Adresa-răspuns nr.20776/2009 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în Materie Penală din 25 martie 2009
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, România,

www.just.ro, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Domnului Agache Aurel Dionisie

Strada Nouă nr. 99, mun. Codlea, jud. Braşov

Cod poştal 505100

Ref ns.: 20776/2009 25.03.2009

Stimate domnule Agache,

Ca urmare a memoriului dumneavoastră din 23 februarie 2009 prin care solicitaţi informaţii asupra stadiului actual de soluţionare a cererii de executare a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală, vă comunicăm următoarele:

1. Latura civilă a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală:

Ulterior răspunsului ce v-a fost comunicat la data de 16 iunie 2008, instituţia noastră a transmis Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară, în data de 4 iulie 2008, adresa debitorului Octavian Paizs, aşa cum rezulta din ordonanţa nr. B. 1032/2003/5 a Procuraturii Judeţene Bekes.

Printr-o scrisoare din data de 29 septembrie 2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sub nr. 113080/08.10.2008, autorităţile maghiare au confirmat faptul că cererea de punere în executare împotriva dnei. Filip Orban Daniela Kamillia a sentinţei penale nr. 70/1999 a fost înaintată instanţei competente din Budapesta- Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapesta, Budakeszi út 51/B; căsuţă poştală 32, 1251 Budapesta, Tel: +3613914930, Fax: +3613914995, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară ne-a comunicat faptul că interpretează dispoziţiile art. 47 alin.2 din Tratatul bilateral din 1958 privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale în sensul contactului direct între partea interesată şi instanţa maghiară, ministerele de justiţie implicate neavând decât sarcina transmiterii cererii.

Cu prilejul aceleiaşi scrisori, autoritatea maghiară a invocat că nu poate acorda sprijinul în localizarea dlui. Octavian Paizs. De asemenea, a mai fost invocată şi inexistenţa unui al doilea exemplar al cererii de executare a sentinţei penale nr. 70/1999 care să poată fi transmisă instanţei competente de la domiciliul dlui. Konrad János.

Faţă de cele invocate de partea maghiară, instituţia noastră a transmis la data de 09 octombrie 2008 o scrisoare Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară, prin care au fost ridicate o serie de argumente faţă de imposibilităţile invocate de autorităţile maghiare în scrisoarea lor. A fost solicitată, de asemenea, confirmarea transmiterii cererii de executare a sentinţei penale către instanţele maghiare competente.

La data de 29.10.2008 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a comunicat părţii maghiare sentinţa civilă nr. 591/16.06.2003, emisă de Tribunalul Bucureşti, secţia a lll-a civilă, prin care au fost reactualizate despăgubirile civile stabilite prin sentinţa penală nr. 70/1999, împreună cu borderourile cheltuielilor de executare.

Dat fiind faptul că până în prezent nu a mai fost primit niciun răspuns din partea Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară, instituţia noastră a transmis o solicitare de informare asupra stadiului actual de soluţionare a cererii de punere în executare a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999. De îndată ce se va primi un răspuns, vom informa autoritatea judecătorească solicitantă, Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală.

Anexăm alăturat copiile documentelor solicitate prin memoriul dumneavoastră din 23 februarie 2009.

2. Latura penală a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală

În ceea ce priveşte mandatul european de arestare emis de Tribunalul Bucureşti împotriva numitei Filip Orban Daniela Kamilla, vă remitem, alăturat, în copie, adresa Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti din data de 31 octombrie 2008.

Totodată, vă informăm că la data de 22 ianuarie 2009 Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a transmis Tribunalului Bucureşti cererea de asistenţă judiciară internaţională în materie penală prin care Parchetul General al Republicii Ungaria a solicitat, în original sau în copie certificată, dosarul cauzei penale în care numita Filip Orban Daniela Kamilla a fost condamnată de către Tribunalul Bucureşti.

La data de 13 februarie 2009 Tribunalul Bucureşti ne-a informat că este în imposibilitatea de a transmite documentele solicitate de partea maghiară, întrucât dosarul în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală se află ataşat la dosarul nr. 10644/1/2007 al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect cererea de revizuire formulată de Paizs Ferenc pentru Octavian Paizs.

Precizăm că prin decizia nr. 59 din 26 ianuarie 2009 înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererea de revizuire şi a desfiinţat, în parte, sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Octavian Paizs şi a dispus trimiterea cauzei la Tribunalul Bucureşti, pentru rejudecare, numai în ceea ce îl priveşte pe Octavian Paizs.

Vă adresăm rugămintea ca orice corespondenţă ulterioară cu privire la rejudecarea cauzei în ceea ce îl priveşte pe Octavian Paizs, precum şi cu privire la latura penală a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia l-a Penală în raport de ceilalţi coinculpaţi, să fie purtată direct cu Tribunalul Bucureşti care în calitate de instanţă de fond şi de executare este singura în măsura să vă pună la dispoziţie informaţii cu privire la stadiul de soluţionare şi de executare al cauzei.

Cu stimă, Viviana Onaca

Director

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România www.just.ro

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel