Adresa-răspuns nr.11668 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 23 februarie 2004
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.11668 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 23 februarie 2004

ROMÂNIA                                                            DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                          ŞI DREPTURILE OMULUI

Bucureşti 23.02.2004

Ref.Ns: 11668/II/15c 2003

Subiect: Cerere asistenţă juridică internaţională

Agache Aurel Dionisie

Str. Nouă nr. 99,

Codlea,

Judeţul Braşov

Cod poştal 505100

La scrisoarea dumneavoastră adresată Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului, vă facem cunoscute următoarele:

Cererea de asistenţă juridică internaţională şi actele anexate primite de la Tribunalul Bucureşti la data de 21.11.2003, au fost restituite la 24.11.2003 cu precizarea că, în conformitate cu art.7 din Legea nr. 189/2003 din 12.05.2003 privind asistenţa judiciară în materie civilă şi comercială, toate actele anexate la cerere trebuie să fie însoţite de traduceri oficiale în limba statului solicitat - prin grija instanţei române şi pe cheltuiala părţilor interesate.

Precizăm că, până în prezent, nu s-a primit cererea însoţită de actele anexe cu traducerile în limba maghiară.

Director 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel