Adresa-răspuns nr. 19801 a Direcţiei Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 22 decembrie 2006
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr. 19801 a Direcţiei  Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală  din 22 decembrie 2006

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Direcţia Drept Internaţional ŞI TRATATE

Exemplar nr.1

Nr. 19801/2006 cx 109267/2006 din 22 decembrie 2006

Serviciul drept internaţional public şi

cooperare judiciară internaţională în materie penală

Către,

Domnule Agache Aurel Dionisie

Codlea

Strada Nouă nr. 99

Judeţul Braşov

Cod poştal: 505.100

Stimate domnule Agache Aurel Dionisie,

Referitor la petiţia dumneavoastră, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub numărul de mai sus, din data de 17 noiembrie 2006, avem onoarea de a vă comunica următoarele:

Aşa cum s-a menţionat şi în răspunsul anterior, prin adresa nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT3/1836 din data de 22 iulie 2004, Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare a comunicat faptul că autorităţile ungare  nu au dat curs cererii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, de preluare a executării pedepsei aplicate numitului Konrad Ioan de către Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală, întrucât, din analiza documentelor transmise în susţinerea cererii, a rezultat că acesta a fost condamnat în lipsă.

Totodată, s-a mai menţionat că faţă de soluţia propusă de Ministerul Justiţiei al Republicii Ungaria, de aplicare în cazuri similare a prevederilor art. 21 din Convenţia Europeană de asistenţă judiciară în materie penală, Strasbourg, 20 aprilie 1959, Ministerul Justiţiei a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, să analizeze şi să aprecieze dacă, în cazul dvs., din punct de vedere al dreptului intern, autorităţile române ar putea adresa autorităţilor ungare o cerere în vederea urmăririi persoanei susmenţionate în faţa unei autorităţi judiciare din Republica Ungaria. La data de 13 aprilie 2005 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti ne-a comunicat că „în situaţia expusă nu pot fi aplicabile dispoziţiile art. 21 din Convenţia Europeană de asistenţă judiciară în materie penală, întrucât nu au în vedere ipoteza executării pedepselor".

Având în vedere că prin Legea nr. 224/2006 de  modificare şi completare a Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, competenţa pentru astfel de cazuri a fost atribuită instanţei de executare, la data de 22 decembrie 2006, Ministerul Justiţiei a adresat Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală rugămintea de a analiza situaţia existentă, urmând ca în cazul în care va aprecia în sensul formulării unei cereri în temeiul art. 21 din Convenţia sus menţionată, să transmită Ministerului Justiţiei copiile certificate şi traducerile în limba maghiară ale documentelor justificative, pentru a fi remise autorităţilor ungare.

Director

România, Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5

Telefon: 021/314.15.14/ Fax: 310.16.62 ·E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ·Pagina Web: www.just.ro


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel