Adresa-răspuns nr.122333/2007 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 07 noiembrie 2007
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.  a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 07 noiembrie 2007

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept internaţional public

şi cooperare judiciară internaţională în materie penală

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Domnului Aurel Dionisie AGACHE Tel : 0040 21.311.89.51

Codlea, Strada Nouă nr.99 Fax : 0040 21.310.16.62

Judeţul Braşov, Cod poştal: 505.100

7 noiembrie 2007

Nr. 122333/2007

Referitor la petiţia dvs. din 23 octombrie 2007, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. de mai sus din data de 25 octombrie 2007, vă comunicăm următoarele:

Cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a Penală, a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei la data de 15 octombrie 2007. La data de 16 octombrie 2007 cererea a fost restituită instanţei de executare ca urmare a faptului că aceasta a invocat un temei greşit. Astfel instanţa de executare şi-a întemeiat cererea pe o convenţie a Consiliului Europei la care Republica Ungară nu este parte, şi nu pe dispoziţiile art. 46 din Tratatul bilateral aplicabil în relaţia dintre România şi Republica Ungară. Până la acest moment, cererea nu a fost retransmisă Ministerului Justiţiei.

În ceea ce priveşte mandatele europene de arestare, aşa cum v-am mai informat, acestea au fost transmise spre executare Ministerului Justiţiei al Republicii Ungaria, însă până în prezent nu a fost primit nici un răspuns. Având în vedere că în materia mandatului european de arestare, atribuţiile Ministerului Justiţiei al României sunt limitate, şi că întreaga procedură se desfăşoară în baza principiului contactului direct dintre autoritatea judiciară emitentă a mandatului şi autoritatea competentă să primească şi/sau să execute mandatul în celălalt Stat Membru, stadiul de executare a mandatelor trebuie urmărit de autoritatea emitentă, sens în care aceasta poate solicita periodic informaţii organului căreia mandatul a fost transmis spre difuzare, transmitere sau executare, după caz.

Referitor la circuitul intern al documentelor, emise de către autorităţile judiciare române, care se transmit Ministerului Justiţiei, precizăm că după înregistrare, acestea se repartizează, urmând a fi analizate şi soluţionate, în limitele competenţelor Ministerului Justiţiei. Funcţie de obiectul cererilor, se formulează un răspuns sau se înaintează actele în străinătate, după caz. în situaţia în care actele urmează să fie transmise în străinătate, o astfel de comunicare se face prin intermediul unui serviciu poştal care nu aparţine Ministerului Justiţiei, motiv pentru care factorii care determină ca o cerere să nu figureze în baza de date a unei autorităţi centrale străine, nu pot fi imputaţi Ministerului Justiţiei.

Totodată, cât priveşte cererea adresată unei autorităţi străine, verificarea stadiului de soluţionare a acesteia trebuie să fie în atenţia autorităţii judiciare, instanţă sau parchet, care a formulat cererea. Trebuie avut în vedere că Ministerul Justiţiei centralizează cererile autorităţilor judiciare la nivelul întregii ţări, ceea ce face imposibil, inclusiv din motive de resurse umane, să fie urmărită evoluţia fiecărei cereri în parte. Faptul că răspunsul la astfel de cereri nu este prompt, ţine de disponibilitatea autorităţilor străine solicitate, în practica cooperării între state fiind nu puţine situaţiile în care răspunsurile au fost remise după 3-4 ani de la data transmiterii cererilor.

Se anexează copie după cererea de încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I-a penală.

Cu deosebită consideraţie

Florin Răzvan RADU

Director

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România

www.just.ro

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel