Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în materie penală din 06 februarie 2008, retrimisă pe data de 14 mai 2008
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 06 februarie 2008

Către

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Penală.

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99, jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea, pe data de 17 ianuarie 2008, a adresei cu nr. 138.550/2007 din data de 27 decembrie 2007.

Prin sentinţa din dosarul 3.Bk.nr. 792/2007/5, pe data de 05 noiembrie 2007 Curtea de Apel Budapesta a motivat neexecutarea mandatului foarte sugestiv:  „În conformitate cu prevederile § 5., alin. (1), al Legii, în caz de refuzare a îndeplinirii, se vor lua masuri în vederea executării pedepsei. În cazul de faţă, procedura a fost efectuată în lipsa numitei Filip Orban Daniella Kamilla, şi ca atare, hotărârea pronunţată nu corespunde normelor juridice maghiare în vigoare. Potrivit poziţiei adoptate de instanţă, decizia examinată contravine şi încheierii referitoare la ordinea publică, prevăzută de § 2., alin. (1), al Legii XXXVIII, din 1996, privind asistenţa juridica internaţională în materie penală.

Prin încheierea nr. 3.B.222/2004/5 din 1 septembrie 2005, Tribunalul Capitalei a suspendat procedura penală pornită împotriva numitei Filip Orban Daniella Kamilla, pentru preluarea executării pedepsei.

Instanţa s-a adresat autorităţii române competente, în vederea trimiterii certificatului privind legislaţia română incidentă in cauză.

Deoarece certificatul solicitat nu a fost trimis, instanţa a suspendat procedura: din cauza neîndeplinirii cererii de asistenta juridică."

Riguroasa  justiţie ungară are capacitatea de a acţiona şi de a privi toate procedurile în mod unitar şi de a le concasa pentru a da substanţă juridică punctului de vedere al părţii maghiare.

De altfel partea maghiară a subliniat în mod clar şi în adresa IRM/NBFO/2007/1414/3 din data de 12 aprilie 2007 că instanţa de judecată maghiară s-a adresat pe data de 29 martie 2004 autorităţii române competente  în vederea trimiterii certificatului privind legislaţia română incidentă in cauză. Mai mult chiar şi a reînnoit cererea pe data de 24 septembrie 2004 şi deoarece partea română nu a binevoit să răspundă cererilor repetate ale părţii maghiare a suspendat procedura.

Vă trimit anexat o copie după adresa nr. adresa IRM/NBFO/2007/1414/3 din data de 12 aprilie 2007.(anexa1)

Vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi care au fost motivele pentru care autoritatea română competentă nu a răspuns cererilor din 29 martie şi 24 septembrie 2004, cauzând astfel suspendarea procedurii juridice din cauza neîndeplinirii cererii de asistenta juridică.

În altă ordine de idei vă solicit să analizaţi oportunitatea reluării procedurii în care Tribunalul Bucureşti, prin adresa nr. 142/C/27.02.2007, a formulat un denunţ în vederea urmăririi, întemeiat pe dispoziţiile art. 21 din Convenţie cu privire la numiţii Konrad Ioan şi Filip Orban Daniela. Această procedură a fost suspendată de Ministerul Justiţiei ca urmare a emiterii mandatelor europene de arestare.

Tot pe această cale vă solicit în mod respectuos xerocopii după următoarele acte:

1.      Adresa din data de 29 martie 2004 a Ministerului Justiţiei din Ungaria.

2.      Adresa din data de 24 septembrie 2004 a Ministerului Justiţiei din Ungaria.

3.      Cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a tribunalului Bucureşti, Secţia I -a penală care a fost expediată autorităţii centrale maghiare la data de 10 decembrie 2007.

Vă rog respectuos să-mi comunicaţi, în măsura în care există, noi informaţii privind derularea acestei proceduri juridice

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

06 februarie 2008

(retrimisă pe data de 14 mai 2008 deoarece nu s-a răspuns la cea trimisă anterior)

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel