Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 09 decembrie 2003
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 09 decembrie 2003

CĂTRE MINISTERUL  JUSTIŢIEI

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, prin prezenta confirm primirea adresei nr. 75658/II/2003/15p cu anexele aferente.

După câte zile necesare pentru a putea stabili care este autoritatea judiciară competentă a vă sesiza în sensul celor prevăzute în adresa sus menţionată.

Vă aduc la cunoştinţă că în cursul zilei de astăzi, 09 decembrie 2003, am adresat o solicitare domnului Procurorul General Bălan George, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru ca să fie duse la îndeplinire procedurile juridice cu care instituţia sus menţionată este abilitată pe baza Legea nr. 756/2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate, (art.15 alin.8), în vederea executării sentinţei pe latura penală în cazul uciderii colonelului post mortem Agache Aurel, şi vă asigur că voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru ca Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel să vă transmită, cât mai rapid cu putinţă, sesizarea care este necesară pentru ca Ministerul Justiţiei din România să poată solicita autorităţilor judiciare maghiare competente preluarea executării pedepselor aplicate sus numiţilor de către Tribunalul Municipiului Bucureşti, secţia I penală (instanţa de fond care i-a condamnat pe ucigaşii fugiţi în Republica Ungară, prin sentinţa nr. 70/15.02.1999, în dosarul nr. 1775/1998, modificată prin decizia penală nr. 544/18.11.1999 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 1603/26.03.2001 a Curţii Supreme de Justiţie), în temeiul dispoziţiilor art.2 din protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997.

 

Cu deosebită consideraţie

Agache Aurel Dionisie

Codlea

09 decembrie 2003

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel