemente de noutate asupra stadiului de soluţionare a cererii de exequatur, acestea vă vor fi înaintate.

Cu deosebită consideraţie,
Pentru Viviana Onaca

Director

Dorina Dominteanu

Şef serviciu
Serviciul cooperare judiciară în materie civilă şi Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel