Adresa-răspuns nr.75658 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 17 noiembrie 2003
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresa-răspuns nr.75658 a direcţiei RELAŢII INTERNAŢIONALE din data de 17 noiembrie 2003

ROMÂNIA                                                            DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                          ŞI DREPTURILE OMULUI

Bucureşti, 17 noiembrie 2003

Nr. 75658/II/2003/15p

Dlui Agache Aurel Dionisie

Str. Nouă nr. 99,

Codlea, Braşov

Referitor la scrisoare dumneavoastră înregistrată la Ministerul Justiţiei sub numărul de mai sus, din data de 28 octombrie 2003, vă transmitem, anexat, în copie - în limba maghiară şi tradusă în limba română - ordonanţa  nr. B.1032/2003/5 din 4 august 2003, emisă de procuratura Judeţeană Békés, Republica Ungară, act reprezentând soluţia dată de autorităţile judiciare ungare cu privire la cererea de preluare a urmăririi penale a numitului Paizs Octavian, formulată de Ministerul Justiţiei la data de 10 octombrie 2002.

Cu privire la ceilalţi doi condamnaţi, Konrad Ioan şi Filip Orban Daniella Kamilla, precizăm că aceştia au fost localizaţi, de asemenea, pe teritoriul Republicii Ungaria.

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 lit. a) din Convenţia Europeană de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, Republica Ungară nu îşi extrădează proprii cetăţeni, o cerere de extrădare a sus numiţilor nu poate fi, însă formulată de către autorităţile române.

În această situaţie, urmează ca, la sesizarea autorităţilor judiciare române competente, Ministerul Justiţiei să solicite autorităţilor judiciare maghiare competente, după caz:

-                      preluarea urmăririi penale şi a judecării sus numiţilor, în temeiul prevederilor art. 6 paragraful 2 din Convenţia europeană de extrădare sau

-                      preluarea executării pedepselor aplicate sus numiţilor de către Tribunalul Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor art. 2 din Protocolul adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997.

Director

(Semnătura indescifrabilă a domnului Florin Răzvan Sandu)

 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel