Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 13 noiembrie 2006
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către Direcţia Drept Internaţional şi Tratate Serviciul Drept Internaţional Public şi Cooperare judiciară Internaţională în materie penală din 12 noiembrie 2006

Către

Direcţia Drept Internaţional,

Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice Externe

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea adresei cu nr. 32708/2005 din 12 aprilie 2005.

Ca urmare a faptului că au trecut 19 luni, perioadă de timp rezonabilă pentru a se putea finaliza toate aspectele expuse în  adresa dumneavoastră sus menţionată, luându-se în considerare şi faptul că răspunsul autorităţilor din Republica Ungaria este datat în  august 2004, vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi stadiul în care se află această procedură.

Vă solicit totodată să-mi comunicaţi şi stadiul în care se află procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării sentinţei penale nr. 70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti privind latura civilă şi unde la data de 5 martie 2004 prin adresa nr. 10425/II/12P/2004 s-a transmis  cererea de asistenţă judiciară internaţională, procedură în care datorită faptului că nu s-a primit nici un răspuns, aţi revenit, conform adresei dvs. 31497/2005, cu o cerere de urgentare a soluţionării.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

13 NOIEMBRIE 2006 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel