Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 22 martie 2004
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 22 martie 2004

CĂTRE MINISTERUL  JUSTIŢIEI

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că, în urma adresei nr. 11668/II/15c/2003, primită de la direcţia pe care cu onoare o conduceţi, şi prin care mi s-a comunicat că la direcţia sus menţionată, până la data de 23 februarie 2004, actele din cererea de recunoaştere a sentinţei penale nr.70/1999  nu ajunseseră la Ministerul Justiţiei, m-am adresat  preşedintelui Secţiei I Penală a Tribunalului Municipiului Bucureşti şi am solicitat să-mi comunice data la care au fost trimise, către Ministerul Justiţiei, actele din cererea de recunoaştere a sentinţei penale nr. 70/1999.

Prin adresa nr. 4637/2003 din data de 15 martie 2003 mi s-a comunicat  că cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr.70/1999  a fost înaintată Ministerului Justiţiei, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului încă din data de 16 februarie 2004. Alăturat vă trimit la anexa 1 xerocopii după adresa Tribunalului Municipiului Bucureşti, secţia I Penală şi după actul care confirmă sosirea la Ministerul Justiţiei a actelor cuprinse în cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr.70/1999.

Totodată ca urmare a returnării xerocopiilor ataşate memoriului din data de 11 februarie 2004, vă solicit încă o dată ca  să fie respectat principiul reparării integrale a pagubei şi în consecinţă cheltuielile grosiere avute cu această procedură să fie imputate celor trei ucigaşi fugiţi în Ungaria. Mă refer aici la cele 2.500.000 lei cheltuieli de judecată din dosarul 7493/2002 de la Tribunalul Municipiului Bucureşti Secţia a III civilă, la suma de 8.000.000 de lei cheltuieli de traducere a actelor în limba maghiară şi a sumei de 956.800 lei cheltuieli de legalizare a traducerilor deci în total a sumei de 11.456.800 lei care să fie alăturată sumei specificate în cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr.70/1999. Alăturez xerocopii după chitanţele care dovedesc plata acestor cheltuieli.

Totodată vă aduc la cunoştinţă că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, mi-a comunicat prin adresa nr. 4348/II/5/2003 din 23 februarie 2004 că în urma memoriului adresat, pe data de 09 decembrie 2003, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a fost formulată cererea de preluare a executării pedepsei cu privire la persoana condamnată Filip Orban Daniela Kamilla şi această cerere înregistrată sub nr. 4348/II/5/2003 a fost înaintată Ministerului Justiţiei, Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului pentru a fi comunicată autorităţilor competente din Republica Ungaria. Deocamdată nu am informaţii privind această procedură juridică şi pentru condamnatul Konrad Ioan, dar pe măsură ce aceste informaţii îmi vor parveni vi le voi aduce la cunoştinţă

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Bucureşti

22 martie 2004

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel