Adresa-răspuns nr.131477/2007 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Penală din 29 iulie 2009
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, România,
www.just.ro, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Domnului Agache Aurel Dionisie
Strada Nouă nr. 99, mun. Codlea,
Cod poştal 505100, jud. Braşov

Ref ns.: 131477/2007 29.07.2009


Stimate domnule Agache,

În urma scrisorii dumneavoastră din 6 iulie 2009, înregistrată la MJLC sub nr. 78710/07.07.2009, vă transmitem, alăturat, xerocopiile solicitate.
Precizăm că Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare ne-a informat că instanţa maghiară a încuviinţat executarea laturii civile a hotărârii române împotriva numitei Orban Daniela Kamilla Filip. Această decizie a rămas definitivă iar instanţa maghiară a desemnat deja un executor. Din datele comunicate de autoritatea solicitată rezultă că vă aflaţi în contact direct prin telefon şi email cu executorul desemnat şi, de asemenea, că aţi contestat executarea în forinţi a deciziei.
În ceea ce priveşte executarea împotriva lui Janos Konrad, precizăm că instanţa maghiară de prim grad a declarat executorie hotărârea română, iar în acest moment se judecă recursul formulat de domnul Konrad.
Până la această dată, Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare nu a primit informaţii referitoare la stadiul de soluţionare a cererii de recunoaştere şi executare împotriva numitului Octavian Paizs.
Informaţiile autorităţilor maghiare au parvenit instituţiei noastre în data de 14 iulie 2009, fiind singurul răspuns sosit ulterior transmiterii scrisorii din 16.03.2009. De asemenea, vă menţionăm că Tribunalul Bucureşti nu a comunicat încă un răspuns la scrisoarea prin care a fost adusă la cunoştinţa sa problematica efectelor desfiinţării hotărârii penale asupra laturii civile a cererii de exequatur în ceea ce îl priveşte pe numitul Octavian Paizs.

Cu stimă,
Viviana Onaca
Director
Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Anexă: 18 file
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel