Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 11 februarie 2004
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 11 februarie 2004

CĂTRE MINISTERUL  JUSTIŢIEI

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI

DOMNULE DIRECTOR FLORIN RĂZVAN SANDU,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, cod poştal 505100, prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că în urma adresei nr. 81030/II/2003/8c adresată preşedintelui Secţiei I Penală a Tribunalului Municipiului Bucureşti prin care s-a restituit cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr.70/1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti pentru ca actele respective să fie însoţite de traduceri oficiale în limba maghiară, prin grija instanţei şi pe cheltuiala părţilor interesate; pe data de 14 ianuarie 2004 am luat în primire actele respective şi astăzi pe data de 11 februarie 2004 le-am restituit secţiei a I -a a Tribunalului Municipiului Bucureşti Secţia Penală împreună cu traducerile în limba maghiară, făcute de doamna Markó Clara, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei şi legalizate de notarul Molnár Gyöngyke.

Dacă aş fi ştiut mai devreme că eu trebuie să fac traducerile nu s-ar fi ajuns la situaţia restituirii de către Ministerul Justiţiei a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a laturii civile a sentinţei penale nr.70/1999, numai că eu ştiam altceva din adresa nr. I/DI/15/24275/2002 din 28 martie 2002 emise de către direcţia pe care cu onoare o conduceţi, şi unde scrie, negru pe alb, că Direcţia Relaţii Internaţionale şi Drepturile Omului vor asigura traducerea cererii şi a actelor anexe acesteia.

După cum veţi constata în momentul primirii documentaţiei de la Tribunalul Municipiului Bucureşti, eu am acţionat cu maximă rapiditate pentru a-mi îndeplini sarcinile care mi-au fost atribuite.

Singura rugăminte pe care o am este aceea a fi respectate principiul reparării integrale a pagubei şi în consecinţă cheltuielile grosiere avute cu această procedură să fie imputate celor trei ucigaşi fugiţi în Ungaria. Mă refer aici la cele 2.500.000 lei cheltuieli de judecată din dosarul 7493/2002 de la Tribunalul Municipiului Bucureşti Secţia a III civilă, la suma de 8.000.000 de lei cheltuieli de traducere a actelor în limba maghiară şi a sumei de 956.800 lei cheltuieli de legalizare a traducerilor deci în total a sumei de 11.456.800 lei care să fie alăturată sumei specificate în cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a sentinţei penale nr.70/1999. Alăturez xerocopii după chitanţele care dovedesc plata acestor cheltuieli.

Totodată vă aduc la cunoştinţă că la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a fost înregistrată lucrarea nr. 4348/II/5/2003 pentru ca să fie duse la îndeplinire procedurile juridice cu care instituţia sus menţionată este abilitată pe baza Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, (art.15 alin.8), în vederea executării sentinţei pe latura penală în cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Bucureşti

11 februarie 2004

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel