Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 17 ianuarie 2007
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către Direcţia Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 17 ianuarie 2007

Către

Direcţia Drept Internaţional şi Tratate

Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală.

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea adresei cu nr. 19801/2006 cx 109267/2006 din 22 decembrie 2006 în care se vorbeşte doar de procedurile privindu-l pe numitul Konrad Ioan şi despre o adresă nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT3/1836 din data de 22 iulie 2004. Numai că alături de numitul Konrad Ioan mai există şi numita Filip Orbán Daniella Kamilla pentru care la data de 11 martie 2004, în temeiul dispoziţiilor art.2 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997, Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de preluare a executării pedepsei.

Ø  Vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi care a fost răspunsul autorităţilor maghiare în ceea ce o priveşte pe numita Filip Orbán Daniella Kamilla şi să-mi trimiteţi o copie a acelui răspuns.

Ø  Totodată vă solicit respectuos să-mi remiteţi şi copii după următoarele acte:

1. Adresa Ministerului Justiţiei din 11 martie 2004 către Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare privind cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind preluarea de către autorităţile judiciare ungare a executării pedepsei aplicate numitei Filip Orbán Daniella Kamilla.

2. Adresa Ministerului Justiţiei nr. 31671/II/2004 din 12 mai 2004 către Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare privind cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind preluarea de către autorităţile judiciare ungare a executării pedepsei aplicate numitului Konrad Ioan.

3.  Cererea nr. 10425/II/12P/2004 din data de 5.03.2004, de asistenţă judiciară internaţională formulată de Tribunalul Bucureşti, secţia a I a penală privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării sentinţei penale nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti privind latura civilă.

4.  Cererea de urgentare a soluţionării adresată Ministerului Justiţiei al Republicii Ungaria ca urmare a faptului că timp de peste 1 an de zile nu s-a primit nici un răspuns la  cererea nr. 10425/II/12P/2004 de asistenţă judiciară internaţională formulată de Tribunalul Bucureşti, secţia a I a penală privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării sentinţei penale nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti privind latura civilă.

5. IM/NEMZB/2004/NKBUNT3/1836 din data de 22 iulie 2004 emis de Ministerul Justiţiei al Republicii Ungaria.

6. Răspunsul din data de 13 aprilie 2005 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel  Bucureşti

7. Cererea Ministerului Justiţiei din data de 22 decembrie 2006 adresată  Tribunalului Bucureşti secţia a I a Penală

Ø  Totodată nu am primit nici un răspuns la aceea parte din  petiţia din 17 noiembrie 2006 în care v-am solicit totodată să-mi comunicaţi şi stadiul în care se află procedura în care la data de 5 martie 2004, Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă a acestei hotărâri judecătoreşti prin adresa nr. 10425/II/12P/2004, procedură în care datorită faptului că timp de 1 an de zile nu s-a primit nici un răspuns din partea autorităţilor maghiare aţi revenit cu o cerere de urgentare a soluţionării. Revin din nou cu această solicitare.

Ø  Datorită faptului că am devenit cetăţean al Uniunii Europene, care este instituţia juridică europeană căruia mă pot adresa în această calitate pentru a supune atenţiei toate aspectele acestor 2  proceduri juridice care, iată, deja intră în al 5 an ?

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

17 ianuarie 2007

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel