Adresa-răspuns nr.20533 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 06 APRILIE 2004
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.20533 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 06 APRILIE 2004

ROMÂNIA                                                             DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                ŞI DREPTURILE OMULUI

Bucureşti 6 aprilie 2004

Nr. 20533/II/2004/15p

Dlui Agache Aurel Dionisie

Str. Nouă nr. 99,

Codlea, Braşov

Cod poştal 505100

Referitor la scrisoarea dvs. înregistrată la Ministerul Justiţiei sub numărul de mai sus, din data de 24 martie 2004, vă facem cunoscute următoarele:

1. La data de 5 martie 2004, Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr. 70/1999 a Tribunalului Bucureşti, în ceea ce priveşte latura civilă a acestei hotărâri judecătoreşti.

2. La data de 11 martie 2004, în temeiul dispoziţiilor art.2 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la data de 18 decembrie 1997, Ministerul Justiţiei al României a înaintat Ministerului Justiţiei al Republicii Ungare cererea de preluare a executării pedepsei aplicate condamnatei Filip Orbán Daniella Kamilla.

În momentul în care vom primi un răspuns de la autorităţile maghiare, acesta vă va fi comunicat.

Director

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel