Adresă către Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 13 iunie 2007
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 13 iunie 2007

Către

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală.

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea adresei cu nr. 19801/2006 din 01 iunie 2007. Am reţinut aspectele privind mandatele europene de arestare emise pe numele condamnaţilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan.

Referitor la cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă a acestei hotărâri judecătoreşti, pe care  Ministerul Justiţiei al României a înaintat-o Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare la data de 5 martie 2004, şi unde răspunsul Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare din 12 aprilie 2007 la adresa Ministerului Justiţiei din data de 14 februarie 2007, a fost că cererea de recunoaştere şi executare a laturii civile, din 5 martie 2004, nu figurează în baza de date a Departamentului de Drept Internaţional Privat a Ministerului Justiţiei Ungar; se pune în mod firesc următoarea întrebare la care vă rog foarte mult să-mi răspundeţi:

Ø  Care sunt motivele pentru care Ministerul Justiţiei din România află acest lucru abia după 3 ani ?

Şi a doua întrebare la care vă solicit respectuos un răspuns este:

Ø  Ce trebuie făcut pentru ca această cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă a acestei hotărâri judecătoreşti să intre pe rolul Departamentului de Drept Internaţional Privat a Ministerului Justiţiei Ungar ?

Totodată vă solicit respectuos xerocopii după următoarele documente:

1.     Adresele Biroului Naţional Interpol  privind mandatele europene de arestare emise pe numele condamnaţilor Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan.

2.     Adresa din 14 februarie 2007 a Ministerul Justiţiei din România către Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria, prin care s-au solicitat informaţii cu privire la modul de soluţionare a cererii de recunoaştere şi executare, pe latura penală, a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală privind pe numita Filip Orban Daniella Kamilla, precum şi a cererii de recunoaştere şi executare, pe latura civilă, a aceleiaşi sentinţe privind atât pe Filip Orban Daniella Kamilla, cât şi pe Konrad Ioan.

3.     Răspunsul Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare din 12 aprilie 2007 la adresa Ministerului Justiţiei din data de 14 februarie 2007.

4.     Adresa prin care Ministerul Justiţiei din România  a restituit Tribunalului Bucureşti cererea de denunţ în vederea urmăririi penale adresată autorităţilor ungare.

5.     Adresa prin care Ministerul Justiţiei din România a solicitat la începutul anului 2005 autorităţilor ungare urgentarea soluţionării a cererii de recunoaştere şi executare, pe latura civilă a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti (s-a făcut acest lucru conform adresei nr. 31497/2005 din 11 aprilie 2005 primită de subsemnatul şi din care citez „În vederea urgentării soluţionării cererii de mai sus s-a revenit la Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare".

6.     Răspunsul primit la cererea de urgentare pe care Ministerul Justiţiei din România a solicitat-o, la începutul anului 2005, autorităţilor ungare.

În eventualitatea în care aveţi noi informaţii legate de mandatele europene de arestare sus menţionate vă rog respectuos să mi le comunicaţi.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

13 iunie 2007


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel