Adresa-răspuns nr.19801 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 01 iunie 2007
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.  a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 01 iunie 2007

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Direcţia Drept Internaţional ŞI TRATATE

Exemplar nr.1

Nr. 19801/2006 din 01 iunie 2007

Serviciul drept internaţional public şi

cooperare judiciară internaţională în materie penală

Către,

Domnul Agache Aurel Dionisie

Codlea, Strada Nouă nr. 99

Judeţul Braşov Cod poştal: 505.100

Stimate domnule Agache Aurel Dionisie,

Ca urmare a petiţiei dvs. înregistrată la Ministerul Justiţiei sub numărul de mai sus, din data de 15 mai 2007, vă comunicăm următoarele:

Având în vedere faptul că Tribunalul Bucureşti, Secţia I-a Penală a solicitat arestarea şi predarea persoanelor sus menţionate în baza unor mandate europene de arestare, în vederea aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a pedepsei închisorii emise de către aceeaşi instanţă în baza sentinţei penale nr. 70 din 15 februarie 1999, Ministerul Justiţiei a restituit Tribunalului Bucureşti cererea de denunţ în vederea urmăririi penale adresată autorităţilor ungare, apreciind că în speţă nu se poate solicita şi transferul de proceduri penale - denunţ în vederea urmăririi penale, aceasta întrucât, scopurile celor două forme de cooperare sunt distincte. Cum, emiterea mandatelor europene de arestare a fost făcută în vederea punerii în executare a pedepselor la care persoanele sus menţionate au fost condamnate şi are prioritate faţă de denunţul în vederea urmăririi penale, ar urma ca numai în situaţia în care autorităţile ungare (în eventualitatea localizării persoanelor în cauză pe teritoriul Ungariei) ar refuza executarea acestora, să intervină funcţie de motivele de refuz fie o recunoaştere şi executare a pedepselor aplicate, fie un transfer de proceduri.

Precizăm că, potrivit informaţiilor primite din partea Biroului Naţional Interpol, la datele de 25 şi 30 mai 2007, mandatele europene de arestare emise de Tribunalul Bucureşti privind pe Filip Orban Daniella Kamilla şi Konrad Ioan au fost difuzate pe canalele Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală către toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv către Republica Ungară, la data de 26 aprilie 2007. Până în prezent nu s-a primit nici un semnal din partea autorităţilor ungare.

Cât priveşte răspunsul Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare la adresa Ministerului Justiţiei din data de 14 februarie 2007, în adresa autorităţii centrale străine din 12 aprilie 2007 se arată că cererea de recunoaştere şi executare a laturii civile, din 5 martie 2004, nu figurează în baza de date a Departamentului de Drept Internaţional Privat a Ministerului Justiţiei Ungar, în timp ce sub aspectul laturii penale procedura a fost suspendată ca urmare a faptului că Tribunalul Metropolitan nu a avut la dispoziţie date cu privire la dispoziţiile legale aplicabile(textele de lege).

Florin Răzvan Radu

Director

România, Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5

Telefon: 021/314.15.14/ Fax: 310.16.62 ·E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ·Pagina Web: www.just.ro

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel