Adresa-răspuns nr.138550/2007 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 18 iulie 2008
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Cazul Uciderii colonelului post mortem Agache Aurel

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept internaţional public

şi cooperare judiciară internaţională în materie penală

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Domnului Aurel Dionisie AGACHE Tel : 0040 21.311.89.51

Codlea, Strada Nouă nr.99 Fax : 0040 21.310.16.62

Judeţul Braşov, Cod poştal: 505.100

18 iulie 2008

Nr. 138550/2007

Stimate domnule Aurel Dionisie AGACHE,

În continuarea corespondenţei noastre, vă remitem alăturat, în copie, următoarele documente: scrisorile Ministerului Justiţiei din data de 16 iunie 2008 (civil şi penal), certificatul de legislaţie transmis autorităţii centrale maghiare, corespondenţa electronică din data de 12 iunie 2008 a punctului de contact al Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii la Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială.

Totodată, vă informăm că, urmare a scrisorii Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii din data de 14 iulie 2008, anexată, în copie, la data de 18 iulie 2008 Ministerul Justiţiei a retransmis Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii mandatul european de arestare nr. 15 din data de 18 aprilie 2007 emis de Tribunalul Bucureşti împotriva numitei Daniela Filip Orban Kamilla şi a informat în acest sens, la aceiaşi dată, şi Tribunalul Bucureşti.

Reamintim că mandatele europene de arestare privind pe Daniela Filip Orban Kamilla, Konrad loan şi Paiz Octavian au fost emise de către Tribunalul Bucureşti, în vederea difuzării pe canalele specifice Interpol, în scopul arestării şi predării autorităţilor române. Prin adresa de înaintare din data de 19 aprilie 2007 Tribunalul Bucureşti nu a solicitat Ministerului Justiţiei luarea vreunei măsuri, menţionându-se expres că mandatele europene de arestare au fost transmise instituţiei spre informare.

În acest context, precizăm că în materia mandatului european de arestare, Ministerul Justiţiei nu are alte atribuţii decât cele prevăzute expres la art. 83 din Legea nr. 302/2004, instanţa emitentă a mandatului european de arestare fiind cea care trebuie să ia măsuri pentru difuzarea sau, în cazul în care, la data emiterii, are informaţii că persoana este localizată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pentru transmiterea spre executare a mandatului european de arestare şi să verifice periodic stadiul aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse.

Având în vedere cererile pe care le-aţi adresat Ministerului Justiţiei, la data de 23 mai 2007 Ministerul Justiţiei a solicitat Biroului Naţional Interpol să comunice măsurile care au fost dispuse pentru difuzarea mandatelor europene de arestare, precum şi informaţiile privind posibila localizare a persoanelor în cauză pe teritoriul Republicii Ungaria (se anexează, în copie, adresa Ministerului Justiţiei din 23 mai 2007 şi cele ale Biroului Naţional Interpol din 25, 28 şi 29 mai 2007) şi, la data de 7 iunie 2007, după traducerea în limba maghiară, a transmis, spre executare, Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii mandatele europene de arestare emise împotriva numiţilor Daniela Filip Orban Kamilla şi Konrad loan.

Faţă de adresa Biroului Naţional Interpol din 29 mai 2007, mandatul european de arestare emis împotriva lui Paiz Octavian nu a mai fost transmis, apreciindu-se la acea dată că nu există date că acesta se află pe teritoriul Ungariei.

În aceste condiţii, în măsura în care, faţă de informaţiile pe care Ministerul Justiţiei vi le-a comunicat până în prezent, vă sunt necesare şi alte date legate de executarea ori neexecutarea mandatelor europene de arestare ori de localizarea persoanelor sus menţionate, vă adresăm rugămintea de a vă adresa direct Tribunalului Bucureşti şi/sau Biroului Naţional Interpol. Aşa cum s-a arătat mai sus, luarea măsurilor pentru transmiterea ori verificarea stadiului executării ori neexecutării acestora sunt atribuţii care revin instanţei emitente şi nu Ministerului Justiţiei (întrebarea nr.4).

În ceea ce priveşte diferenţele de opinie existente între Ministerul Justiţiei şi autorităţile maghiare, vă informăm că executarea mandatelor europene se face potrivit legii statului de executare (prin care a fost transpusă Decizia Cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 cu privire la mandatul european de arestare şi procedurile de predare între Statele Membre), iar interpretarea pe care vreo autoritate a statului emitent o dă unui text de lege ori unui text din decizia cadru nu este obligatorie pentru statul de executare, cu atât mai mult cu cât executarea se realizează de către o instanţă de judecată care se bucură de independenţă în luarea hotărârilor (întrebarea nr.2).

Motivul de refuz la care Ministerul Justiţiei a făcut referire în una din adresele anterioare este, potrivit Deciziei Cadru, unul opţional (art. 4 alin. (6)), ceea ce înseamnă că statul de executare (instanţa competentă) are libertatea de a decide dacă dispune sau nu predarea. în consecinţă, textul deciziei cadru dă posibilitatea instanţei statului de executare să refuze executarea (exclusiv pe motivul cetăţeniei) numai dacă statul respectiv preia executarea hotărârii (punerea în executare a hotărârii de condamnare se realizează potrivit legii statului respectiv).

Pentru situaţia celor judecaţi şi condamnaţi în lipsă, art. 5 alin. (1) din Decizia Cadru prevede că executarea mandatului poate fi condiţionată de rejudecarea persoanelor a căror predare se solicită.

Pentru informare şi analiză, vă anexăm alăturat textul în limba română a Deciziei Cadru.

In ceea ce priveşte asistenţa membrului naţional la Eurojust, precizăm că potrivit art. 19 din O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 85/2006, autorităţile judiciare române şi Ministerul Justiţiei pot solicita intervenţia Eurojust, potrivit atribuţiilor acestuia, în condiţiile legii.

În ceea ce priveşte cererea formulată de Tribunalul Bucureşti în temeiul art. 21 din Convenţia europeană de asistenţă judiciară internaţională în materie penală adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precizăm că restituirea cererii de denunţ nu a fost motivată de legalitatea ori nelegalitatea cererii (întrebarea 1). De altfel, asistenţa pe care o instanţă română o solicită unui stat străin nu trebuie privită din această perspectivă.

Raportat la situaţia juridică a numitei Daniela Filip Orban Kamilla, aşa cum s-a arătat mai sus, Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii a solicitat transmiterea mandatului european de arestare (întrebarea nr. 3).

Cu deosebită consideraţie

Florin Răzvan Radu

Director

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate.

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România

www.just.ro

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel