Procedura privind obţinerea unei xerocopii după dosarul personal al ofiţerului de miliţie Agache Aurel
Declasificare-acces informaţii dosar Agache - IPJ

Pe data de 29 iunie 2009, la Tribunalul Braşov, Secţia de Contencios Administrativ, a avut loc  o audiere în care s-a pus în discuţie cererea de lămurire a înţelesului dispozitivului Sentinţei civile cu nr. 99/CA/ 02.02.2009 din dosarul 2840/ 62/2008, depusă pe data de 10 iunie 2009 de către IPJ Covasna. Preşedinta instanţei de judecată, judecătoarea Mihaela Cojocaru l-a întrebat pe consilierul juridic Aurel Păduraru dacă există un temei legal, vreo lege, vreun ordin prin care nu se pot da xerocopii după acte declasificate. Consilierul juridic Păduraru a spus că nu există vreun asemenea ordin, iar reclamantul Agache Aurel Dionisie a reiterat pe scurt cele prezentate în scris în punctul de vedere depus la instanţă referitor la cererea de lămurire, punct de vedere de care a luat la cunoştinţă şi consilierul juridic în ziua audierii. Instanţa de judecată a respins, aşa cum era şi firesc, cererea de lămurire a înţelesului dispozitivului sentinţei, argumentând: "Cererea de eliberare a unor xerocopii de pe actele declasificate din dosarul personal al defunctului Agache Aurel este o cerere nouă pe care reclamantul a formulat-o şi a adresat-o pârâtului şi care nu a făcut obiectul dosarului 2840/62/2009, fiind totuşi o consecinţă a acestui dosar şi, aşa cum a arătat reprezentantul in instanţă a pârâtului, nu există dispoziţii legale care să interzică eliberarea de xerocopii de pe acte declasificate".
Urmare convorbirii telefonice avute pe data de 01 iulie 2009 cu Inspectorul şef al IPJ Covasna, Corneliu Cîmpeanu, care a avut o atitudine neprincipială şi a refuzat să aprobe xerocopierea dosarului, pe data de 02 iulie 2009 am trimis, prin poştă, Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ o plângere  care va face obiectul dosarului 5963/62/2009.
 
 
************************************
Număr unic dosar:     5963/62/2009
Înregistrat în data de:     03.07.2009
Obiect dosar:     comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
Materia juridică:     Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual:     Fond
Părţi:     
AGACHE AUREL DIONISIE : Reclamant
IPJ COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL : Pârât
09/07/2009    Faţă de lipsa de procedură cu pârâtul amână judecata la data de 23.07.2009.
23/07/2009    Pentru ca reclamantul să timbreze petitul privind daunele morale,amână judecata la data de 13.08.09.  
13/08/2009    trimite cauza preşedintelui secţiei pentru repartizare în sistem ciclic.        
01/09/2009    Amână pronunţarea la data de 3.09.2009.
Pronunţare azi. 3.09.2009 - Respinge acţiunea formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE
În concluzie, IPJ Covasna a avut dreptate să anonimizeze toate acele informaţii. De aici reiese în continuare pe cale de consecinţă că nici o persoană nu poate avea acces la numele ofiţerilor de miliţie comunişti, a procurorilor comunişti, a propagandiştilor comunişti, a securiştilor comunişti, a ofiţerilor superiori care au caracterizat activitatea tatălui meu, pe motiv că ei nu şi-au dat acceptul şi astfel ele au trebuit protejate prin anonimizare.
Aceasta este trista realitate a anului 2009. Şi bănuiesc că nimeni nu va putea face acest lucru. Deci lucrurile rămân cum au stabilit ei, iar noi cetăţenii să ne vedem de ale noastre, de cele cotidiene.
Bănuiesc că şi ziariştii trebuie să facă acelaşi lucru, să scrie doar despre serbări câmpenești, concursuri de mustăţi şi de făcut sarmale şi colaci, despre manifestări autonomiste, inaugurări de monumente şi plăci comemorative, despre accidente casnice şi nu numai, dar nu pot avea acces la numele celor care au avut puterea în regimul comunist şi nu pot reliefa adevărul istoric în măsura în care acesta mai poate fi relevat. E foarte trist ce se întâmplă.
Binenţeles că voi face apel când va veni sentinţa şi dacă trebuie voi face plângere după ce sentinţa va rămâne definitivă şi la CEDO.
Altă cale de rezolvare nu există.
************************************
PROCEDURA ÎN DETALIU:
CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat in municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, județul Brașov, prin prezenta depun în xerocopie sentința civilă nr. 99/CA, din data de 02 februarie 2009, definitivă şi investită cu titlu executoriu, prin care Tribunalul Brașov, Secția Contencios Administrativ, a dispus declasificarea de care IPJ Covasna a tuturor informațiilor din dosarul personal al tatălui meu.

În acelaşi timp vă solicit în mod respectuos, ca în momentul în care toate informațiile din dosarul personal al tatălui meu au fost declasificate, să mă anunțați în scris, sau telefonic, în ceea ce priveşte data la care pot să vin la sediul IPJ Covasna în vederea accesării informațiilor susmenționate.

Menționez că solicit xerocopierea tuturor filelor din dosar, pentru-că aceasta este singura modalitate practică prin care dosarul respectiv poate fi studiat în mod temeinic, urmând să achit costurile ce se vor face cu respectiva operațiune de xerocopiere.

Cu deosebită consideraţie
Agache Aurel Dionisie

0742.169.037

Codlea

18 martie 2009

************************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                     Nesecret

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA     Nr. 13846 din 20.05.2009

CĂTRE

Domnul AGACHE AUREL DIONISIE

Referitor la adresa de înaintare din data de 18.03.2009, prin care ne solicitaţi să vă anunţăm cu privire la declasificarea dosarului tatălui dvs, vă comunicăm că acesta a fost declasificat.

Dosarul se află în custodia Serviciului Management Resurse Umane al I.P.J. Covasna, iar începând cu data de 01.06.2009, vă puteţi prezenta la sediul I.P.J. Covasna în vederea studierii aşa cum a fost stipulat în sentinţa civilă nr. 99/CA din data de 02.02.2009.

Cu stimă

Inspectorul şef al IPJ Covasna

Comisar şef de poliţie

CÎMPEANU CORNELIU

************************************

Cerere de solicitare de informaţii de interes public

Data solicitării: 02 iunie 2009

Autoritatea Publică de la care se solicită informaţiile: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

Adresa Autorităţii Publice: Str. Kőrösi Csoma Sándor Nr 16, mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna.

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr.99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta, confirm primirea prin fax, pe data de 02 iunie 2009 a adresei nr. 13846 din data de 20 mai 2009.

Prin adresa nr. 13846 din 20 mai 2009 mi se comunică faptul că dosarul tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel a fost declasificat.

Conform normelor în vigoare atât la nivel naţional cât şi european, când accesul la un document public a fost acordat, autoritatea publică va trebui să autorizeze consultarea originalului şi să furnizeze o copie.

1. Ca urmare a faptului că dosarul personal al tatălui meu a fost declasificat, prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Doresc să primesc o copie după toate documentele care se află în dosarul personal al tatălui meu, aflat în custodia Serviciului Management Resurse Umane al I.P.J. Covasna, inclusiv copertele dosarului faţă-verso.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate  - dar solicit să fiu înştiinţat în prealabil de costul total al copierii documentelor solicitate.

Vă adresez respectuoasa rugăminte de a respecta termenele  de comunicare de : 5 zile, 10 zile şi 30 zile prevăzute de lege.

2. Pe de altă parte, tot în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă solicit să-mi comunicaţi, în copie, toată documentaţia prin care dosarul personal al tatălui meu a fost declasificat (adrese interne, adrese către şi de la SIPI, precum şi documentul prin care s-a declasificat dosarul tatălui meu).

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

************************************

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                                    Nesecret

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA                         Ex. 1

COMPARTIMENTUL JURIDIC                                                             Nr.  13882 din 11.06.2009

CĂTRE

Domnul AGACHE DIONISIE AUREL

Referitor la cererea din data de 02.iunie 2009 înaintată Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna , vă comunicăm că unitatea noastră a formulat Cerere de lămurire a înţelesului dispozitivului Sentinţei civile cu nr. 99/CA/ 02.02.2009, Dosar 2840/ 62/2008.

Cererea a fost înaintată Tribunalului Braşov , Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ.

Urmare acestui fapt, răspunsul la cererea dumneavoastră va fi comunicat după soluţionarea acesteia de către instanţa de judecată .

Cu stimă ,

Inspectorul şef al IPJ Covasna                                                    Consilier juridic delegat

Comisar şef de poliţie                                                                Subcomisar de politie

CÎMPEANU CORNELIU                                                                 PĂDURARU AUREL

************************************

 

Reclamaţie administrativă:

Data formulării reclamaţiei administrative: 17 iunie 2009

Autoritatea Publică vizată de reclamaţia administrativă: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

Adresa Autorităţii Publice: Str. Kőrösi Csoma Sándor Nr 16, mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna.

 

CĂTRE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI C O V A S N A

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, judeţul Braşov, prin prezenta, confirm primirea prin poştă, pe data de 17 iunie 2009 a adresei nr. 13882 din data de 11 iunie 2009.

Prin adresa nr. 13882 din 11 iunie 2009, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu răspunde în mod pozitiv solicitării mele adresate pe data de 02 iunie 2009, lucru care din punct de vedere juridic echivalează cu un refuz de acordare de acces la informaţie.

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea din data de 02 iunie am primit un răspuns negativ, la data de 17 iunie 2009, prin adresa nr. 13882 din 11 iunie 2009, adresă semnată de Inspectorul şef al IPJ Covasna, Comisar şef de poliţie Cîmpeanu Corneliu.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

1.          copie după toate documentele care se află în dosarul personal al tatălui meu, aflat în custodia Serviciului Management Resurse Umane al I.P.J. Covasna, inclusiv copertele dosarului faţă-verso.

2.      copie după toată documentaţia prin care dosarul personal al tatălui meu a fost declasificat (adrese interne, adrese către şi de la SIPI, precum şi documentul prin care s-a declasificat dosarul tatălui meu).

A. Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

- fiind informaţii produse sau gestionate de către instituţii şi autorităţi publice, sunt considerate informaţii de interes public. Pentru câteva din aceste informaţii de interes public accesul a fost temporar limitat de lege şi de către Ministerul de Interne, aceste limitare fiind eliminată de către instanţa de judecată.

- prin adresa nr. 108.002 din 19.03.2008, IPJ Covasna îmi sugera, citez: „Pentru a veni în sprijinul dvs. vă sugerăm să solicitaţi copii după anumite documente/categorii de documente din dosarul de personal de care aveţi nevoie, pe care vi le putem pune la dispoziţie în urma unei proceduri de declasificare, în cazul în care divulgarea informaţiilor declasificate nu este de natură să determine prejudicii IPJ Covasna sau M.I.R.A." Cum documentele solicitate au fost declasificate în totalitate de către instanţa de judecată, care a stabilit în mod clar că informaţiile respective nu pot aduce prejudicii, este evidentă tentativa de tergiversare şi refuzare de acces la informaţii.

B. Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate sub formă de xerocopie, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Menţionez că în caz de refuzare sau ignorare a reclamaţiei administrative mă voi adresa instanţei de judecată competente în termenul legal prevăzut de legea 544/2001 şi că pe lângă obligarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie de a trimite xerocopiile solicitate într-un termen bine determinat, voi solicita, pe baza dovezilor pe care le voi prezenta în instanţă, şi daune materiale şi morale. Consider că în perioada în care am încercat să obţin aceste documente de la IPJ Covasna s-au adunat suficiente probe care demonstrează că mi-au fost încălcate drepturile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în special în ceea ce priveşte latura procedurală a art. 6.

Întrucât mă aflu şi în perioada celor 6 luni prevăzute de Convenţia Europeană mă voi adresa cu o plângere şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

************************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nr. 12306/10.06.2009

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Referitor la Dosarul nr. 2840/62/2008

Vă înaintăm alăturat CEREREA DE LĂMURIRE A ÎNŢELESULUI DISPOZITIVULUI Sentinţei civile nr.99/CA /02.02.2009 ( fila 1-6 la prezenta cerere), Dosar 2840/62/2008   formulată de IPJ Covasna.

Cu stimă,

Inspectorul şef al IPJ Covasna

Comisar şef de poliţie

CÎMPEANU CORNELIU

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. K. C. Sandor, nr. 16, prin reprezentanţii săi legali, în vederea punerii în executare a Sentinţei civile cu nr. 99/CA/ 02.02.2009, Dosar 2840/62/2008 formulează prezenta

CERERE DE LĂMURIRE A ÎNŢELESULUI DISPOZITIVULUI SENTINŢEI CIVILE 99/CA/02.02.2009 DOSAR 2840/62/2008

Motivele cererii sunt următoarele :

Motivele de fapt,

În dispozitivul sentinţei civile sus menţionate instanţa de judecată a stipulat:

„ OBLIGĂ PÂRÂTUL SĂ DECLASIFICE TOATE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN DOSARUL PERSONAL AL TATĂLUI RECLAMANTULUI, COL. ( P.M. ) AGACHE AUREL, ŞI SĂ PUNĂ ACEST DOSAR LA DISPOZIŢIA RECLAMANTULUI ÎN VEDEREA STUDIERII „.

Referitor la sintagma, „să declasifice toate informaţiile” Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, a declasificat dosarul potrivit legilor în vigoare şi a comunicat prin adresa cu nr. 13846/20.05.2009( fila 7) reclamantului „că se poate prezenta la sediul inspectoratului în vederea studierii dosarului aşa cum a fost stipulat în sentinţa civilă”.

Această comunicare a fost făcută ca urmare a cererii din data de 18.03.2009 înaintată de reclamant AGACHE AUREL DIONISIE ( fila 8), cu privire la data când se poate prezenta la sediul IPJ Covasna în vederea accesării informaţiilor din dosar. Prin aceeaşi cerere a solicitat şi xerocopia integrală a dosarului pus în discuţie.

De altfel, în data de 18.05.2009 reclamantul s-a prezentat la sediul inspectoratului şi a solicitat xerocopia dosarului, xerocopie care nu s-a pus la dispoziţie acestuia pe fondul neclarităţii dispozitivului sentinţei -„ punerea la dispoziţie în vederea studierii „.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna a precizat reclamantului la data prezentării acestuia la sediul inspectoratului, că dosarul îi va fi pus la dispoziţie pentru a fi studiat, exclus fiind xerocopierea acestuia, pe considerentul că nu se poate trece peste hotărârea instanţei care a consfinţit fără echivoc „ punerea la dispoziţie în vederea studierii” .

În data de 02.06.2009, reclamantul înaintează o altă cerere prin care resolicită xerocopia dosarului cu precizarea primirii răspunsului conform cu prevederile Legii 554/2001 (fila 9).

Este de prisos a mai arăta că părţile prezentului litigiu interpretează contradictoriu sentinţa şi nu se poate ajunge la o interpretare unitară a dispoziţiilor acestei, fapt care atrage prezenta cerere adresată instanţei.

Onorată instanţă, vă rugăm să precizaţi care este înţelesul sintagmei din Sentinţa civilă 99/ CA „să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului în vederea studierii” sub următoarele aspecte :

1.   (studierea) consultarea dosarului Col (pm) Agache Aurel în cadrul IPJ Covasna, fără xerocopierea acestuia ;

2.   xerocopierea dosarului pus în discuţie şi punerea la dispoziţia reclamantului Agache Dionisie Aurel.

Totodată solicităm onoratei instanţe să ţină cont de particularitatea acestui dosar şi în lămurirea pe care o va formula să reiasă exact dacă va fi xerocopiat / nexerocopiat dosarul şi dacă va fi pus la dispoziţie xerocopiat / nepus la dispoziţia reclamantului, dosarul în cauză.

Având în vedere cele menţionate şi solicitate de instituţia noastră, vă rugam respectos să ne comunicaţi cu precădere lămurirea pe care o va formula instanţa, pentru a putea pune în executare sentinţa civilă .

Temeiul de drept : Ne întemeiem prezenta cerere pe dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă.

Consilier juridic delegat

Subcomisar de poliţie

PĂDURARU AUREL

************************************

Dosarul 2840/62/2008

Contencios administrativ

29 iunie 2009

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Referitor la CEREREA DE LĂMURIRE A ÎNŢELESULUI DISPOZITIVULUI sentinţei civile nr.99/CA /02.02.2009 din Dosarul 2840/62/2008, cerere formulată de IPJ Covasna .

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de reclamant, prin prezenta aduc următoarele argumente în ceea ce priveşte interpretarea sentinţei civile sus menţionate în sensul admiterii punctului 2 al cererii de lămurire şi anume „xerocopierea dosarului pus în discuţie şi punerea la dispoziţia reclamantului Agache Dionisie Aurel.”

În fapt :

Sentinţa civilă nr. 99/CA /02.02.2009 din Dosarul 2840/62/2008 nu contravine în nici un fel solicitării adresate pârâtului IPJ Covasna  în sensul punerii la dispoziţia subsemnatului, a xerocopiei dosarului personal declasificat în întregime, al colonelului post mortem Agache Aurel.

În interpretarea făcută de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna nu se ţine cont de următorul pasaj din această sentinţă: „„Din practica judiciară depusă de reclamant ( fila 90, 91 dosar) rezultă că altor persoane le-au fost comunicate copii de actele aflate in dosarele personale (fapt ce întăreşte concluzia instanţei că astfel de acte nu sunt din categoria celor care reprezintă secrete de serviciu, fiind de natură să asigure transparenţa).”

Este de neînţeles punctul de vedere al IPJ Covasna, luând în considerare că în aceeaşi sentinţă instanţa de judecată a reţinut şi următorul aspect: – „Prin adresa nr. 108002/19.03.2008, pârâtul îi comunică răspunsul, arătând că documentele care alcătuiesc dosarul personal al foştilor miliţieni/poliţişti au caracter de secret de serviciu şi, prin urmare, nu fac obiectul Leg. 544/2001. În acelaşi timp, pârâtul arată conţinutul art. 20 din Leg. 182/2002 în temeiul căruia reclamantul poate contesta clasificarea informaţiilor, duratei sau modului în care s-a stabilit nivelul de secretizare. De asemenea, i se sugerează reclamantului să solicite copii după anumite documente/categorii de documente din dosarul personal de care are nevoie, care îi vor fi puse la dispoziţie în urma unei proceduri de declasificare……

În procedura prealabilă, prin adresa-răspuns din 21 martie 2008 pe care am adresat-o IPJ Covasna, am cerut, citez: „Din aceste considerente vă solicit în mod respectuos, în condiţiile legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ şi în baza articolului art. 20 din Legea nr.182/2002 declasificarea tuturor informaţiilor din dosarul personal al tatălui meu şi să-mi permiteţi accesul la acest dosar în vederea studierii, pentru a putea solicita în mod concret copii după documentele care mă interesează.

Atâta timp cât nu pot studia dosarul respectiv şi nu pot avea acces la informaţiile conţinute nu mă pot baza pe vreun anumit criteriu de selecţie discreţionar pe baza căruia instituţia dumneavoastră să furnizeze copii după vreun document anume.”

 

În drept:

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Odată ce documentele clasificate nu se mai încadrează în categoria informaţiilor prevăzute la art. 12. lit. a, ca urmare a declasificării lor, regimul juridic al acestora este de informaţii de interes public şi accesul liber şi neîngrădit este garantat, iar xerocopierea lor este condiţionată doar de condiţia ca solicitantul care cere copii ale unor documente, conform art. 9, să suporte costul serviciilor de copiere.

 • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - art. 18 alin. 2.
 • RECOMANDAREA REC(2002)2 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE PRIVIND ACCESUL LA DOCUMENTELE PUBLICE

VII. FORMELE DE ACCES LA DOCUMENTELE PUBLICE

Când accesul la un document public a fost acordat, autoritatea publică va trebui să autorizeze consultarea originalului şi să furnizeze o copie, ţinând cont, în măsura posibilului, de preferinţele exprimate de solicitant.

VIII. CHELTUIELILE PENTRU ACCESUL LA DOCUMENTELE PUBLICE

2. Eliberarea unei copii a documentului public poate fi facturată la nivelul unui preţ rezonabil care nu ar trebui să depăşească valoarea reală a cheltuielilor de operare suportate de autoritatea publică.

IPJ Covasna vă solicită să ţineţi cont „de particularitatea acestui dosar”, eu vă solicit să ţineţi cont de modul în care legea abordează procedura de acces la informaţiile de interes public.

Cât priveşte „particularitatea acestui dosar”: Inspectoratul de Poliţie al judeţului Covasna, a tratat cererea unui petent de o manieră obstrucţionistă şi tergiversatorie. Nu a declanşat procedura de declasificare decât după ce a fost forţată prin hotărâre judecătorească, nu a dat dovadă de transparenţă şi profesionalism. IPJ Covasna ar fi trebuit să mă informeze, încă din momentul în care am cerut declasificarea tuturor actelor din dosarul personal al tatălui meu, ce tipuri şi categorii de documente sunt în dosar, nivelul de clasificare a acestora, data când au fost clasificate, pe baza căror ordine au fost clasificate, perioada de timp pentru care au fost clasificate, încălcându-mi dreptul la o procedură echitabilă, conform art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Am solicitat xerocopierea dosarului încă din 18 martie 2009, când am depus sentinţa investită cu titlu executoriu, în schimb  IPJ Covasna a catadicsit să ceară lămuriri privind sentința penală abia în 10 iunie 2009, după ce am declanşat procedura prealabilă în condiţiile legii nr. 544/2001.

Într-unul din sutele de broşuri practice pentru cetăţenii care doresc să fie informaţi cu privire la legea 544/2001 se spune:  „Dacă e multă informaţie şi nu o poţi ţine minte sau nu ai timp sau chef să o notezi, poţi să ceri să ţi se dea în scris, pe hârtie sau pe dischetă sau CD sau în alt mod...

Dacă ţi-o pune pe dischetă sau CD-ul tău, nu te costă nimic. Dacă vrei informaţia pe hârtie (listată, copie xerox...) trebuie să plăteşti costul copierii. Acesta ar trebui să fie cam la nivelul costului obişnuit pe pagină la birourile de copiere / xerox din oraşul tău. Dacă ţi se cere un preţ mult mai mare, înseamnă că e un abuz şi o ilegalitate...”

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

************************************

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

Secţia comercială şi de contencios administrativ

DOSAR NR. 2840/62/2008

ÎNCHEIERE

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 29 iunie 2009

Completul compus din:

Preşedinte - Mihaela Cojocaru

Grefier   - Elena Cozma

Pe rol fiind soluţionarea cererii de lămurire a dispozitivului sentinţei civile nr. 99/CA din data de 2 februarie 2009, formulat de pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, în contradictoriu cu reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE.

La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de Consiliu se prezintă reclamantul Agache Aurel Dionisie şi consilier juridic Păduraru Aurel pentru pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care;

Interpelat de către instanţă dacă există dispoziţii legale care să interzică efectuare de xerocopii şi comunicare de pe acte care au fost declasificate, reprezentantul în instanţă al pârâtului arată că nu există nici o dispoziţie legală în acest sens.

Reclamantul Agache Aurel Dionisie depune la dosar punct de vedere scris cu privire la cererea de lămurire a înţelesului dispozitivului.

Reprezentantul în instanţă al pârâtului, depune la dosar delegaţie de reprezentare. Solicită admiterea cererii de lămurire a dispozitivului sentinţei astfel cum a fost formulată în scris.

Reclamantul Agache Aurel Dionisie, arată că se opune admiterii cererii de lămurire a dispozitivului sentinţei, apreciind că acesta este suficient de clar.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de lămurire a dispozitivului:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 16/06/2009, pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna a solicitat lămurirea dispozitivului Sent. Civile nr. 99/CA/02.02.2009 prin care instanţa a stipulat: „obligă pârâtul să declasifice toate informaţiile cuprinse in dosarul personal al tatălui reclamantului, col. (P.M.) Agache Aurel şi să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului in vederea studierii".

Pârâtul arată că a procedat la declasificarea informaţiilor şi a comunicat reclamantului că se poate prezenta la sediul inspectoratului în vederea studierii dosarului, aşa cum a fost stipulat in sentinţa civilă. Această comunicare s-a făcut deoarece reclamantul a solicitat xerocopierea integrală a informaţiilor declasificate.

Pârâtul solicită să se precizeze înţelesul sintagmei „să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului în vederea studierii" sub următoarele aspecte:

 1. studierea/consultarea dosarului în cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov Covasna,
 2. xerocopierea  dosarului  pus  în  discuţie  şi  punerea  la  dispoziţia reclamantului.

Reclamantul a solicitat respingerea cererii formulate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma cererii de lămurire a dispozitivului sentinţei nr. 99/CA/2009, instanţa constată că cererea este nefondată, urmând a fi respinsă pentru următoarele argumente:

Chestiunea invocată de pârât prin cererea de lămurire a dispozitivului este, de fapt, o chestiune ce ţine de modalitatea în care pârâtul înţelege să pună în executare. Instanţa a admis cererea reclamantului aşa cum acesta a formulat-o, în sensul declasificării unor documente din dosarul personal al tatălui reclamantului şi obligării pârâtului să-i pună reclamantului la dispoziţie acest dosar în vederea studierii. Pârâtul nu a atacat cu recurs această soluţie, deşi avea această posibilitate. Cererea de eliberare a unor xerocopii de pe actele declasificate din dosarul personal al defunctului Agache Aurel este o cerere nouă pe care reclamantul a formulat-o şi a adresat-o pârâtului şi care nu a făcut obiectul dosarului 2840/62/2009, fiind totuşi o consecinţă a acestui dosar şi, aşa cum a arătat reprezentantul în instanţă a pârâtului, nu există dispoziţii legale care să interzică eliberarea de xerocopii de pe acte declasificate. În aceste condiţii, fiind o nouă cerere, rămâne la latitudinea pârâtului modalitatea de soluţionare a cererii reclamantului însă aceasta nu poate determina lămurirea dispozitivului sentinţei nr. 99/CA/2009.

Raportat considerentelor de fapt expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 281 ind. 1 Cod Procedură Civilă, va fi respinsă cererea formulată de Inspectoratul de Politie al Judeţului Covasna.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea formulată de pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu sediu în Sf. Gheorghe, Str. Korosi Csoma Sandor, Nr. 16,în contradictoriu cu reclamantul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în Mun. Codlea, Str. Nouă, Nr. 99, privind lămurirea înţelesului dispozitivului Sentinţei Civile Nr. 99/CA/02.02.2009.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.06.09.

 

PREŞEDINTE,                                                            GREFIER,

Mihaela Cojocaru                                                    Elena Cozma

************************************

Număr unic dosar:     5963/62/2009
Înregistrat în data de:     03.07.2009
Obiect dosar:     comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
Materia juridică:     Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual:     Fond
Părţi:     
AGACHE AUREL DIONISIE : Reclamant
IPJ COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL : Pârât

************************************

Către Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi de contencios administrativ

 

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, prin prezenta mă adresez onoratei instanţe, în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Motivele pentru care mă adresez onoratei instanţe sunt determinate de următoarea situaţie, în fapt:

Prin adresa nr. 13846 din 20.05.2009 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna mi-a comunicat faptul că dosarul personal al tatălui meu, ofiţer de miliţie Agache Aurel, a fost declasificat şi că mă pot prezenta la sediul IPJ Covasna, în vederea studierii aşa cum a fost stipulat în sentinţa civilă nr. 99/CA din data de 02.02.2009. (Ataşez, alăturat la anexa nr. 1, această adresă precum şi sentinţa prin care au fost declasificate informaţiile respective).

 • Pe data de 02 iunie 2009, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poştă, o cerere de solicitare de informaţii de interes public, prin care am solicitat:
1. O copie după toate documentele care se află în dosarul personal al tatălui meu, aflat în custodia Serviciului Management Resurse Umane al I.P.J. Covasna, inclusiv copertele dosarului faţă-verso.
2. O copie după toată documentaţia prin care dosarul personal al tatălui meu a fost declasificat (adrese interne, adrese către şi de la SIPI, precum şi documentul prin care s-a declasificat dosarul tatălui meu)

Am menţionat în mod expres că  sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate dar şi că solicit să fiu înştiinţat în prealabil de costul total al copierii documentelor solicitate. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 2)

 • Pe data de 17 iunie 2009 am primit prin poştă adresa nr. 13882 din 11.06.2009, prin care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna mi-a comunicat faptul că urmare cererii din data de 02 iunie 2009, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna a formulat o cerere de lămurire a înţelesului dispozitivului Sentinţei civile cu nr. 99/CA/ 02.02.2009 din Dosar 2840/ 62/2008 şi că urmare acestui fapt, răspunsul la cererea mea va fi comunicat după soluţionarea acestei cereri de către instanţa de judecată. Menţionez că pe data de 29 iunie 2009, instanţa de judecată a respins cererea formulată de pârât privind lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr. 99/CA/2 februarie 2009. (Ataşez această adresă, alăturat la anexa nr. 3)
 • Pe data de 17 iunie 2009, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am trimis, prin poştă, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna o reclamaţie administrativă, prin care am solicitat revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate sub formă de xerocopie, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat, considerând că răspunsul dat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna prin adresa nr. 13882 din 11.06.2009 echivalează, din punct de vedere juridic, cu un refuz de acordare de acces la informaţie.(Anexa 4).

În drept:

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Odată ce documentele clasificate nu se mai încadrează în categoria informaţiilor prevăzute la art. 12. lit. a, ca urmare a declasificării lor, regimul juridic al acestora este de informaţii de interes public şi accesul liber şi neîngrădit este garantat, iar xerocopierea lor este condiţionată doar de condiţia ca solicitantul care cere copii ale unor documente, conform art. 9, să suporte costul serviciilor de copiere.

 • Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - art. 18 alin. 2.
 • RECOMANDAREA REC(2002)2 A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE PRIVIND ACCESUL LA DOCUMENTELE PUBLICE

VII. FORMELE DE ACCES LA DOCUMENTELE PUBLICE

Când accesul la un document public a fost acordat, autoritatea publică va trebui să autorizeze consultarea originalului şi să furnizeze o copie, ţinând cont, în măsura posibilului, de preferinţele exprimate de solicitant.

VIII. CHELTUIELILE PENTRU ACCESUL LA DOCUMENTELE PUBLICE

2. Eliberarea unei copii a documentului public poate fi facturată la nivelul unui preţ rezonabil care nu ar trebui să depăşească valoarea reală a cheltuielilor de operare suportate de autoritatea publică.

Solicit daune morale în cuantumul sumei de 4500 (patru mii cinci sute) lei, aproximativ 1000 de euro,  deoarece Inspectoratul de Poliţie al judeţului Covasna, a tratat cererea mea de o manieră obstrucţionistă şi tergiversatorie lezându-mi dreptul de acces liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public solicitate.

Pe lângă faptul că nu  a declanşat procedura de declasificare decât după ce a fost forţată prin hotărâre judecătorească, nu a dat dovadă de transparenţă şi profesionalism, şi nu m-a informat, încă din momentul în care am cerut declasificarea tuturor actelor din dosarul personal al tatălui meu, ce tipuri şi categorii de documente sunt în dosar, nivelul de clasificare a acestora, data când au fost clasificate, pe baza căror ordine au fost clasificate, perioada de timp pentru care au fost clasificate, încălcându-mi astfel dreptul la o procedură echitabilă, conform art. 6 alin. 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Iar în momentul în care am solicitat xerocopie după documente a tratat cu indiferenţă cererea mea, care este bazată pe o lege şi a interpretat solicitarea mea de o manieră abuzivă şi lipsită de temei legal, întrucât legea  544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public nu prevede astfel de derogări şi interpretări menite să tergiverseze la nesfârşit un drept câştigat prin instanţă.

Aş dori să menţionez şi că Inspectorul şef al IPJ Covasna, Corneliu Cîmpeanu, m-a sunat personal pe data de 01 iulie 2009 la ora 09.41 de pe numărul de telefon 0267.307400 şi m-a tratat de o manieră jignitoare şi lipsită de demnitate umană. Iar în momentul în care am adus argumentele juridice sus menţionate în prezenta cerere de chemare în judecată m-a persiflat şi a fost zeflemitor spunându-mi că  "nu pot să-ţi dau xerocopie după dosar,  pentru-că tu vrei să le pui pe internet şi o să ajungă la ăştia din mass-media să le folosească cum vor ei şi atunci o să ajungă la urechile şefilor mei şi eu o să am probleme". Am rămas şocat de această afirmaţie, luând în considerare că în sentinţa de obligare la declasificare referitor la informaţiile din dosar se specifică în mod clar că „divulgarea lor nefiind de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.”

De altfel a calificat sentinţa instanţei în felul următor: "amărâta aia de sentinţă"

A  insinuat că eu sunt un scandalagiu care nu vrea altceva decât să facă zarvă, că mă ocup de nimicuri şi  îmi vorbea pe un ton paternalist zicându-mi "băiete", că  vezi doamne, „nu fac bine memoriei tatălui meu”.

Eu i-am spus că domnia sa comite nişte abuzuri, că nu respectă legea, că habar nu are de legile în vigoare privind accesul la informaţie, că nu o să accept niciodată să scriu de mână, într-un birou al IPJ, informaţiile din dosar, că tot ce au făcut ei în acest dosar mi-a încălcat drepturile prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, că nu are argumente juridice pentru a-mi refuza xerocopierea dosarului, că în orice altă ţară europeană nu aş fi fost nevoit să mă duc la tribunal pentru a forţa declasificarea dosarului, că pe mine nu mă interesează legile lor interne care nu fac doi bani din punct de vedere al unui petent. I-am adus aminte şi de faptul că la termenul din data de 29 iunie 2009, preşedinta instanţei de judecată, judecătoarea Mihaela Cojocaru l-a întrebat pe consilierul juridic Aurel Păduraru dacă există un temei legal, vreo lege, vreun ordin prin care nu se pot da xerocopii după acte declasificate. Consilierul juridic Păduraru a spus că nu există vreun asemenea ordin sau vreo lege.

A zis că nu-i pasă de faptul că există şansa să suporte consecinţele unei proceduri juridice şi că poate fi sancţionat şi că instituția pe care o conduce are şanse de a plăti daune morale şi materiale. Eu i-am răspuns că normal că nu-i pasă de vreme ce nu plăteşte eventualele daune materiale şi morale din buzunarul lui şi i-am spus că depun la Tribunal plângerea formulată pe baza legii accesului la informaţie.

Când a văzut că mă menţin pe poziţie a râs ironic şi a zis că nu-i pasă de ce fac eu în continuare şi că el tot cum vrea el va face şi că să stau şi să aştept răspunsul lor care va veni cândva, după ce vor analiza ei minuta  şi motivarea  de la şedinţa din 29 iunie 2009.

Toată această procedură mi-a adus o atingere şi o lezare adusa personalităţii mele, sensibilităţii fizice şi psihice, sentimentelor mele şi chiar onoarei.

Sunt conştient de faptul că prejudiciul în discuţie, neavând conţinut economic, nu poate fi evaluat în bani, dar mă bazez pe faptul că dumneavoastră, onorată instanţă sunteţi în măsură, în raport de evaluarea pe care o veţi face în raport de consecinţele suferite de subsemnatul, aşa cum au fost ele expuse mai sus, să apreciaţi o anumită suma globală care să completeze prejudiciul moral cauzat.

Curtea Supremă de Justiție (actuala Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie) a decis: „Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral, este de reţinut că aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare. În acest caz, cuantumul daunelor morale se stabileşte, prin apreciere, urmare aplicării de către instanţa de judecată a criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cel în cauză în plan fizic şi psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.

Totodată, în cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate condiţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs victimei erorii judiciare” - Completul de 9 judecători, decizia nr.89 din 9 iunie 2003.

În baza probelor prezentate vă solicit în mod respectuos să constataţi că informaţiile solicitate sunt de interes public şi să obligaţi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna să le pună la dispoziţia mea sub formă de xerocopie şi să fixaţi un termen în care informaţiile să fie comunicate şi luând în considerare lezarea drepturilor mele să dispuneţi acordarea, de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, a unor daune morale.

Într-una din sutele de broşuri practice pentru cetăţenii doresc să fie informaţi cu privire la legea 544/2001 se spune:  „Dacă e multă informaţie şi nu o poţi ţine minte sau nu ai timp sau chef să o notezi, poţi să ceri să ţi se dea în scris, pe hârtie sau pe dischetă sau CD sau în alt mod...

Dacă ţi-o pune pe dischetă sau CD-ul tău, nu te costă nimic. Dacă vrei informaţia pe hârtie (listată, copie xerox...) trebuie să plăteşti costul copierii. Acesta ar trebui să fie cam la nivelul costului obişnuit pe pagină la birourile de copiere / xerox din oraşul tău. Dacă ţi se cere un preţ mult mai mare, înseamnă că e un abuz şi o ilegalitate...”

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

02 iulie 2009

************************************

CĂTRE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

Compartimentul Juridic

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat in municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, județul Brașov, prin prezenta, vă remit o xerocopie a cererii adresate Tribunalului Braşov, Secţia Contencios Administrativ, cerere formulată în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Menţionez că cererea a fost înregistrată de Tribunalul Braşov, Secţia Contencios Administrativ, pe data de 03 iulie 2009 şi dosarul are nr. 5963/62/2009 avînd primul termen la data de 09 iulie 2009 ora 09.00

Având în vedere faptul că atât compartimentul juridic cât şi conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie, cunoaşte foarte bine situaţia aflată în litigiu, v-aş rămâne recunoscător dacă un reprezentant legal al IPJ Covasna s-ar prezenta la termenul din data de 09 iulie 2009 pentru a finaliza această procedură chiar de la primul termen.

Pentru a-mi dovedi buna credinţă şi din respect pentru instituţia poliţiei judeţene vă adresez propunerea de a încheia acest litigiu pe cale amiabilă, în sensul în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna îmi pune la dispoziţie, până la primul termen de judecată stabilit pentru 09 iulie 2009, o xerocopie a documentelor solicitate la punctul 1 şi 2 din cererea adresată pe data de 02 iunie 2009 instituţiei dumneavoastră, urmează ca eu să-mi retrag acţiunea de la tribunal şi să nu mai solicit daune morale.

Vă reamintesc, cu respect, pentru ultima oară, că nu aveţi nici un temei legal pe baza căruia să-mi refuzaţi punerea la dispoziţie a xerocopiilor documentelor solicitate la punctul 1 şi 2 din solicitarea adresată instituţiei dumneavoastră pe data de 02 iunie 2009.

Cu respect

Agache Aurel Dionisie

0742.169.037

06 iulie 2009

************************************

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


Dosar nr. 5963/62/2009

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 09 iulie 2009

Completul compus din:
PREŞEDINTE: VÂRGOLICI ADRIAN TIBERIU
Grefier: TÂRNĂVOIU IUSTINA

Pe rol fiind judecarea cauzei formulată în baza legii contenciosului administrativ şi fiscal, privind  pe reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE şi pe pârât INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, prin reprezentant legal, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001).
Procedura de citare este neîndeplinită cu părţile, însă în privinţa reclamantului se acoperă prin prezenţa acestuia în instanţă.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Reclamantul învederează instanţei că în ceea ce priveşte cererea de lămurire a dispoziţiilor sentinţei civile nr. 99/02.02.2009 pronunţată în dosarul nr. 2840/62/2009, aceasta a fost respinsă.
De asemenea arată că a comunicat un exemplar din prezenta acţiune către pârât, sens în care depune dovada comunicării.
TRIBUNALUL
Având în vedere lipsa de procedură cu pârâtul, văzând prevederile art. 85  raportat la art. 107 cod procedură civilă, urmează a acorda un nou termen de judecată.
În acest sens.
DISPUNE:
Amână judecarea cauzei la data de 23 iulie 2009, pentru când reclamantul primeşte termen în cunoştinţă, urmând a se cita pârâtul.
 
Dată şi citită în şedinţă publică azi, 09 iulie 2009.

PREŞEDINTE,                                                          Grefier,
VÂRGOLICI ADRIAN TIBERIU                                    TÂRNĂVOIU IUSTINA


TERMEN DE JUDECATĂ: 23 iulie 2009 sala T5 ora 09.00 CAF V7
t.c.reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE
Se citează pârât -INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

************************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
COMPARTIMENTUL JURIDIC NR. 13300 Din 17.07.2009

Dosar nr. 5963/62/2009

Termen: 23 iulie 2009

CĂTRE

TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIv

Vă înaintăm alăturat Procesul Verbal de predare - primire a dosarului de cadre nr. 136, aparţinând domnului colonel (p.m) Agache Ioan Aurel cu nr. 7038/17.07.2009, încheiat între INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA (pârât în dos. 5963/62/2009) şi AGACHE DIONISIE AUREL (reclamant).

Alăturat vă înaintăm şi xerocopia adresei depuse de reclamant INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA cu privire la renunţarea la judecată.

Având în vedere prevederile art. 246 cod de procedură civilă, vă rugăm să luaţi act de renunţarea la judecată a reclamantului şi de faptul că această cauză a rămas fără obiect, întrucât prin Procesul Verbal de predare - primire cu nr. 7038/17 iulie 2009, s-a executat sentinţa civilă cu nr. 99/CA/Dos. 2840/62/2008.

Alăturat anexăm în xerocopie actele menţionate astfel:

- Procesul Verbal de predare - primire cu nr. 7038/17 iulie 2009

- Adresa cu nr. 13192/17.07.2009 prin care reclamantul renunţă la judecată.

Cu stimă

Inspector şef al IPJ Covasna                                           Consilier Juridic Delegat

Comisar şef de poliţie                                                    Subcomisar de poliţie

CÎMPEANU CORNELIU                                                    PĂDURARU AUREL

************************************

Dosarul 5963/62/2009

Contencios administrativ

Termen: 23 iulie 2009

 

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de parte în dosarul sus menţionat, prin prezenta ataşez o xerocopie după încheierea din 29 iunie 2009 a Tribunalului Brașov, Secția Contencios Administrativ în dosarul 2840/62/2008, document solicitat de onorata instanță la termenul din data de 09 iulie 2009. Totodată ataşez o xerocopie a dosarului personal al tatălui meu, având absolut toate numele din dosar şterse în mod abuziv de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna.

După cum v-am informat la primul termen, pe data de 06 iulie 2009 am trimis la IPJ Covasna o copie după cererea adresată onoratei instanţe. Totodată am încercat să ajung la o înțelegere pe cale amiabilă cu IPJ Covasna propunându-le ca până la primul termen al dosarului să-mi pună la dispoziţie xerocopiile solicitate urmând ca eu să renunţ la procedura în instanţă şi la solicitarea de daune morale. Întrucât la primul termen nu au vrut să vină deoarece nu au fost citaţi de instanţă am convenit telefonic cu ei ca până la al doilea termen să-mi remită copiile.

Subsemnatul, naiv incorigibil, am crezut că e bine să încerci să ai o înţelegere amiabilă cu cei care îţi recomandă călduros să obţii informaţiile solicitate prin tribunale.

După ce a fost redactată încheierea din şedinţa din data de 29 iunie 2009 a Tribunalului Braşov, am fost sunat de către consilierul juridic al IPJ şi mi s-a spus că mă pot prezenta la Sfântu Gheorghe după xerocopia dosarului şi că această xerocopiere mă costă 99,40 lei. Am crezut că există o schimbare radicală de atitudine (şi poate şi de mentalitate?). Şi suma asta care se apropie de 100 de lei?... înseamnă că dosarul are vreo câteva sute de pagini.

Corect am zis eu, atunci mă prezint vineri, 17 iulie 2009, la sediul poliţiei judeţene pentru a stinge acest conflict. Am pregătit inclusiv documentul prin care renunţam la proces şi la daunele morale, document pe care intenţionam să-l duc la Tribunalul Braşov după ce intram în posesia documentelor solicitate.

Am ajuns la Sfântu Gheorghe, unde mă aştepta o comisie de predare a xerocopiilor solicitate. Foarte amabil şi detaşat, consilierul juridic Aurel Păduraru mi-a arătat de la distanţă dosarul, spunându-mi că acesta este dosarul şi că are 142 de file. Mi l-a răsfoit foarte repede spunându-mi că există şi foi cu numerotare duplicat.

Impresionat de punerea în scenă, de prezentarea foarte elocventă făcută, de numărul (4) impunător de cadre ale IPJ Covasna, care s-au mobilizat pentru a preda aceste xerocopii, nu am stat prea mult pe gânduri şi am semnat procesul verbal după ce locţiitorul şefului IPJ Covasna a ţinut morţiş ca să existe şi o referire că mă angajez să respect prevederile legii 677 privind protecţia datelor cu caracter personal. Am acceptat fără nici o reţinere să semnez acest angajament. Am plătit şi banii şi le-am predat şi o copie după documentul prin care intenţionam să anunţ tribunalul că renunţ la proces şi la daune morale. Menţionez că am făcut toate aceste lucruri fără ca să ştiu că IPJ Covasna a şters toate numele din xerocopia dosarului personal al tatălui meu. În toată această perioadă IPJ Covasna nu a menţionat absolut nimic despre ştergerea tuturor numelor din dosar.

În drum spre sediul IPJ Covasna, pentru a fi înregistrat procesul verbal, consilierul juridic al IPJ îmi înmânează dosarul şi îmi zice aşa într-o doară, „vezi că am şters toate numele din dosar”. Eu mă uit şi constat rapid că filele din dosar au fost masacrate fără milă, şi că orice nume, fie el de activist de partid comunist, fie el ofiţer de miliţie, procuror, tablagiu comunist, propagandist politic, toate acestea erau şterse precum şi datele celor care au dat referiri despre activitatea şi persoana ofiţerului de miliţie Agache Aurel. Mă uit la consilierul juridic şi îl întreb ce înseamnă asta, de ce au fost şterse toate aceste nume. Iar el îmi spune sec „pentru că nu avem aprobarea acestor persoane să le dăm numele”. Păi, am zis eu, există o prevedere în legea privind accesul la informaţie care spune că “Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice.” Prin urmare, în situaţia în care anumite date personale indică afectarea capacităţii de exercitare a funcţiei publice a unei persoane care exercită o astfel de funcţie, accesul la acele date trebuie permis, întrucât este în interesul publicului să le cunoască. El se uită la mine şi foarte ferm îmi zice „Eu zic că nu este cazul aici şi că toate datele din dosar şterse sunt date cu caracter personal”.

Eram stupefiat şi îmi dădusem seama că fusesem „şmenuit”. Am simţit că mi se face lehamite şi scârbă şi că pentru a nu ştiu câta oară fusesem păcălit de aceşti oameni. Când i-am spus că mă duc să consult dosarul original pentru a vedea acele nume, consilierului juridic nu i-a picat prea bine, dar a dat de înţeles că el are altă treabă. Mi-am dat seama că nu am cu cine vorbi şi că el îşi atinsese scopul. Toată această regie frumoasă în care s-a mimat accesul nerestricţionat la datele din dosarul personal al tatălui meu este, clar, opera şefului Inspectoratului de Poliţie al judeţului Covasna, domnul Corneliu Cîmpeanu.

M-am dus să consult originalul cu xerocopia şi în biroul şefului Serviciu M.R.U., pe o căldură absolut insuportabilă şi într-o umiditate care a depăşit gradul de confort psihic, am confruntat originalul cu copia. Pe o astfel de căldură mi-a fost foarte greu să mă pot concentra şi să parcurg datele dosarului şi să scriu câteva rânduri. Cum îşi puteau ei închipui că se poate "studia" dosarul în asemenea condiţii. Cred că un studiu serios ar fi durat cel puţin 1 săptămână, asta în condiţii optime de linişte şi confort. Iar pe măsură ce parcurgeam dosarul îmi dădeam seama de absurditatea situaţiei.

În limbajul Consiliului Europei, o măsură este necesară într-o societate democratică dacă este justificată de o nevoie socială presantă şi dacă mijlocul prin care se realizează – îngrădirea unui drept aparţinând persoanelor, în acest caz dreptul la protecţia datelor personale - este proporţional cu scopul măsurii. Încă o dată, autorităţile române au mers pe drumul interdicţiilor absolute şi atotcuprinzătoare, împotriva principiilor internaţionale de drept.

În contextul în care interesul protejării datelor personale se constituie într-o excepţie de la accesul la informaţii, orice lărgire discreţionară şi abuzivă a categoriilor de informaţii privind datele personale scoase de sub ochiul public dar aflate în posesia autorităţilor constituie un obstacol şi o restricţionare nelegitimă a dreptului de acces la informaţii. Oare masacrarea dosarului personal al tatălui poate să permită aplicarea principiului proporţionalităţii şi a celorlalte garanţii oferite de Convenţie pentru protejarea vieţii private? E arhicunoscut că existenţa şi aplicarea acestor garanţii conduce la un echilibru legitim şi controlabil între interesul menţinerii caracterului confidenţial al datelor personale aflate în posesia autorităţilor şi cel al accesului la informaţii.

Din fericire, pentru cântărirea intereselor aflate în conflict, Legea nr. 544/2001 prevede accesul la justiţie. În situaţia în care o solicitare de informaţii este refuzată sub motivul protejării datelor personale, instanţa de judecată este cea chemată să decidă şi nu IPJ Covasna, cel care efectiv m-a pus în faţa unui fapt împlinit, a fost el judecătorul absolut care a decis ce am eu voie să accesez sub formă de xerocopie şi ce nu.

Aşa că am luat decizia de a menţine plângerea împotriva lor în faţa instanţei şi să solicit instanţei să hotărască ce anume din dosar poate fi considerat dată personală şi ca atare să intre sub protecţia legii.

Alăturat vă predau xerocopia maltratată a dosarului personal al tatălui meu.

Iar semnarea acelui angajament cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 ? Păi ce să respecţi dacă ei au şters absolut orice nume?

Alt aspect edificator asupra procedurii este faptul că în sfârşit după un an şi jumătate de litigiu aflu şi eu că este vorba de 142 de file de dosar. Şi referitor la suma pe care am plătit-o pentru xerocopia acelui dosar. Consilierul Juridic al IPJ a folosit ca bază de calcul un xerox de la nu ştiu ce judecătorie din oraş. Şi domnia sa a făcut un calcul de genul 142 file înmulţit cu 0,70 de bani (7000 lei vechi) = 99,4 lei. Ca să pot preda instanţei o xerocopie după dosarul masacrat, m-am dus la un xerox din centrul oraşului Braşov, lângă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Xerocopierea a durat 3 minute şi angajata amabilă mi-a dat un bon fiscal: m-am uitat pe bon şi scria suma de 12,80 lei. Hai să zicem că m-am dus la cel mai bun şi ieftin xerox din Braşov, dar chiar dacă dublăm suma, hai să zicem că o triplăm şi tot nu ajungem la calculul făcut de IPJ Covasna. Calcul făcut împotriva spiritului legii 544/2001, ca de altfel tot ce au făcut stimabilii de la Sfântu Gheorghe.

Ca atare eu îmi menţin plângerea care face obiectul prezentului dosar cu menţiunea că pe lângă constatarea faptului că informaţiile solicitate sunt de interes public, să decideţi şi asupra modului în care Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna să le pună la dispoziţia mea sub formă de xerocopie, inclusiv a datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa legii privind accesul la informaţie (art. 14), să fixaţi un termen în care informaţiile să fie comunicate, să dispuneţi recalcularea sumei plătite pentru xerocopie şi luând în considerare lezarea drepturilor mele să dispuneţi acordarea, de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, a unor daune morale.

Ce am învăţat eu din toată această poveste? Să nu ai încredere în astfel de oameni care profită de buna credinţă a petenţilor şi mimează aplicarea legii. Soluţia împotriva acestora rămâne justiţia, singura care poate decela un abuz şi poate repara consecinţele acestuia.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

20 iulie 2009

Anexe:

 1. Xerocopie după încheierea din 29 iunie 2009 a Tribunalului Brașov, Secția Contencios Administrativ în dosarul 2840/62/2008, document solicitat de onorata instanță la termenul din data de 09 iulie 2009.

 2. Adresă către IPJ Covasna din 06 iulie 2009.

 3. Xerocopie după procesul verbal încheiat cu IPJ Covasna pe data de 17 iulie 2009.

 4. Xerocopie după dosarul maltratat al tatălui meu, Colonel Post Mortem Agache Aurel

 5. Xerocopii după chitanţa IPJ Covasna şi după bon fiscal centru de xerocopiere din Braşov

************************************

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BRAŞOV
SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


Dosar nr. 5963/62/2009

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 23 iulie 2009

Completul compus din:
PREŞEDINTE: VÎRCEOROVEANU TEODORA
Grefier: TÂRNĂVOIU IUSTINA

Pe rol fiind judecarea cauzei formulată în baza legii contenciosului administrativ şi fiscal, privind  pe reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE şi pe pârât INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA, prin reprezentant legal, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001).
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, lipsă fiind pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care:
Se constată depusă la dosar prin serviciul registratură al instanţei note scrise formulate de reclamant însoţite de înscrisuri printre care şi dosarul personal al tatălui reclamantului.
De asemenea, se constată depus la dosar prin serviciul registratură al instanţei procesul verbal de predare primire a dosarului de cadre aparţinând tatălui reclamantului.
Întrebat fiind de instanţă, reclamantul arată că nu înţelege să renunţe la daunele morale pe care le-a solicitat.
Reclamantul arată că a primit o copie a dosarului personal al tatălui său, însă din acestea au fost şterse datele cu caracter personal.
De asemenea se arată că pârâtul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA a luat o măsură abuzivă în ceea ce priveşte ştergerea acestor date. Se mai spune de către reclamant că datele pe care le solicită au caracter public, pot fi comunicate în xerocopie, ele neaducând prejudicii nici unei persoane.
La a  doua strigare a cauzei, reclamantul învederează instanţei că daunele morale au fost precizate, ele fiind în cuantum de 4500 lei şi că nu a timbrat acest petit.
TRIBUNALUL
Pentru ca reclamantul să depună taxa judiciară de timbru pentru petitul privind daunele morale şi pentru ca pârâtul să precizeze în scris care este motivul legal în baza căruia a comunicat reclamantului documentele din care au fost şterse datele cu caracter personal, urmează a acorda un nou termen de judecată.
În acest sens.
DISPUNE:
Amână judecarea cauzei la data de 13 august 2009, pentru când reclamantul primeşte termen în cunoştinţă, urmând a se cita pârâtul cu menţiunea să precizeze în scris termenul legal în baza căruia au fost comunicate reclamantului documentele solicitate din care au fost şterse datele cu caracter personal.

Pune în vedere reclamantului să timbreze petitul privind daunele morale în cuantum de 39 lei şi 0,30 lei timbru judiciar.
 
Dată şi citită în şedinţă publică azi, 23 iulie 2009.

PREŞEDINTE,                                                          Grefier,
VÎRCEOROVEANU TEODORA                                                       TÂRNĂVOIU IUSTINA


TERMEN DE JUDECATĂ: 13 august 2009 sala T5 ora 09.00 CAF V7
t.c.reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE
Se citează pârât -INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA

************************************

Dosarul 5963/62/2009

Contencios administrativ

Termen: 13 august 2009

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de parte în dosarul sus menţionat, prin prezenta depun la dosar chitanţa nr. 254012231 din 23 iulie 2009 prin care s-a achitat taxa de timbru judiciar în valoare de 39 lei, cu timbrul judiciar de 0,30 lei aferent, solicitate de onorata instanţă la termenul din 23 iulie 2009, cu privire la petitul vizând solicitarea de daune morale.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

29 iulie 2009

************************************

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA


NESECRET

Nr. 9.123 din 30.06.2009 Ex.

Către,

Domnul AGACHE AUREL - DIONISIE
- Codlea, Str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, CP. 505100 -

Urmare la petiţia dumneavoastră din data de 17.06.2009 vă facem cunoscute următoarele:
1.    In vederea aplicării corecte a Sentinţei Civile nr. 99/CA emisă de Tribunalul Braşov - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, unitatea noastră a efectuat demersuri la această instituţie, în vederea obţinerii unor precizări. Cererea unităţii noastre a fost judecată în data de 29.06.2009, urmând ca instanţa să se pronunţe.
2.    Documentele prin care am obţinut declasificarea dosarului col. (p.m.) AGACHE AUREL sunt ele însele clasificate „secret de serviciu" şi în consecinţă, în prezent nu vă putem trimite copii ale acestora.


Cu stimă,
ŞEF AL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
CÎMPEANU CORNELIU

************************************

CĂTRE,

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, în calitate de parte în dosarul sus menţionat, prin prezenta depun adresa IPJ Covasna cu nr. 9123 din 30 iunie 2009, pe care am primit-o prin poştă la data de 31 iulie 2009. Menţionez că această adresă a fost trimisă din Sfântu Gheorghe pe data de 30 iulie 2009, la o lună după ce a fost redactată şi înregistrată.

Este încă o dovadă în plus a faptului că IPJ Covasna nu înţelege să respecte spiritul legii privind accesul la informaţiile de interese public, mai ales că deja au trecut 2 termene din procedura în faţa tribunalului şi probabil pentru a se acoperi în faţa instanţei, în sensul că au dat un răspuns petentului.

Ataşez alăturat o xerocopie după adresa nr. 9123 şi după plicul pe care sunt ştampilele care dovedesc data trimiterii şi primirii adresei.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

05 august 2009

************************************

(SCRIS DE MÂNĂ) Dosar nr. 5963/62/2009
TERMEN 01.09.2009

MINISTERUL ADMTNISTRTATIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI COVASNA
COMPARTIMENTUL JURIDIC Nr. 13300/ 06-08.2009
Dosar nr. 5963/62/2009
TERMEN 13.08.2009

CĂTRE

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

La solicitarea instanţei cu privire la temeiul legal în baza căruia s- a procedat la ştergerea datelor cu caracter personal din dosarul Col { p.m) AGACHE AUREL , vă comunicăm că aceasta s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001 - art. 6 .
Art. 6 stipulează :   (1) La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizata nu şi-a dat în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o alta destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi;
a)    distruse;
b)    transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial sa garanteze faptul ca prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţiala;
c)    transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică.
Având în vedere faptul că I.P.J. Covasna nu poate obţine acordul persoanelor cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, a procedat la ANONIMIZAREA acestora pentru a nu fi date publicităţii.
Menţionăm faptul că reclamantul a luat la cunoştinţă prin studiu de datele persoanelor al căror nume au fost şterse odată cu predarea /primirea dosarului în cauză .
Cu stimă,

Inspectorul şef al IPJ Covasna                                Consilier juridic delegat

Comisar Şef                                                            Subcomisar de poliţie

CÎMPEANU CORNELIU                                     PĂDURARU AUREL

************************************

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

- secţia comercială şi de

contencios administrativ -

Dosar nr. 5963/62/2009

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 1 septembrie 2009

Completul compus din:

Preşedinte - Mihaela Lupşor

Grefier - Iustina Tîrnăvoiu

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată în baza Legii Contenciosului administrativ de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul IPJ COVASNA PRIN REPREZENTANT LEGAL, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul Agache Aurel Dionisie, lipsă fiind pârâtul I.P.J. Covasna.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Se constată depusă la dosar prin serviciul registratură al instanţei notă din partea pârâtului IPJ Covasna cu privire la temeiul legal în baza căruia s-a procedat la ştergerea datelor cu caracter personal privind pe Agache Aurel.

Reclamantul arată că nu mai are alte cereri de formulat şi probe de solicitat.

Nemaifiind alte cereri şi probe noi de administrat, văzând prevederile art. 150 Cod procedură civilă, instanţa închide dezbaterile şi acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reclamantul Agache Aurel Dionisie solicită admiterea acţiunii şi obligarea pârâtului IPJ Covasna la eliberarea documentelor fără anonimizarea acestora cu privire la tatăl său având în vedere că numele pe care acesta cere să fie făcute publice nu se încadrează în legea privind protejarea datelor cu caracter personal.

De asemenea solicită acordarea daunelor morale în cuantum de 4500 lei, aproximativ 1000 euro, având în vedere abuzul săvârşit de IPJ Covasna.

Faţă de actele şi lucrările dosarului instanţa rămâne în pronunţare.

TRIBUNALUL

Având în vedere lipsa de timp pentru deliberare, văzând prevederile art. 260 Cod procedură civilă,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 3 septembrie 2009.

Dată şi citită în şedinţă publică azi, 1 septembrie 2009.

PREŞEDINTE,                                               GREFIER

Mihaela Lupşor                                               Iustina Tîrnăvoiu

************************************

ROMÂNIA TRIBUNALUL BRAŞOV

- secţia comercială şi de

contencios administrativ -

SENTINŢA CIVILĂNR. 768/CA                                       DOSAR NR. 5963/62/2009

Şedinţa publică din data de 3 septembrie 2009

Completul compus din:

Preşedinte - Mihaela Lupşor

Grefier - Iustina Tîrnăvoiu

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra cererii formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE în contradictoriu cu pârâtul IPJ COVASNA.

La apelul nominal făcut în şedinţă, la pronunţare se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 1 septembrie 2009 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 3 septembrie 2009.

TRIBUNALUL

Constată că prin cererea formulată la data de 3.07.2009 şi precizată la data de 20.07.2009, reclamantul Agache Aurel Dionisie a solicitat în contradictoriu cu pârâtul IPJ Covasna să se constate că informaţiile solicitate de la pârâtă cu privire la tatăl său sunt de interes public şi să se dispună obligarea pârâtului să-i pună la dispoziţie aceste informaţii fără anonimizarea persoanelor incluse în aceste documente, să se fixeze un termen în care informaţiile să-i fie comunicate, să se dispună recalcularea sumei plătite pentru xerocopiere şi să se dispună obligarea pârâtului la plata de daune morale în cuantum de 4.500 lei.

În motivarea acţiunii precizate se arată în esenţă că în urma declasificării dosarului personal al tatălui său, ofiţer de miliţie Agache Aurel, ca urmare a sentinţei civile nr.99/CA/02.02.2009 a Tribunalului Braşov, la data de 2.06.2009, reclamantul a solicitat pârâtului o copie a tuturor documentelor care se află în acest dosar, revenind cu aceeaşi cerere la data de 17.06.2009.

La data de 17.07.2009 i s-au eliberat reclamantului copii ale dosarului, iar acesta a dat o declaraţie că va renunţa la acţiunea din instanţă, dar abia după aceea reclamantul a observat că au fost şterse toate numele din xerocopia dosarului. De aceea se arată că îşi menţine acţiunea şi doreşte ca instanţa să stabilească ce anume din dosar poate fi considerat dată personală şi deci poate intra sub protecţia legii.

Reclamantul mai susţine că a plătit pentru copierea dosarului suma de 99,4 lei, iar la un xerox din oraş pentru aceleaşi file a plătit 12,80 lei, astfel că pârâtul a făcut un calcul împotriva spiritului legii nr.544/2001.

Daunele morale sunt justificate de reclamant prin faptul că cererea sa a fost tratată de o manieră obstrucţionistă şi tergiversatorie, lezându-i dreptul de acces liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public solicitate.

În probaţiune reclamantul a depus la dosar copii ale înscrisurilor despre care face vorbire în acţiune.

Pârâtul a depus la dosar o notă de şedinţă (f. 182) prin care a arătat că reclamantului i-au fost eliberate documentele solicitate, aşa cum rezultă din Procesul verbal de predare-primire nr.7038 din data de 17.07.2009, astfel că acţiunea a rămas fără obiect, sentinţa civilă nr.99/CA/2009 fiind executată. Se mai arată şi că reclamantul a dat o declaraţie prin care arată că renunţă la judecată.

În probaţiune au fost depuse la dosar copii ale procesului verbal de predare-primire nr.7038 din data de 17.07.2009 şi a adresei nr. 13912/17.07.2009 prin care reclamantul renunţă la judecată.

La termenul din 13.08.2009 instanţa a luat act că reclamantul îşi menţine acţiunea, iar declaraţia de renunţare la judecată nu îşi produce efectele.

La cererea instanţei, pârâtul IPJ Covasna a depus la dosar o notă de şedinţă (f.200), prin care arată că datele cu caracter personal au fost şterse din documentele emise reclamantului, în baza art.6 din Legea nr.677/2001, iar reclamantul a luat cunoştinţă prin studiu de datele persoanelor al căror nume au fost şterse.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.99/CA/02.02.2009 a Tribunalului Braşov s-a dispus obligarea pârâtului IPJ Covasna să declasifice toate informaţiile cuprinse in dosarul personal al tatălui reclamantului Agache Aurel Dionisie, col. (p.m.) AGACHE AUREL, şi să pună acest dosar la dispoziţia reclamantului in vederea studierii.

După rămânerea definitivă a acestei hotărâri, la data de 17.07.2009, reclamantul a avut acces la dosarul tatălui său şi a primit o copie a acestui dosar.

Deoarece numele persoanelor care au întocmit actele din respectivul dosar au fost şterse, reclamantul a formulat prezenta acţiune, precizată, solicitând ca instanţa să constate dacă se impune anonimizarea numelor persoanelor care au semnat actele din dosar, să se dispună asupra taxei de copiere şi să fie obligat pârâtul la plata de daune morale.

La soluţionarea acţiunii se vor avea în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea nr.544/2001, care garantează accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţiile de interes public. Art.l1 ind. l din această lege, arată însă că „se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor... d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii".

De asemenea, art.6 din Legea nr.677/2001 prevede că „ La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a dat în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:

a) distruse;

b)  transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială;

c)   transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică."

Din toate aceste dispoziţii legale rezultă că datele cu caracter personal, inclusiv numele şi prenumele, nu pot fi difuzate decât cu acordul persoanelor vizate.

Prin urmare, în lipsa unui asemenea acord, în mod corect pârâtul IPJ Braşov a procedat la anonimizarea datelor personale cuprinse în documentele eliberate reclamantului, documente ce formează dosarul personal al tatălui său, defunctului Agache Aurel.

Faţă de toate aceste considerente şi în raport de conţinutul procesului verbal nr.7038 din data de 17.07.2009 (f. 183), din care rezultă că s-a predat reclamantului copia dosarului de cadre nr.136, instanţa reţine că pârâtul IPJ Covasna a executat dispoziţiile din sentinţa civilă nr.99/CA/02.02.2009 a Tribunalului Braşov, iar cererea reclamantului este nefondată.

Cererile cu privire la stabilirea taxei de copiere şi de acordare de daune morale sunt de asemenea, nefondate.

în ceea ce priveşte copierea, instanţa reţine dispoziţiile art.9 din Legea nr.554/2001 în care se arată că „costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii". Prin urmare, reclamantul este cel obligat să suporte copierea documentelor, pentru suma achitată a primit chitanţă, iar faptul că i s-a perceput o taxă diferită decât cea de la un centru de copiere nu are relevanţă, câtă vreme a fost acceptat de solicitant în momentul copierii şi primirii documentelor.

în ceea ce priveşte daunele morale, instanţa le apreciază nejustificate, câtă vreme reclamantul a primit documentele solicitate, în urma sentinţei descrise mai sus, astfel că nu rezultă în ce constă prejudiciul moral suferit de reclamant.

Pentru toate aceste considerente de fapt şi de drept, urmează a fi respinsă în întregime acţiunea reclamantului, ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea formulată de reclamantul AGACHE AUREL DIONISIE, domiciliat in mun. Codlea str. Nouă, Nr. 99, in contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, cu sediu in Covasna str. Korosi Csoma Sandor nr. 16, ca nefondată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.09.2009.

PREŞEDINTE,                                               GREFIER,

Mihaela Lupşor                                               Iustina Tîrnăvoiu

************************************

Dosarul 5963/62/2009

Tribunalul Braşov, Secţia de Contencios administrativ

14 septembrie 2009

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, Str. Nouă nr. 99, cod poştal 505100, prin prezenta depun

Recurs

împotriva sentinţei civile nr. 768/CA din dosarul 5963/62/2009 care s-a aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia comercială şi de contencios.

Elementul principal pe care mă bazez în acest recurs este că în motivarea sentinţei civile nr. 768/CA din dosarul 5963/62/2009 nu s-au luat în considerare prevederile articolului 14 din legea nr.544/2001, care garantează accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţiile de interes public, cu toate că subsemnatul în precizarea de acţiune din 20 iulie 2009 am pus în discuţie şi acest aspect al problemei. Este inadmisibil ca o astfel de prevedere să nu fie luată în considerare şi analiza juridică să nu fie făcută şi prin prisma acestui articol extrem de important din lege, articol care de facto nu permite absolutizarea anonimizării tuturor datelor cu caracter personal, aşa cum în mod abuziv a făcut Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna, abuz pe care Tribunalul Braşov l-a considerat ca fiind în concordanţă cu prevederile legilor în vigoare.

În sentinţă se spune: „Din toate aceste dispoziţii legale rezultă că datele cu caracter personal, inclusiv numele şi prenumele, nu pot fi difuzate decât cu acordul persoanelor vizate.

Prin urmare, în lipsa unui asemenea acord, în mod corect pârâtul IPJ Braşov a procedat la anonimizarea datelor personale cuprinse în documentele eliberate reclamantului, documente ce formează dosarul personal al tatălui său, defunctului Agache Aurel.”

Dintr-o analiză juridică pertinentă a articolelor din legea nr.544/2001, care garantează accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaţiile de interes public, reiese că:

— Art. 2 — „ în sensul prezentei legi:[...]

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei[...];"

— Art. 12 — „(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informaţii:[...]

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii[...];"

— Art. 14 — „(1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice [...]".

Dispoziţiile art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 definesc înţelesul sintagmei „informaţie de interes public", fără a exclude din această categorie de informaţii cele care privesc anumite categorii de persoane.

Acelaşi articol, la lit. c), defineşte noţiunea de „informaţie cu privire la datele personale"ca fiind „orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă", fără să prevadă nici o limitare a accesului la asemenea informaţii.

Însă art. 12 din lege la lit. d) exceptează de la accesul liber al cetăţenilor informaţiile cu privire la datele personale, dar „potrivit legii", deci, fără a arăta care sunt acele date personale. Astfel, se face trimitere la Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

În asemenea situaţii şi în privinţa anumitor categorii de cetăţeni, şi datele personale reprezintă un evident interes public, după cum prevede şi art. 14 alin. (1) din lege, „în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice".

Făcându-se o coroborare cu faptul că datele referitoare la viaţa intimă, familială şi privată, precum şi dreptul la propria imagine, trebuie protejate prin lege, aşa cum prevăd dispoziţiile constituţionale ale art. 26 alin. (1) —„Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată" şi ale art. 30 alin. (6) — „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine", reiese cu claritate faptul că numele acelor subofițeri de miliţie, ofiţeri de miliţie, procurori, care au întocmit şi semnat acte cu ocazia exercitării unei funcţii publice nu pot fi anonimizate, ele neaducând atingere prevederilor constituţionale prezentate mai sus şi fiind în concordanţă cu prevederile articolului 14 din Legea nr. 544/2001 şi cu sentinţa nr. 99/CA în dosarul 2840/62/2008, prin care IPJ Covasna a fost obligată să declasifice toate informaţiile din dosarul personal al tatălui meu, iar aceste informaţii să fie puse la dispoziţia mea în vederea studierii.

Cu privire la celelalte capete de cerere instanţa de judecată a stabilit că:

"Cererile cu privire la stabilirea taxei de copiere şi de acordare de daune morale sunt de asemenea, nefondate.

În ceea ce priveşte copierea, instanţa reţine dispoziţiile art. 9 din Legea nr.554/2001 în care se arată că „costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii". Prin urmare, reclamantul este cel obligat să suporte copierea documentelor, pentru suma achitată a primit chitanţă, iar faptul că i s-a perceput o taxă diferită decât cea de la un centru de copiere nu are relevanţă, câtă vreme a fost acceptat de solicitant în momentul copierii şi primirii documentelor."

În precizarea de acţiune din 20 iulie 2009 am solicitat instanţei să constate dacă suma de 99,40 lei pe care am plătit-o este în concordanţă cu spiritul legii nr. 544/2001, am prezentat şi dovada costului real al unei astfel de xerocopii

Mai mult decât atât eliberarea unei copii a documentului public poate fi facturată la nivelul unui preţ rezonabil care nu ar trebui să depăşească valoarea reală a cheltuielilor de operare suportate de autoritatea publică, conform recomandării (2002)2 a comitetului de miniştrii către statele membre privind accesul la documentele publice, recomandare însuşită şi de statul român. Instanţa de judecată ar fi trebuit să analizeze acest aspect al problemei şi să constate dacă suma plătită este cea corectă conform prevederilor în vigoare. Faptul că am plătit aceea sumă nu înseamnă în mod implicit şi că suma este cea corectă conform legii iar instanţa de judecată ar fi fost obligată să se alinieze spiritului legii.

Cât priveşte solicitarea de daune morale, consider că instanţa de judecată nu a apreciat în mod corect acest capăt de cerere. Singurul mod în care nu aş fi suferit traume morale ar fi fost situaţia în care IPJ Covasna ar fi răspuns la solicitarea mea cu promptitudine şi cu respectarea legilor în vigoare, fără să fiu nevoit să apelez la proceduri juridice în instanţă. IPJ Covasna nu a făcut acest lucru, mai mult decât atât, a trebuit să mă deplasez de 2 ori la sediul acestei instituţii pentru a intra în posesia xerocopiilor solicitate, iniţial fiind refuzat. Tergiversarea soluţionării cererii mele reies cu claritate din răspunsurile pe care această instanţă mi le-a comunicat şi abia după ce m-am adresat instanţei de judecată şi-a schimbat atitudinea în mod parţial. Consider că din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenței CEDO referitoare la articolul 6 aliniatul 1 al Convenţiei, expunerea faptelor şi succesiunea acestora precum şi modul în care IPJ Covasna a înţeles să se raporteze la solicitarea mea şi ţinând cont de suferinţele morale avute în această procedură, aveam dreptul la o reparaţie morală., Din sentinţa Tribunalului Braşov reiese că IPJ Covasna a acţionat în spiritul legii nr. 544/2001 pe când în realitate faptul că am fost obligat să mă adresez instanţei de judecată pentru a face posibil accesul la informaţii dovedeşte contrariul.

Cu stimă

Agache Aurel Dionisie

*******************************

 
 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel