Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală din 06 iulie 2009
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei

Către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Internaţională în Materie Penală

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta, confirm primirea pe data de 19 iunie 2009 a adresei nr. 131477/2007 din 27 mai 2009.

  • Vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi dacă în urma adresei dumneavoastră nr. 131477/2007 din data de 16 martie 2009, adresată Ministerului Justiţiei şi Poliţiei din Republica Ungară, aţi primit vreun răspuns şi dacă aţi primit să-mi remiteţi o copie după acel răspuns.
  • Vă solicit respectuos o copie după adresa prin care aţi adus la cunoştinţa Tribunalului Bucureşti problematica efectelor desfiinţării hotărârii asupra laturii civile a cererii de executare în ceea ce îl priveşte pe Paizs Octavian şi o copie şi după răspunsul pe care 1-a dat Tribunalul Bucureşti.

Referitor la latura penală:

  • Vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi:

- o xerocopie după cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală prin care Parchetul General al Republicii Ungaria a solicitat, în original sau în copie certificată, dosarul cauzei penale în care numita Filip Orban Daniela Kamilla a fost condamnată de către Tribunalul Bucureşti.

- o xerocopie după adresa Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti de transmitere către Tribunalul Bucureşti a respectivei cereri de asistenţă judiciară internaţională.

- adresa din 13 februarie 2009 prin care Tribunalul Bucureşti a informat că este în imposibilitatea de a transmite documentele solicitate de partea maghiară.

În măsura în care au mai existat acţiuni în cele două proceduri susmenţionate, vă solicit în mod respectuos să mă informaţi şi să-mi trimiteţi xerocopii după documentele emanate în urma eventualelor acţiuni.

Cu respect

Agache Aurel Dionisie

6 iulie 2009

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel