Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală din 23 februarie 2009
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
HTML clipboard

Către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Internaţională în Materie Penală

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta vă solicit în mod respectuos informaţii în legătură cu executarea sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, atât în ceea ce priveşte latura civilă cât şi latura penală a acesteia, precum şi xerocopii după anumite documente.

Astfel conform adresei d-voastră nr. 138.550/2007 din 16 iunie 2008, s-a menţionat faptul că cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale, a fost expediată autorităţii centrale maghiare la data de 10 decembrie 2007. Pe data de 12 iunie 2008, punctul de contact al Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria la Reţeaua Judiciară Europeană în Materie Civilă şi Comercială a informat că a primit cererea şi documentele ataşate în susţinere, dar că documentaţia nu conţine informaţii cu privire la adresa de domiciliu sau de reşedinţă a debitorilor, motiv pentru care nu poate stabili care este instanţa maghiară competentă căreia ar urma să i se remită cererea respectivă.

Ministerul Justiţiei a comunicat la data de 16 iunie 2008 autorităţii maghiare informaţiile referitoare la adresele de domiciliu ale numiţilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Janos. Totodată Ministerul Justiţiei a adresat autorităţii maghiare rugămintea de a analiza posibilitatea identificării adresei de domiciliu şi a debitorului Paizs Octavian.

Totodată subsemnatul v-a trimis pe data de 26 iunie 2008 şi adresa debitorului Paizs Octavian.

Totodată Tribunalul Bucureşti secţia I-a Penală a trimis Ministerului Justiţiei - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate, la data de 14.10.2008, traducerea sentinţei civile nr. 591/16.06.2003 pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, precum şi a borderourilor cheltuielilor de executare, traduse în limba maghiară, în completarea cererii sale nr. 131477/CT/2007.

A. Solicitare de informaţii privind cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale, precum şi informaţii despre documentele primite de Ministerul de Justiţie referitoare la mandatele europene de arestare.

 1. Ce informaţii a primit Ministerul Justiţiei din România, de la Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria în ceea ce priveşte stadiul cererii de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale referitor la debitorul Konrad Ioan ?

 2. Ce informaţii a primit Ministerul Justiţiei din România, de la Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria în ceea ce priveşte stadiul cererii de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale referitor la debitorul Filip Orban Daniela Kamilla ?

 3. Ce informaţii a primit Ministerul Justiţiei din România, de la Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria în ceea ce priveşte stadiul cererii de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale referitor la debitorul Paizs Octavian ?

 4. Pe ce dată a trimis Ministerul Justiţiei din România, către partea maghiară, completarea cererii Tribunalului Bucureşti Secţia I-a penală prin ataşarea la cererea respectivă a traducerii sentinţei civile nr. 591/16.06.2003 pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, precum şi a borderourilor cheltuielilor de executare ?

 5. Partea Maghiară a confirmat primirea completării cererii Tribunalului Bucureşti Secţia I-a penală prin ataşarea la cererea respectivă a traducerii sentinţei civile nr. 591/16.06.2003 pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, precum şi a borderourilor cheltuielilor de executare ?

 6. Există noi informaţii după trimiterea pe data de 18 iulie 2008 de către Ministerul Justiţiei din România către Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria a mandatului european de arestare nr. 15 din data de 18 aprilie 2007 emis de Tribunalul Bucureşti împotriva numitei Filip Orban Daniela Kamilla?

B. Solicitare de xerocopii după următoarele documente.

 1. Adresa Tribunalului Bucureşti secţia I-a Penală către Ministerul Justiţiei -Direcţia Drept Internaţional şi Tratate, din data de 14.10.2008, privind completarea cererii nr. 131477/CT/2007.

 2. Traducerea în limba maghiară a sentinţei civile nr. 591/16.06.2003 pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, în completarea cererii sale nr. 131477/CT/2007.

 3. Traducerea în limba maghiară a borderourilor cheltuielilor de executare, în completarea cererii sale nr. 131477/CT/2007.

 4. Adresa prin care Ministerul Justiţiei din România, trimis către partea maghiară, completarea cererii nr. 131477/CT/2007 a Tribunalului Bucureşti Secţia I-a penală prin ataşarea la cererea respectivă a traducerii sentinţei civile nr. 591/16.06.2003 pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, precum şi a borderourilor cheltuielilor de executare.

 5. Copie după răspunsul primit de la partea maghiară la adresa prin care Ministerul Justiţiei din România, trimis către partea maghiară, completarea cererii nr. 131477/CT/2007 a Tribunalului Bucureşti Secţia I-a penală prin ataşarea la cererea respectivă a traducerii sentinţei civile nr. 591/16.06.2003 pronunţată de Secţia a III-a civilă a Tribunalului Bucureşti, precum şi a borderourilor cheltuielilor de executare.

 6. Copii după toate documentele pe care Ministerul Justiţiei le-a primit după data de 18 iulie 2008, referitoare la procedurile juridice privind cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/15.02.1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penale, precum şi la procedura referitoare la mandatele europene de arestare emise în această cauză.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

23 februarie 2009

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel