Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 21 februarie 2005
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 21 februarie 2005

CĂTRE MINISTERUL  JUSTIŢIEI

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta confirm primirea adresei cu nr. 20533/II/2004/15p din data de 06 aprilie 2004.

Totodată vă aduc la cunoştinţă că urmare memoriului adresat de subsemnatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la data de 01.03.2004, în temeiul dispoziţiilor art.2 pct. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg - 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/1999 şi al art. 15 (8) din Legea nr. 756/2001, a fost formulată cererea de preluare a executării pedepsei cu privire la persoana condamnată KONRAD IOAN

Această cerere, înregistrată sub nr. 4348/II-5/2003, împreună cu documentele aferente, a fost înaintată Ministerului Justiţiei - Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului pentru a fi comunicată autorităţilor competente din Republica Ungaria.

Prin prezenta vă solicit în mod respectuos să-mi comunicaţi data la care Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de preluare a executării pedepsei cu privire la persoana condamnată KONRAD IOAN.

Totodată vă solicit respectuos să-mi comunicaţi, în măsura în care există, ultimele informaţii cu privire la executarea pe teritoriul Republicii Ungare a sentinţei civile şi penale în dosarul uciderii tatălui meu, ca urmare a procedurilor juridice demarate de Ministerul Justiţiei al României pe 05 martie 2004, respectiv 11 martie 2004.

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

21 februarie 2005

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel