Adresa-răspuns nr.19801 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 14 februarie 2007
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă nr.19801/2006 a  Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 14 februarie 2007

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Direcţia Drept Internaţional ŞI TRATATE

Exemplar nr.1

Nr. 19801/2006 cx 109267/2006 cx 9630/2007  din 14 februarie 2007

Serviciul drept internaţional public şi

cooperare judiciară internaţională în materie penală

Către,

Domnul Agache Aurel Dionisie

Codlea, Strada Nouă nr. 99

Judeţul Braşov

Cod poştal: 505.100

Stimate domnule Agache Aurel Dionisie,

Ca urmare a petiţiei dvs. înregistrată la Ministerul Justiţiei sub numărul de mai sus, din data de 22 ianuarie 2007, avem onoarea de a vă comunica alăturat în copie: 1) adresa din 5 martie 2004 a Ministerului Justiţiei de înaintare către Ministerul Justiţiei al Republicii Ungaria a cererii de recunoaştere şi executare, pe latura civilă, a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală; 2) adresa din 5 mai 2004 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind pe condamnatul Konrad Ioan; 3) adresa din 12 mai 2004 a Ministerului Justiţiei de înaintare către Ministerul Justiţiei al Republicii Ungaria a cererii formulate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, de recunoaştere şi executare pe latura penală, a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală; 4) adresa nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT 3/1629 din data de 16 august 2004 a Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare referitoare la răspunsul la cererea privind pe Konrad Ioan; 5) adresa din 13 aprilie 2004( 2005-notă AAD) a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind pe condamnatul Konrad Ioan; 6) adresa din 22 decembrie 2006 a Ministerului Justiţiei către Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală.

Totodată, vă informăm că la data de 14 februarie 2007 Ministerul Justiţiei a solicitat Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria, informaţii cu privire la modul de soluţionare a cererii de recunoaştere şi executare, pe latura penală, a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală privind pe numita Filip Orban Daniella Kamilla, precum şi a cererii de recunoaştere şi executare, pe latura civilă, a aceleiaşi sentinţe privind atât pe Filip Orban Daniella Kamilla, cât şi pe Konrad Ioan, precum şi dacă cele două persoane se mai află sau nu pe teritoriul Republicii Ungare.

Precizăm că după primirea răspunsului şi în funcţie de conţinutul acestuia, Ministerul Justiţiei, în limitele competenţelor atribuite prin lege, va analiza situaţia existentă, în vederea identificării unei soluţii viabile, sub aspectul formei de cooperare judiciare posibil de urmat în acest caz, pentru aducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a pedepsei închisorii emise de către Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală pe numele celor două persoane sus menţionate. Desigur că, eventuala soluţie identificată, nu va putea avea decât valoarea unei opinii juridice, care nu va obliga instanţa de executare, acesteia fiindu-i garantată şi asigurată deplina independenţă în activitatea jurisdicţională pe care o desfăşoară.

Facem aceste precizări întrucât, după cum cunoaşteţi, până la momentul 1 ianuarie 2007, faţă de calitatea de cetăţeni maghiari, extrădarea numitei Filip Orban Daniella Kamilla şi a numitului Konrad Ioan din Republica Ungaria către România nu era posibilă, întrucât potrivit declaraţiei formulate la art.6 parag. 1 din Convenţia europeană de extrădare, Paris, 13 decembrie 1957, Republica Ungaria nu îşi extrădează proprii cetăţeni. Condamnarea în lipsă a persoanelor în cauză a condus de asemenea la refuzul autorităţilor maghiare de a recunoaşte şi executa, pe latura penală, sentinţa penală nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, prin invocarea de către autorităţile solicitate a Raportului explicativ la Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, în sensul că dispoziţiile art. 2 paragraf 1 nu sunt aplicabile în situaţia în care persoanele faţă de care a fost pronunţată o hotărâre de condamnare au fost judecate în lipsă (nu au fost prezente personal la judecată).

Însă, având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2007, între România şi Republica Ungaria sunt aplicabile dispoziţiile deciziei Cadru din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre, în eventualitatea emiterii împotriva celor două persoane sus menţionate a unor mandate de arestare, ar fi posibil, cel puţin teoretic, predarea acestora autorităţilor române în vedere executării pedepselor aplicate într-un penitenciar din România. S-a precizat, cel puţin teoretic, întrucât, şi în cazul mandatului european de arestare, predarea persoanelor solicitate poate fi refuzată, pentru motivele indicate în art. 3 şi 4 din Decizia Cadru ori, în cazul executării, condiţionată de acordarea uneia din garanţiile prevăzute la art. 5.

Raportându-ne la situaţia de faţă, chiar şi în cazul în care autorităţile maghiare ar refuza predarea persoanelor în cauză către autorităţile române, pe motivul cetăţeniei, autorităţile străine ar fi obligate să preia executarea pedepselor aplicate de către instanţa română, fără a mai interesa dacă judecarea a fost făcută în lipsa sau în prezenţa acestora.

Totodată, în situaţia în care s-ar dispune predarea celor două persoane către autorităţile române, având în vedere că acestea au fost condamnate în lipsă, o astfel de predare ar fi supusă condiţiei ca acestea să beneficieze de o rejudecare, ceea ce ar avea drept consecinţă rejudecarea cauzei de către instanţa de executare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală.

Menţionăm că răspunsul Ministerului Justiţiei şi Aplicării Legii al Republicii Ungaria va fi comunicat atât dvs., cât şi instanţei de executare, pentru a aprecia asupra măsurilor care se impun.

Director

Florin Răzvan Radu

România, Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5

Telefon: 021/314.15.14/ Fax: 310.16.62 ·E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ·Pagina Web: www.just.ro

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel