Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 28 octombrie 2003
Corespondenţa cu autorităţi, instituţii, persoane - Corespondenţa cu Ministerul Justiţiei
Adresă către direcţia RELAŢII INTERNAŢIONALE din 28 octombrie 2003

CĂTRE MINISTERUL  JUSTIŢIEI

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI DREPTURILE OMULUI

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul Agache Aurel Dionisie, domiciliat în municipiul Codlea, str. Nouă nr. 99 jud. Braşov, prin prezenta  vă solicit în mod respectuos, să mă informaţi în legătură cu stadiul în care se află procedura juridică conform convenţiei Europene de extrădare la art.6 paragr.2, în legătură cu ucigaşii tatălui meu, colonel post mortem Agache Aurel, ucigaşi care au fugit în Republica Ungară.

Conform adreselor nr. I/DI/15/24275/2002 din 30 ianuarie 2002 şi nr. I/DI/15/24275/2002 din 28 martie 2002 emise de către direcţia pe care cu onoare o conduceţi, a reieşit faptul că Ministerul Ungar al Justiţiei a înaintat dosarul Procuraturii Generale a Republicii Ungare pentru luarea în considerare a începerii urmăririi penale împotriva acestor criminali, pentru faptele reţinute în hotărârea de condamnare pronunţată de instanţa română.

Deoarece de atunci au trecut mai mult de 19 luni, vă rog în mod respectuos să mă informaţi ce s-a întâmplat cu această procedură privind pe cei trei ucigaşi ai tatălui meu respectiv: Konrád Ioan, Filip Orbán Daniella Kamilla şi Paizs Octavian şi care au fost măsurile luate de Ministerul Justiţiei din România pentru ca cele stipulate în Convenţia Europeană de extrădare să fie respectate de către statul Ungar. Chiar dacă aceşti ucigaşi nu au fost extrădaţi de către partea Ungară, există acele prevederi exprese în Convenţie care dau posibilitatea cercetării acestora şi pe teritoriul Ungariei.


Vă mulţumesc.

Cu deosebită consideraţiune

Agache Aurel Dionisie

Bucureşti.

28 octombrie 2003


 

Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni şi fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Acest site îşi propune să prezinte opiniei publice informaţii despre uciderea colonelului post-mortem Agache Aurel, procesul care s-a desfăşurat în perioada cuprinsă între 09 februarie 1998 şi 26 martie 2001, procesele de revizuire dintre anii 2007-2013, precum şi aspectele ce au apărut în ultimii 24 ani, atât în ceea ce priveşte latura politică, juridică, a executării sentinţei atât pe latura penală cât şi civilă pe teritoriul României şi Republicii Ungaria, cât şi procedurile juridice desfăşurate la CEDO şi nu în cele din urmă în ceea ce priveşte manipularea practicată de către grupul de interese care îi reprezintă pe criminali.

Cazul Uciderii Colonelului Post Mortem Agache Aurel