Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală din 24 aprilie 2009
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei

Către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Internaţională în Materie Penală

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta, confirm primirea pe data de 15 aprilie 2009 a adresei nr. 20776/2009 din 25 martie 2009.

Am constatat încă odată cu amărăciune, că Direcţia Drept Internaţional şi Tratate, Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Internaţională în Materie Penală este instituţia care împiedică ducerea la îndeplinire a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penală. Când spun acest lucru mă bazez pe următoarele argumente:

a.) În ceea ce priveşte prima cerere de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penală, din data de 17 noiembrie 2003. Direcţia Drept Internaţional ar fi trebuit să trimită această cerere către partea ungară. Tot Direcţia Drept Internaţional afirmă că a trimis această cerere către partea ungară pe data de 05 martie 2004 prin adresa nr. 10425/II/12p/2004. Singurul document pe care îl am este o foaie în limba română netradusă, care nu este o dovadă în sine că această cerere ar fi fost trimisă părţii ungare. Cert este că această cerere nu a ajuns la partea maghiară şi cu toate insistenţele repetate ale subsemnatului de a se afla stadiul soluţionării acestei cereri, abia în 01 iunie 2007 prin adresa nr. 19801/2006, Ministerul Justiţiei din România îmi comunică răspunsul Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare la adresa Ministerului Justiţiei din data de 14 februarie 2007. Astfel în adresa autorităţii centrale străine nr. IRM/NBFO/2007/1414/3 din 12 aprilie 2007 se arată că cererea de recunoaştere şi executare a laturii civile, din 5 martie 2004, nu figurează în baza de date a Departamentului de Drept Internaţional Privat a Ministerului Justiţiei Ungar. Deci la mai bine de 3 ani de la depunerea cererii de recunoaştere şi executare a laturii civile reiese faptul că aceasta nici măcar nu a mai ajuns în Ungaria, ci s-a pierdut pe drum! După 12 aprile 2007, binențeles că nu se comunică acest lucru nici Tribunalului București și nici subsemnatului.

Prin adresa nr. 122333/2007 din 07 noiembrie 2007 Direcţia Drept Internaţional dă vina pe Tribunalul Bucureşti deoarece se consideră că aceasta era instituţia care trebuia să urmărească stadiul soluţionării acestei cereri. Pe de altă parte Tribunalul Bucureşti spune că atribuţiile ei în ceea ce priveşte soluţionarea acestei cereri se termină în momentul în care transmite această cerere către Ministerul Justiţiei, întrucât nu este de competenţa sa să asiste părţile în cadrul punerii în executare a dispoziţiilor civile din hotărârile penale, potrivit art. 446 din codul de procedură penală.

b.) În ceea de a treia cerere de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penală din data de 07 noiembrie 2007, în loc să aleagă calea cea mai rapidă și utilă, aceea de a răspunde favorabil adresei Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară din data de 29 septembrie 2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sub nr. 113080/08.10.2008, Direcţia Drept Internaţional se cramponează într-o dispută sterilă, în loc să mai trimită două exemplare ale cererii susmenționate, pe care le-ar fi putut obține foarte rapid de la Tribunalul București. Tot timpul Direcția Drept Internațional mă "amenință" că îndată ce se va primi un răspuns, va informa autoritatea judecătorească solicitantă, Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, lucru pe care oricum nu-l face niciodată, dovadă că nici în această a treia procedură nu a trimis nici o informare autorităţii judecătoreşti, cu excepţia adresei nr. 131477/2007 din 14.12.2007, în care, în urma celor întâmplate în prima procedură, Direcţia Drept Internațional s-a îndurat să trimită o informare celor două părți interesate. Probabil ar mai fi trecut încă trei ani dacă nu solicitam informații în ceea ce privește stadiul acestei proceduri, pentru că Direcţia Drept Internațional nu urmărește cursul soluționării cererilor sau interpretărilor făcute în adresele sale către partea maghiară, și în 6 luni nu face nimic ca să obțină un răspuns concret.

Tribunalul București habar nu are ce se întâmplă în această procedură, de altfel nici nu-l interesează acest lucru, el şi-a „îndeplinit obligaţiile". Direcţia Drept Internaţional se bate cu pumnii în piept în teorii şi înterpretări arbitrare la care nu primeşte răspuns şi lasă totul la voia trecerii timpului, în timp ce fraierul de subsemnat stau şi aştept ca un prost un semn de la autorităţile maghiare în ceea ce priveşte procedura referitor la Konrad Ioan şi Paizs Octavian.

Este o ruşine tot ce s-a întâmplat în această procedură şi, eu, subsemnatul Agache Aurel Dionisie, vă garantez că voi prezenta în detaliu toate aceste proceduri Curţii Europene a Drepturilor Omului, și dacă nu în plângerea aflată actualmente pe rol, atunci în altă plângere chiar de ar fi să mai treacă încă zece ani până la judecarea plângerii respective.

Procedura pe care am inițiat-o în 2003 ar fi trebuit să se termine în cel mult 1 an și jumătate, nu ca să ajung acuma să constat că procedura este blocată iarăși pentru 2 dintre debitori.

Vă solicit respectuos să-mi trimiteţi o copie după adresa prin care Direcţia Drept Internaţional a solicitat informaţii asupra stadiului actual de soluţionare a cererii de punere în executare a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 precum şi o copie după răspunsul primit de la autorităţile maghiare.

Pe de altă parte vă rog să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte situaţia lui Paizs Octavian. Dacă s-a desfiinţat sentinţa penală nr. 70 în ceea ce îl priveşte pe acest individ, atunci mai este valabilă cererea de executare silite a laturii civile, luând în considerare că există şi o sentinţă civilă definitivă şi executorie de reactualizare şi convertire în Euro? (De altfel în ceea ce o priveşte pe Filip Orban Daniela Kamilla, autorităţile ungare au luat în considerare ca dată a existenţei unei sentinţe definitive, data la care sentinţa civilă nr. 591/16.06.2003, emisă de Tribunalul Bucureşti, secţia a III a civilă a devenit definitivă şi executorie).

Cu respect.

Agache Aurel Dionisie

24 aprilie 2009


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel