Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 23 octombrie 2007
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 24 octombrie 2007

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea adresei cu nr. 19801/2006 din 27 iunie 2007.

Ca urmare a faptului că prima cerere de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, din 5 martie 2004, nu figurează în baza de date a Departamentului de Drept Internaţional Privat a Ministerului Justiţiei Ungar şi a faptului că persoanele abilitate din cadrul Ministerului Justiţiei din România nu au urmărit timp de 3 ani această procedură am fost obligat să fac un nou demers către Tribunalul Municipiul Bucureşti, Secţia I Penală, prin care am solicitat formularea unei noi cereri de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală.

Prin adresa nr. 31/P din data de 12 octombrie 2007, preşedinta Secţiei I Penale, doamna judecător Lia Savonea  mi-a comunicat că respectiva cerere a fost înaintată către Ministerul Justiţiei pe data de 12 octombrie 2007.

Prin prezenta petiţie vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi dacă aţi trimis această cerere către Ministerul Justiţiei din Republica Ungară.

Pentru a se evita din nou situaţia precedentă unde timp de 3 ani o astfel de procedură a dispărut în neant, vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi care este procedura standard în care departamentul abilitat urmăreşte traseul unei astfel de cereri şi dacă persoanele vinovate de neexecutarea sarcinilor de serviciu în ceea ce priveşte cererea din 5 martie 2004 au fost identificate şi ce măsuri s-au luat ca o astfel de situaţie să nu se mai repete, pentru că nu este normal ca nimeni să nu se întrebe de ce o astfel de procedură nu are o finalitate timp de 3 ani.

Menţionez că doar după ce am solicitat în anul 2005 informaţii despre procedura respectivă s-a făcut o adresă către Ministerul Justiţiei din  Ungaria după care timp de încă 2 ani nu s-a mai făcut nici un demers în această privinţă.

Totodată vă solicit respectuos să-mi comunicaţi în ce stadiu se află procedura juridică în care au fost emise mandatele europene de arestare emise de către  Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, numiţilor  Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan.

Vă solicit în mod respectuos xerocopii după cererea de recunoaştere şi executare a dispoziţiilor civile din sentinţa penală nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală şi care a fost trimisă Ministerului Justiţiei din România pe data de 12 octombrie 2007 precum şi copii după documentele în care există informaţii referitoare la modul în care au fost soluţionate mandatele europene de arestare.

Cu titlu informativ vă comunic că joi, 27 septembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în cauza Reiner şi alţii (Konrad Ioan, Paizs Octavian şi Hejja Dezideriu; - Filip Orban Daniella nu a depus plângere) împotriva României, constatând încălcarea art. 6 alin. 1 şi alin. 3 lit. d) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează dreptul la un proces echitabil.

Reclamanţii, A. Reiner, O. Paisz, D. Hejja şi I. Konrad, au invocat încălcarea dreptului lor la un proces echitabil sub un dublu aspect: durata nerezonabilă a procedurii penale iniţiate împotriva lor şi nerespectarea dreptului de a obţine audierea martorilor acuzării.

După ce sentinţa va deveni definitivă va urma cu siguranţă o procedură juridică pe baza art. 4081 din C.Proc. Penală la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (completul de 9 judecători ).

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

23 octombrie 2007

 

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel