Adresa-răspuns nr. 32708 a Direcţiei Drept Internaţional, Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice Externe din 12 aprilie 2005
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr. 32708 a Direcţiei Drept Internaţional, Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice Externe din 12 aprilie 2005

Direcţia Drept Internaţional,

Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice Externe

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti; Tel.: 314.15.14; Fax: 310.16.62

Bucureşti,  12 aprilie 2005

Ref. Ns.: 32708/2005

Domnului AGACHE AUREL DIONISIE

Codlea

Strada Nouă nr. 99

Judeţul Braşov

Cod poştal: 505.100

Stimate domnule Agache Aurel Dionisie,

Referitor la petiţia dvs. înregistrată la Ministerul Justiţiei sub numărul de mai sus, din data de 28 martie 2005, avem onoarea de a vă comunica următoarele:

Aşa cum s-a menţionat şi în răspunsul din 7 martie 2005, într-un caz similar, autorităţile maghiare au arătat că preluarea de către autorităţile române a executării pedepsei aplicate de către autorităţile maghiare, unui cetăţean român, care s-a sustras de la executare, refugiindu-se pe teritoriul României, este inadmisibilă tocmai urmare a faptului că acesta fusese condamnat în lipsă. În aceste condiţii, autorităţile maghiare au formulat o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 21 din Convenţia europeană de asistenţă judiciară internaţională în materie penală.

Soluţia propusă de Ministerul Justiţiei al Republicii Ungaria, de aplicare, în relaţia dintre România şi Republica Ungaria, pentru cazul respectiv, a prevederilor art. 21 din convenţia europeană a fost înaintată şi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru a fi analizată şi pentru a se aprecia dacă, în cazul dvs., din punct de vedere al dreptului intern, autorităţile române ar putea formula o cerere adresată autorităţilor judiciare maghiare competente, privind denunţul în vederea urmăririi.

Vă remitem alăturat, în copie, adresa Ministerului Justiţiei al Republicii Ungaria nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT3/1629 din 16 august 2004, precum şi adresa direcţiei noastre către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Director

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel