Adresă către direcţia DREPT INTERNAŢIONAL, COOPERARE JUDICIARĂ ŞI AFACERI JURIDICE EXTERNE din 22 martie 2005
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 22 martie 2005

CĂTRE MINISTERUL  JUSTIŢIEI

DIRECŢIA DREPT INTERNAŢIONAL, COOPERARE JUDICIARĂ ŞI AFACERI JURIDICE EXTERNE

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea adresei cu nr. 19801/2005 din data de 7 martie 2005.

Nu pot să nu remarc viteza cu care autorităţile judiciare maghiare acţionează şi „soluţionează" cererile autorităţilor judiciare române precum şi lentoarea total nejustificată cu care autorităţile judiciare române înţeleg să reacţioneze. Totuşi au trecut multe luni de la sosirea adresei nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT 3/1836 din data de 22 iulie 2004. Chiar trebuie să dureze aşa de mult în cazul numitului Konrad Ioan până ce autorităţile judiciare române să formuleze o cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 21 din Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg - 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/1999 şi al art. 15 (8) din Legea nr. 756/2001 ?

Aşadar vă solicit cu respect să urgentaţi formularea în cazul numitului Konrad Ioan a cererii susmenţionate.

Totodată vă solicit să-mi trimiteţi xerocopii după adresa nr. IM/NEMZB/2004/NKBUNT 3/1836 din data de 22 iulie 2004, a traducerii adiacente acesteia, precum şi după adresa direcţiei Drept Internaţional, Cooperare Judiciară şi Afaceri Juridice Externe prin care au fost învederate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cum că având în vedere că dispoziţiile art. 21 din Convenţie nu impun condiţii limitative care să restrângă posibilitatea tragerii la răspundere penală a persoanei urmărit, reglementarea având caracter general şi subsidiar, este posibil ca în baza dispoziţiilor articolului sus menţionat, statul pe teritoriul căruia se refugiază persoana condamnată, resortisant al acestuia, să iniţieze la cererea expresă a statului ed condamnare o procedură de „urmărire" în faţa instanţelor judecătoreşti competente, fără ca acesteia să i se opună principiul autorităţii de lucru judecat, finalitatea fiind aceea de a asigura respectarea principiului inevitabilităţii răspunderii penale.

În acelaşi timp vă solicit să-mi comunicaţi care este stadiul procedurii iniţiate la data de 5 martie 2004, când Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă a acestei hotărâri judecătoreşti precum şi a procedurii iniţiate la data de 11 martie 2004, în temeiul dispoziţiilor art.2 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997, când Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

22 martie 2005 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel